Tariewe

Kuns

Eenmalige bedrag vir portfolio: R160 | Tarief per klas: R170

Drama

R1050 per kwartaal of R350 per maand (x 12 maande)

Musikmakers

R1350/kwartaal vir die 1e kind en R1125/kwartaal vir die 2e kind. 9 lessies per kwartaal

Musiek

Individuele lesse in ‘n instrument (30 minute)                      R2070 /kwartaal

Individuele lesse in ‘n instrument (45 minute)                      R3100 /kwartaal

Individuele lesse in ‘n instrument (1 uur)                               R4000 /kwartaal

Groepsklasse in musiekteorie    (30 minute)                          R700 / kwartaal

Groepsklasse in musiekteorie (1 uur)                                       R900 /kwartaal

 

 

Praktiese groepsklasse (2 persone, 30 min)                           R1500 / kwartaal p.p.

Praktiese groepsklasse (2 persone, 45 min)                           R2000 / kwartaal p.p.

Praktiese groepskasse (3 persone, 30 min)                            R 870 / kwartaal p.p.

Praktiese groepsklasse (3 persone, 45 min)                           R1300 / kwataal p.p.

Ensemble klasse (maksimum 10 persone, 2x / maand)      R400 / maand

Dans

R1200 per termyn (x 4) of

R480 per maand (x 10) – geen fooie betaalbaar vir Januarie en Desember.

Betaling geskied aan die begin van die termyn/maand.

10% afslag vir twee en meer dansers wat registreer, of 2 en meer klasse!

Ekstra klasse (kompetisies of eksamens – indien nodig) – R120 per danser.

Solo choreografie-klas – R300 per danser (60 minute).