Ons storie

nie ter wille van onsself nie

Tygerpoort Gemeente het met 545 lidmate van Skuilkrans Gemeente afgestig. Die hoeksteen van die kerkgebou is op 23 Augustus 1981 gelê.

Die gemeente het toe uitsluitlik uit landbouhoewes bestaan. Heelwat ontwikkeling het intussen in die omgewing plaasgevind en daar is tans oor die 3500 lidmate in die gemeente.


As gemeente glo ons God het ons geroep om Hom te aanbid, onsself te ken, mekaar te versorg en in die wêreld te getuig; daarom is ons slagspreuk: nie ter wille van onsself nie.

Ons gemeente wil in alles wat ons doen hierdie slagspreuk uitleef!

Wie ons is

NG Tygerpoort is ‘n dinamiese gemeente in die middel van ‘n uitdagende konteks!

Tygerpoort gemeente is ’n gemeente wat jou wil help om gesonde keuses te maak en die dieper sin van die lewe te ontdek. Ons skep ‘n geleenthede vir betekenisvolle verhoudings en gemeenskap in jou lewe. Ons wil jou van God se oneindige genade vertel en hoe jy elke dag uit Sy oorvloed kan lewe. Uiteindelik wil ons jou leer om te leef soos Jesus, nie ter wille van jouself nie, maar dienend in sy liefde. Ons glo dit is ‘n balans tussen gesonde selfinsig, sinvolle verhoudings, ‘n diep verbintenis met God en ‘n betekenisvolle lewe wat jy binne die ruimtes van die gemeente kan aanleer en vêrder in die gemeenskap moet uitleef.

Tygerpoort is ‘n gemeente wat nie ter wille van onsself bestaan nie. Ons bestaan ter wille van ons gemeenskap. Ons wil graag ‘n impak maak en mense met nood ondersteun. Jy sal dit sien wanneer jy ons skole, gemeenskapsprojekte of enige van ons bedieninge besoek.
Een van die uitstaande kenmerke van ons gemeente is gasvryheid. Daarom is ons inklusief, oop en verwelkom ons enige iemand. Jy kan jouself by ons tuismaak al wonder jy, twyfel jy of soek jy antwoorde. Jy kan jou jouself wees! Dalk word hierdie gemeente ‘n wonderlike reisgenoot op jou pad om God se ritme deur jou lewe te ontdek!

Ons gemeente is nie foutloos nie en het nie al die antwoorde nie, maar ons is opreg in ons broosheid en afhanklikheid van Hom. Saam pak ons die uitdagings van die daaglikse lewe aan – diep bewus van hoe nodig ons die Here en mekaar het!