Kontak ons

KERKKANTOOR

telefoon

012 809 0107

epos ontvangs

ontvangs@ngtyger.com

epos finansies

finansies@ngtyger.com

kantoorure

Maandag tot Vrydag 09:00 – 14:00

tygerpoort kunsskool

TELEFOON

012 809 0107 (08:00 – 12:00)

EPOS

TIERTJIE KLEUTERSKOOL & NASKOOLSENTRUM

TELEFOON

012 809 2884 (07:30 – 16:00)

EPOS

tiertjie@ngtyger.com

BEDIENINGSPAN

Dr. Zander van der Westhuizen

082 883 2302
zander@ngtyger.com

Dr. karin
steyn

082 498 9440
karin@ngtyger.com

prop. olga
ludwick-venter

074 247 2797
kinders@ngtyger.com

sonnika
nel

084 246 3939
sonnika@ngtyger.com

ADRES

51 Henrylaan | Shere | 0050

Postnet Suite 725 | Privaatsak X37 | Lynnwoodrif | 0043