Oggend – 28 Julie 2019

28
Jul

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=If8DNT6VmOg[/embedyt]

28 Julie 2019

Oggenddiens

Lasarus – die wonderwerk

By verskillende punte in ons lewe wonder ons hoekom God slegte goed toelaat.

Dit lei dikwels tot die volgende vraag: bestaan God regtig?

Ons kyk vandag na die verhaal van Lasarus waar Jesus sy vriend uit die dood uit terug bring in die lewe in. Die verhaal help ons om God ‘n plek te gee tussen goed en kwaad.

Wees eerlik – iewers het jy al hieroor gewonder.

Hoekom sal ‘n “goeie” God slegte goed laat gebeur?

Ek + Jy = ALMAL vra dit

Vir baie beteken die vra van die vraag die einde van jou geloof.

 • Dalk is jou geloof stadig besig om te sterf oor iets wat in die wêreld gebeur het of met iemand vir wie jy lief is.
 • Of dalk is dit net die storie van iemand vir wie jy lief is; nie jy self nie.

Interessante ding van die vraag:

Wanneer ons dit vra, is ons fokus op die “sleg” daar buite en nie die “sleg” hier binne in ons nie.

Hier is die opvolgvraag op die eerste vraag:

“Het jy al ooit iets sleg gedoen?”

Is daar iets wat jy baie graag sou wou doen maar die gevolge maak jou bang. As daar nie gevolge was nie, sou jy dit definitief doen?!

As ons begin stoei met die vraag plaas ons altyd die sleg buite ons self.

“Hoe kan ‘n “goeie” God dit met my laat gebeur?”

of

“As God goed was, sou Hy al iets aan my gebede gedoen het.”

As Johannes die gesprek van ons vanmore hoor, sou hy sê ek het iets gesien wat julle kan help.

Ek het God in ‘n liggaam sien leef langs “slegte mense”.

Die God wat ek gesien het, het nie gewys Hy is God deur al die sleg weg te vat nie.

= Hy het LIEF gehad

Ek het God gesien en ek het kwaad gesien en hulle co-exist nie.

Johannes wil ons vertel van Jesus.

Hy kies om Jesus se lewe rondom 7 wonderwerke te vertel.

Maar dis nie net wonderwerke nie. Dit verwys altyd na iets anders.

Ons het die afgelope 4 weke geleer om nie net op die wonderwerk te fokus nie. Sien Jesus daarin raak.

Ons sluit vandag die reeks af met die wonderwerk van Lasarus.

Julle weet nou al Jesus het heeltyd tussen die noorde en suide beweeg saam met sy dissipels.

In die noorde is Jerusalem; in die suide is Galilea.

Nou is Jesus nie te ver buite Jerusalem nie.

Hy is in Betanië – so dag en ‘n half se stap van Jerusalem af.

Hier is die verhaal in Johannes 11

Man met die naam Lasarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Marta gewoon het. 2 Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lasarus wat siek was. 3 Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê: “Here, hy vir wie U lief is, is siek.” 4 Toe Jesus dit hoor, het Hy gesê: “Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word.” 5 Jesus het vir Marta en haar suster en Lasarus liefgehad. 6 Nadat Hy gehoor het dat Lasarus siek is, het Hy egter nog twee dae op die plek gebly waar Hy was. 7 Eers daarna het Hy vir sy dissipels gesê: “Kom ons gaan terug na Judea toe.” 8 Die dissipels sê toe vir Hom: “Rabbi, nou die dag nog wou die Jode U stenig, en gaan U weer daarheen?” 9 Jesus het geantwoord: “Is daar nie twaalf uur in ’n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. 10 Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie.” 11 Hierna het Hy vir hulle gesê: “Ons vriend Lasarus slaap, maar Ek gaan om hom wakker te maak.” 12 Die dissipels sê toe vir Hom: “Here, as hy slaap, sal hy gesond word.” 13 Jesus het van Lasarus se dood gepraat, maar hulle het gedink Hy praat van die gewone slaap. 14 Toe sê Jesus vir hulle reguit: “Lasarus is dood, 15 en om julle ontwil is Ek bly dat Ek nie daar was nie sodat julle in My kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe.” 16 Tomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander dissipels: “Kom ons gaan ook, sodat ons saam met Hom kan sterwe.”

17 Toe Jesus daar kom, het Hy gevind dat Lasarus al vier dae in die graf was. 18 Betanië was naby Jerusalem, omtrent drie kilometer; 19 en baie van die Jode het na Marta en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. 20 Toe Marta hoor dat Jesus kom, het sy Hom tegemoet gegaan; maar Maria het in die huis bly sit. 21 Marta sê toe vir Jesus: “Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. 22 Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van Hom vra.” 23 Jesus sê toe vir haar: “Jou broer sal uit die dood opstaan.” 24 Maar Marta sê vir Hom: “Ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan.” 25 Toe sê Jesus vir haar: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; 26 en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?” 27 “Ja, Here,” sê sy vir Hom, “ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die Een wat na die wêreld toe moes kom.” 28 Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê: “Ons Leermeester is hier, en Hy roep jou.” 29 Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na Hom toe gegaan. 30 Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Marta Hom ontmoet het. 31 Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. 32 Toe Maria daar aankom waar Jesus was en Hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir Hom gesê: “Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie.”

33 Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het, ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was Hy aangedaan. 34 Hy vra toe: “Waar het julle hom begrawe?” Hulle het vir Hom gesê: “Here, kom kyk.” 35 Jesus het gehuil. 36 Die Jode sê toe: “Kyk hoe lief het hy hom gehad!” 37 Party van hulle het ook gesê: “Kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie?” 38 Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe Hy by die graf kom. Dit was ’n rotsgraf, en daar was ’n klip voor die ingang gerol. 39 Jesus sê toe: “Rol die klip weg.” Maar Marta, die suster van die oorledene, sê vir Hom: “Here, hy ruik al, want dit is al die vierde dag.” 40 Jesus sê toe vir haar: “Het Ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie?” 41 Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê: “Vader, Ek dank U dat U My verhoor het. 42 Ek weet dat U My altyd verhoor, maar Ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het.” 43 Nadat Hy dit gesê het, roep Hy met ’n harde stem: “Lasarus, kom uit!” 44 Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met ’n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense: “Maak hom los dat hy kan huis toe gaan.”

45 Baie van die Jode wat na Maria toe gekom en gesien het wat Jesus gedoen het, het tot geloof in Hom gekom.

 • Boodskapper word na Jesus toe gestuur.
 • Boodskapper gebruik die woorde: ‘die een vir wie jy lief is, is siek’ – hy was so naby aan Jesus; dit was nie eers nodig om sy naam te sê nie.
 • 11:4 hy sterf terwyl die boodskapper nog op pad is na Jesus toe.
 • Jesus glo die siekte kan tot die glorie van God wees.
 • Johannes weet hoe ongemaklik die boodskap dat siekte tot God se glorie kan dien, die lesers gaan maak.
 • so maak hy ‘n ekstra nota in die teks: 11:15 ‘Jesus is lief vir hulle’
 • Dis of hy sê, bly lees- Jesus is lief vir hulle.
 • Soms lyk dit vir jou ook so – kan God lief wees vir my as dié gebeur?!
 • Dis hoekom die wonderteken vir my en jou gedoen is.
 • Jesus bly waar Hy is vir 2 dae.
 • Hy het mense genees wat Hy nie geken het nie – hoekom dan nie die een vir wie Hy lief was nie?
 • Dan gaan die boodskapper terug.
 • Joh 11: 7 Kom ons gaan terug na Jerusalem deur Betanië.
 • Dissipels is huiwerig – die laaste keer daar het nie so goed gegaan nie.
 • Hulle wou Jesus by die tempel stenig.
 • Joh 11:8 onthou jy,.Jesus?? Hoekom terug soontoe??
 • Moet ons saam gaan?
 • baie spanning
 • Jesus antwoord in 11:9 ‘Is daar nie 12 ure daglig nie’
 • Wat bedoel Hy?
 • Soos die wonderwerk gebeur begin ons sy woorde verstaan.
 • = volg die lig vir die wêreld -solank as wat dit hier is.
 • Julle gaan nooit meer duidelik sien as wat julle nou sien nie.
 • En as julle hier bly uit vrees uit, mis julle die geleentheid van ‘n leeftyd.
 • Volg My want ek bring LIG na die wêreld toe.
 • 11:11 ‘Ek gaan hom wakker maak.’
 • Dissipels wil nie gaan nie. Hulle begin Jesus mediese raad gee (11:12).
 • In 11:14 sê Jesus Lasarus is dood.
 • Wat volgende gebeur moes sleg gewees het vir Marta en Maria, maar wonderlik vir ons wat die verhaal later lees.
 • 11:14-15 “bly Ek was nie daar nie”
 • = vir almal wat al ‘n ouer of kind of broer begrawe het.
 • “…sodat julle kan glo”
 • 11:16 Humorvolste deel in die Nuwe Testament.
 • Hierdie gaan nie goed afgaan nie – ons gaan almal sterf.
 • Terug in Betanië is 3 dae nou al verby.
 • Hulle moet die lyk nou in ‘n graf sit – Jesus het regtig alles gemis.
 • Johannes-hulle het nie geweet wat om meer te vrees nie: vrees vir hul lewens, vrees vir skaamte dat hulle nie opgedaag het nie.
 • Dan is Marta so eerlik en rou met wat sy sê in 11:20-21
 • Dit is Jou skuld.
 • Sy wys sy kan maar eerlik praat met Jesus.
 • Slegte goed het selfs met Jesus se mense gebeur.
 • Marta sê: ek is so kwaad.
 • Jesus antwoord: Jou broer sal opstaan (11:23-24)
 • Sy dink Jesus preek vir haar of gee die regte teologiese antwoord.
 • Sy antwoord Hom in 23-24 ‘ek weet hy gaan opstaan op die laaste dag’
 • Ek wou hê U moet betyds wees!!
 • Wat nou kom, is asemrowend maar ons mis dit.
 • 11:25 – Ek is die opstanding en die lewe
 • Ek is wat jy nog altyd voor HOOP.
 • Die LIG is hier vir die wêreld.
 • Ek bring hoop in hooplose situasies.
 • = dood is net ‘n deur.
 • = dood is net ‘n oorgang.
 • Dan kyk Hy vir Marta en vra: “Glo jy dit?”
 • 26-27 Marta skraap al haar moed bymekaar “ja, Here”
 • Ek glo U is die Lig vir die wêreld – maar dis al wat ek verstaan in die oomblik.
 • Dan breek die oomblik buite die graf aan.
 • Divine empathy: volgende 2 woorde kry sy eie vers: “Jesus huil.”
 • Petrus skryf later 2 briewe vir die kerk en sê: sit jou bekommernis op Hom.
 • Want hy het saam met Jesus daar gestaan.
 • Hy het sy huil gesien.
 • 36-37 sê die Jode wat rond staan, sien hoe lief Hy was vir hom…en ander sê, hoekom het Hy nie opgedaag nie?! = Sitting Shiva
 • Rol klip weg
 • Dit gaan stink – U is te laat
 • En dan bid Jesus sy gunstelinggebed.
 • ‘U en ek weet wat aangaan’
 • Wys hulle hoe naby is Ons aan mekaar.

So lees ek die verhaal en besef:

Die belangrikste vraag is nie: Hoekom is daar goed en sleg in die wêreld nie?

Die belangrikste vraag is: Wie IS Jesus?

Lasarus het uit die graf uit gekom.

Niemand het beweeg nir – hulle kon dit nie glo nie.

Jesus het gesê: haal die lappe af.

Dan sê Johannes en baie het tot geloof gekom – ek vertel net wat ek gesien het.

Skeptici erken dat Christenskap nie kon groei soos dit het as daar nie ‘n ontploffing in volgers was nie naby aan die einde van Jesus se lewe.

As jy niks uit die reeks kon kry nie behalwe dié, is ek tevrede.

SIEN ——— GLO ———-VERTROU (het gelei na)

Johannes wil nie net die verhaal vertel nie.

Hy wil hê ons moet in Jesus glo; Hom vertrou.

So baie mense het Betanië verlaat en hieroor gepraat dat die “WILLFULLY BLIND”  Fariseërs ‘n vergadering gehou het.

Hierdie Jesus moet gestop word!

Hulle het na dit besluit om Jesus te kruisig, maar nie net dit nie. Hulle het ook besluit om Lasarus dood te maak. (Joh 11:48)

Hierdie gebeure mag nie verder versprei nie!

Jare later glo ‘n 3de van die wêreld se populasie in Hom.

Daardie Jesus wat voor die graf gehuil het.

Want God het hier kom loop langs die DONKER.

Party was aangetrokke tot Hom en ander was weer afgeskrik.

Almal kon nie sien wie Hy is nie.

Johannes skryf in 3:19 “Hy is die LIG vir die wêreld.”

God het nie die sleg kom wegvat nie.

Hy het dit op sy skouers kom dra.

En Hy doen dit vanmore ook vir jou!

Amen