Kontak

Kontak ons

KERKKANTOOR

Telefoon: 012 809 0107
Epos Ontvangs: ontvangs@ngtyger.com
Epos Finansies: finansies@ngtyger.com
Kantoorure: Maandag tot Vrydag 09:00 – 14:00

 

PREDIKANTESPAN

Dr. Zander vd Westhuizen
082 883 2302 | zander@ngtyger.com

Ds. Karin Steyn
082 498 9440 | karin@ngtyger.com

Ds. Wouter van Wyk
072 225 7986 | wouter@ngtyger.com

Sonnika Nel
084 246 3939 | sonnika@ngtyger.com

 

TIERTJIE KLEUTERSKOOL & NASKOOLSENTRUM

Telefoon: 012 809 2884
Epos: tiertjie@ngtyger.com
Kantoorure: Maandag tot Vrydag 07:30 – 16:00

 

TYGERPOORT KUNSSKOOL

Telefoon: 012 809 0107 (08:00-12:00)
Epos: kunsskool@ngtyger.com

 

ADRES

Henrylaan 51 | Shere LH | 0084
Postnet Suite 725 | Privaatsak X37 | Lynnwoodrif | 0043

Eredienstye

Oggenddiens

08:00 en 10:00

Spesiale Dienste

08:00 en 10:00 Kersdag
19:00 Oujaarsdiens
08:00 en 10:00 Goeie Vrydag
18:30 Hemelvaartdiens

Skoolvakansies en naweke

09:00 Erediens

Skoolkwartale

08:00 Klassieke erediens (Kleuterkerk)
09:00 Junior groeigroepe (Graad 1-6)
10:00 Kontemporêre erediens (Kleuterkerk)
17:30 Aanddiens
18:30 Tiener groeigroepe (Graad 7-11)

Bankbesonderhede

Rekeningnaam Bank Tak Takkode Tipe rekening Rekeningnommer
NG Gemeente Tygerpoort ABSA Lynnwoodrif 632005 Tjek 163 058 0060