Oggenddiens 1 September 2019

01
Sep

SONDAG 1 September 2019

SKRIFLESING

Efesiërs 3:14-21

14 Daarom kniel ek in gebed voor die Vader 15 aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. 16 Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, 17 dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. 18 Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. 19 Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. 20 Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, 21 aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.

PREEK

Denke

 • In Romeine 12 skryf Paulus: Laat God jou verander deur jou denke te vernuwe
 • Hoe jy dink, het sekerlik die grootste invloed op jou gedrag, op hoe jy iets verstaan, hoe jy reageer, dit beïnvloed selfs jou emosies
 • Jy beleef en interpreteer jou denke binne ‘n bepaalde raamwerk oor ‘n spesifieke saak.
 • En dit word oor ‘n lang tydperk gevorm.

Kom ons kyk na ‘n paar voorbeelde

KERK

 • Met die fees en die musical was dit weer vir my opvallend hoe mense oor die kerk dink
 • Ek het meer as een gesprek gehad met mense van buite ons gemeente wat ons komplimenteer oor die feit dat jy ‘n glas wyn kan koop en sit en kuier
 • En dan sal iemand sê as die kerk nie sulke tipe geleenthede reël waar mense welkom voel nie, sal die kerk nie jongmense trek nie
 • En opmerkings oor die kerk groei nie en hier is soveel mense hier en baie jongmense.
 • En ander mense (ook van buite die gemeente) vertel van hoe hulle vir jare nie kerk toe gekom het nie omrede hulle ‘n slegte ervaring in die kerk gehad het, hoe hulle veroordelend behandel is en nie welkom voel nie en hoe hierdie ervaring hulle nou weer anders oor die kerk laat dink het
 • So, die denke oor die kerk is – ons veroordeel mense
 • Jy is nie welkom nie
 • Mense in die kerk kan nie ‘n glas wyn drink nie
 • Dit is ‘n ouer-wordende plek waar jongmense nie meer tuis voel nie
 • Ons stoot mense uit wat sonde doen
 • Nou dit is nie meer nuwe nuus nie.
 • Ek lees die storie van die dominee in Kaapstad wat almal so aankla – eers die dominee wat saam met die Moslems gebid het toe al die Moslems dood is, en nou onlangs Stellenberg gemeente omrede hulle ‘n gay leraar deeltyds bevestig het
 • Daar is ‘n prentjie van hom waar hy in Kaapstad met ‘n megafoon op die strate vir mense vertel om hulle te bekeer want hulle is sondig en gaan hel toe.
 • Nou wonder ek of enige iemand wat nog nie die Here ken nie, in elk geval met so ‘n idee van kerk tot bekering gaan kom.

Ek sou nie.

So, wat het gebeur dat die mense in ons land (veral Afrikaanse mense) so ‘n slegte paradigma begin vorm het oor die kerk?

En dink ons dit is die paradigma wat die NT oor die kerk wou skep?

LAND

 • Kom ons los eers die kerk
 • Hoe is jou denke oor die land op die oomblik?
 • Ek vang myself dat my denke oor die land soms al hoe meer negatief raak
  • Cyril se verkiesing werp nog nie baie vrugte af nie
  • Eskom
  • Zondo
  • Die middestad wat gebrand het die afgelope week
  • Daar is xenophobia
  • Die ekonomie
  • Al die vriende wat wil immigreer of reeds het
  • Moorde
  • Land
  • NGV
  • Die groeiende werkloosheid
  • Mense wat hul werk verloor hier om ons
  • Die armoede
 • Die negatiewe denkpatroon oor ons land is besig om die narratief te word.
 • Maar is dit werklik so negatief in ons land?

Die afgelope week lees en kyk ek nogals hoe daar oor die negatiewe denke geskryf word:

Adrian Gore – Discovery se CEO

 • Adrian skryf in die week oor die optimistiese gaping by mense.
 • Daar is wêreldwyd wetenskaplike navorsing oor die fenomeen
 • ‘n Individu sal glo dat die kans altyd daar is om sy eie lewe te verbeter. Dit staan bekend as die optimisme vooroordeel
 • Aan die ander kant sal die publieke opinie altyd negatief wees. Die kollektiewe siening is altyd pessimisties en sien die wêreld in ‘n konstante agteruitgang
 • Daar is ‘n groot stuk navorsing in 28 lande gedoen wat dit weereens bewys
 • 65% glo tans die wêreld is besig om al hoe slegter te word
 • En as jy die mense se kennis oor die feite toets – dan het hulle almal verkeerde feite oor die werklike stand van sake in die wêreld
 • En hierdie navorsing het nou gewys dat Suid-Afrikaners die swakste gevaar het in hierdie toets oor kennis rondom werklike syfers en akkurate inligting oor die werklike stand van die land en van die wêreld.
 • En dan lys hy al die feite oor hoe dit eintlik met SA gaan
 • Ons het bepaalde denke oor hoe sleg dit met die land gaan, maar dit is nie gebasseer op akkurate feite nie, maar op publieke pessimisme

Allan Knott-Craig

 • Skryf hierdie week in Business News oor dieselfde onderwerp
 • Hy sê ons het hierdie idee dat dit net in SA so sleg gaan en daarom dink ons ‘n ander land of ander plek gaan ons gelukkiger maak want die gras is groener daar.
 • Ons het in SA geleentheid om ander te kan help wat aan ons persoonlik ‘n doelwit gee – mense kan hier leer wat dit is om te dien
 • Maar is dit hoe geluk werk?
 • En dan gee hy ‘n lys van goed wat jou waarskynlik net in SA sal gelukkig maak en nêrens anders in die wereld te vinde is nie.

Ander gesprekke

 • Iemand anders maak die week die punt dat ons eintlik nie ‘n idee het wat “sleg gaan” beteken nie.
 • Waarmee vergelyk jy “dit gaan sleg”?
 • Daar was tye in die wêreld toe die ekonomie en die omgewing baie sleg was.
  • Tweede wêreldoorlog
  • Tydens die sestigs
  • Tydens die tagtigs
  • Rondom 1994 het mense in hierdie land gedink dit is nou die einde
 • Daar is ander plekke in die wêreld waar mense op bote klim en vlug na ander lande
 • Daar is plekke waar Christene vrees vir hul lewens
 • Wat is ons verwysing oor sleg?

Adrian Gore skryf nie dat die probleme in ons land nie ‘n realiteit is nie.

Maar dit is probleme wat ‘n mens kan aanspreek en uit die weg kan ruim met die regte denke van hoop.

GOD

 • Die ander denke wat ‘n groot invloed het op hoe jy jou werklikheid interpreteer, is hoe jy oor God dink.

REGTER

 • Ek besef net weer hoeveel mense dink oor God as hierdie regter wat iewers op die regsbank sit en wag om elke ding wat jy doen, te oordeel
 • Hy lewer die heeltyd uitsprake oor reg en verkeerd.
 • Oor sonde of nie sonde nie

VER

 • Mense dink oor God as ver – Hy sien al hierdie goed in ons land gebeur en Hy doen niks daaraan nie
 • Hy is afwesig

GOD SE INGRYPE MOET VERDIEN WORD

 • God is iemand by wie jy punte moet wen
 • Jy moet genoegsaam presteer vir die Here om jou gebede te beantwoord. Jy moet sekere dinge reg doen, dan sal jy die Here se teenwoordigheid beleef

Efese

 • Efese (en die ander gemeentes wat ook hierdie brief ontvang) was voor baie uitdagings in hulle tyd.
 • Daar was twee gemeentes: Die Johannese gemeente bo op die bult en die Pauliniese gemeente onder in die dorp.
 • Besige hawestad!
 • Mense het Artemis aanbid!
 • Artemis was een van die groot godinne vir die Grieke en haar tempel in Efese was een van die sewe wonders van die wêreld in daardie tyd.
 • Baie besige stad met verskillende mense van regoor die wêreld!
 • Een van die grootste uitdagings was natuurlik dat verskillende mense in een gemeente bymekaar gekom het wat nie voorheen sou nie: Jode en nie-Jode! Mense uit verskillende agtergronde en verskillende gelowe het nou in nuwe gemeentes verenig. Dit was ’n moeilike proses.
 • In die gemeenskap om hulle was dit ook nie so maklik om ’n Christen te wees nie. Mense het die “nuwe kerk” met fyn oë dopgehou.
 • Die meeste mense het die Artemiaanse godsdiens aangehang
 • In Efese is daar amper geen ander Christene nie
 • Die Christene wat daar is, het teologies van mekaar verskil
 • Dit was moeilike tye en baie konflik

In hierdie konteks skryf Paulus ‘n brief en in die brief is daar ‘n gebed.

 • Hy gebruik woorde soos “innerlik sterk”, “mag julle begryp”, “ken”, “verstand te bowe gaan”
 • Binne hierdie omstandighede mag julle denke verander
 • Mag julle aan die binnekant sterk word al is dit aan die buitekant moeilik
 • Hoe?
 1. Liefde

18 Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. 19 Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan,

 • In die konteks van Christene wat van mekaar verskil
 • In die konteks van ‘n stad vol heidene
 • In die konteks van die Joodse wettiese oordeel

Mag julle besef hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Jesus strek

 • Ons het nie ‘n idee hoe God se liefde werk nie
 • Ons kan nie begin om te verstaan hoe wyd die liefde is nie
 • Dit sal ons verstand te bowe gaan!
 1. Volheid van God

Ons het dikwels hierdie slegte verstaan van ons mens-wees

Ons dink ons is sleg en sondig

En eintlik net useless

Ek is maar net ‘n mens

En ‘n mens kan eintlik nie word soos God ons geskep het om te wees nie

In Efesiërs bid Paulus ‘n gebed wat sê: mag jy helemaal vervul word met die volheid van God.

Kan jy vir ‘n oomblik stilstaan by hierdie sin en dink wat Paulus hier sê

Mag jy helemaal vervul word met die volheid van God

As die Bybel sê dit is moontlik om met die volheid van God vervul te word, wat dink jy sê dit oor jou potensiaal as mens?

God dink nie jy is useless nie

God dink nie jy kan nie jou volle potensiaal bereik nie

God dink jy kan vol word van sy Godheid

God is groter as jou denkrigting

Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink,

 • Efese was ’n stad waarin hoofsaaklik Artemiane was
 • En dit was vol van ander buitelanders en vreemde godsdienste vanweë die verkeer deur die stad.
 • Maar deur die Christene se voorbeeld en liefde en getuienis het Efese later een van die invloedrykste Christenstede geword.
 • Ons het nie ‘n idee wat God kan doen nie.
 • Die Here het hierdie Christene gebruik om Efese uiteindelik te verander in een van die grootste Christenstede
 • Toe niemand gedink het dit is moontlik nie
 • Wat dink jy kan die Here in SA doen?

SLOT

 • Hoe dink jy?
  • Oor die kerk
  • Oor die land
  • Oor wie God is?
 • Hoe dink jy oor liefde?
 • Hoe dink jy oor hoop?
 • Hoe dink jy oor wat God kan doen?

Mag die Here jou denke verander.

AMEN