NG Tygerpoort Netwerk

NG Tygerpoort Netwerk

Die NG Tygerpoort NETWERK se doelwit is om gemeentelede met mekaar en die gemeenskap te verbind en sodoende ‘n verskil te maak in mekaar se lewens. Wanneer ons hande vat en mekaar ondersteun, kan ons God se liefde aan die wêreld uitleef.

Beroepe-Netwerk

Die BEROEPE-netwerk wil graag mense wat werk SOEK en mense wat werk AANBIED bymekaar uitbring. Hierdie netwerk wil ook ondersteuning bied aan diegene wat tans tussen werke is.

Bulletin-Netwerk

Die BULLETIN-netwerk bied vir ons gemeentelede met informele sake-ondernemings die geleentheid om hul produkte/dienste te adverteer.

Omgee-Netwerk

Die OMGEE-netwerk vat hande met bestaande organisasies en projekte in ons gemeenskap en gee ons gemeentelede die geleentheid om betrokke te raak op plekke waar ons werklik ‘n verskil kan maak.

Huidige Omgee-Netwerk Projekte

Ons gemeente is tans betrokke by: CMR, Boschkop Primary, Kungwini Welsynsorganisasie, Shoes4Souls, Upperview Ministries en Volition.

CMR: Die Christelike Maatskaplike Raad is baie jare reeds onlosmaaklik deel van die NG Kerk en lewer namens die kerk ‘n barmhartigheidsdiens in gemeenskappe.  Hulle is betrokke by gesinne in ons gemeenskap wat maatskaplike hulp benodig.

Boschkop Primary:  Ons gemeente is reeds geruime tyd betrokke by hierdie laerskool in die Boschkop-omgewing.  Meeste van die leerders is deel van gesinne met ernstige finansiële uitdagings.

Kungwini Welsyn:  Hierdie organisasie lewer maatskaplike dienste in die gemeenskap en bestuur die Paul Jungnickel Tehuis vir Gestremdes. Dié tehuis is bekend en geliefd in ons gemeente.

Shoes 4 Souls:  Hulle samel skoene in, herstel dit en versprei dit weer aan persone wat dit nie andersins sou kon bekostig nie.  Ons gemeente het ‘n permanente boks waarin skoene vir hierdie doel afgelewer kan word.

Upperview Ministry: Hierdie ‘n is klein gemeente in Mamelodi met lidmate wat meestal van Zimbabwe en Malawi afkomstig is.  Werkloosheid en basiese bestaansmiddele is ‘n groot uitdaging vir hierdie gemeentelede.

Volition: ‘n Herwinningsorganisasie wat herwinningsmateriaal verkoop om hul middestad-uitreike te befonds.  Hulle vorm deel van PEN en bedryf ‘n skuiling vir volwassenes, kinders en babas en fokus daarop om die mense van die middestad se lewenskwaliteit te verhoog.  Jy kan jou herwinningsmateriaal by ons kerkterrein kom afgee om hulle te ondersteun.