web analytics

Kontak

Stuur ‘n boodskap

Kerkkantoor

Telefoon:                                                     012 809 0107 / 012 809 0445
Epos Kantoor: woord@ngtyger.com
Epos Ontvangs: ontvangs@ngtyger.com
Epos Finansies: finansies@ngtyger.com
Kantoorure:
Maandag tot Vrydag                                      08:00 – 14:00

Leraars

Dr. Zander vd Westhuizen:                    082 883 2302 / zander@ngtyger.com

Ds. Karin Steyn:                                         082 498 9440 / karin@ngtyger.com

Ds. Wouter van Wyk:                               072 225 7986wouter@ngtyger.com

Tiertjie Kleuterskool & Naskoolsentrum

Telefoon:                                                         012 809 2884
Epos:                                     tiertjie@ngtyger.com
Kantoorure:
Maandag tot Vrydag                                    07:30 – 16:00 

Tygerpoort Kunsskool

Telefoon:                                                       012 809 0107 (08:00-12:00)
Epos:                                        kunsskool@ngtyger.com

Bankbesonderhede

Rekeningnaam Bank Tak Takkode Tipe rekening Rekeningnommer
NG Gemeente Tygerpoort ABSA Lynnwoodrif 632005 Tjek 163 058 0060