Oggenddiens 20 Januarie 2019

20
Jan

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=V1Dvi4NDYcc[/embedyt]

20 Januarie 2019

Oggenddiens

Votum en Seëngroet

In die begin was die Woord,  en die Woord was by God,  en die Woord was God.  Hy was in die begin by God.  Alles het deur Hom ontstaan,  en sonder Hom het selfs nie een ding  wat bestaan, ontstaan nie.  In Hom was lewe,  en dié lewe was die lig vir die mense.  En die lig skyn in die duisternis,  en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. (Joh. 1:1-5).

Geloofsbelydenis

Johannes 20:19-31

Twyfelende Tomas bely uiteindelik:“My Here en my God!”

Daar was ’n tyd, o God,

toe ek na aan U was;

toe my geloof sin gemaak het;

toe ek gereeld in die kerk gekom het;

toe ek hartlik met ander gelowiges saam kon wees.

Toe was sekerheid oor U nie eens ’n vraag nie.

Maar nou het ek in diep twyfel geval.

Waar ek eers gedink het

ek kan dalk sonder U en “georganiseerde godsdiens” klaarkom

– sterk en op my eie aangewese –

besef ek nou ek kan nie.

Maar ek kan ook nie sommer

na U toe terugkeer nie,

want diep binne-in my

weet ek nie meer soos vroeër nie.

Nou is ek vasgevang tussen weet en nie-weet-nie;

tussen glo en nie-glo-nie;

tussen sekerheid en twyfel.

Dit maak my gek!

Ek draai dus na U toe sonder vaste grond:

U is my rots.

Ek draai na U toe sonder geloof:

U is my vertroue.

Ek draai na U toe sonder selfgenoegsaamheid:

U is my Helper.

En ek vermoed dat U mense soos ek

steeds liefhet.

U los ons nie uit nie.

U kyk met deernis hoe ons stry met die lewe en met U.

Ek weet as ek twyfel en nie weet nie:

U is my God ( Piet Naudé).

 

Die krag van tradisie deur die eeue heen kan uitgespel word, asook die uitdaging om self ook in te skakel by hierdie tradisieketting – maar dan nie net op grond van oorlewering deur ander nie, maar juis op grond van eie ervaring van Jesus as die opgestane en lewende Here.

Preek:

Gebed:

Here, as ons u Woord hoor,

gee dat ons dit nie net sal hoor nie,

maar dat dit sal wortelskiet en ons verander.

Kom krap maar ook vanmore oop wat ons dalk nie oop wil hê nie.

Heilige Gees, kom werk in ons.

Amen

 

1 Johannes 1:1-10

1 Van die begin af was Hy daar. Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe. 2 Die Lewe het gekom; ons het Hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die Ewige Lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. 3 Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan júlle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is dié met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. 4 Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees.

5 Dít is nou die boodskap wat ons by Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie. 6 As ons beweer dat ons aan Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. 7 Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.

8 As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. 9 Maar as ons ons sondes bely-Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. 10 As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.Wat sien ander eerste raak as hulle jou sien?

Watter prentjie het ons van God?

Teken jou gedagteprentjie van God ….

Ongesonde prentjies van God:

Dis ’n belangrike vraag, want daar’s ook in ons tyd allerhande wanindrukke oor God, bv.

 • vir party mense is Hy so ’n gemoedelike, onskadelike “ou Man daarbo” – so noem party Hom selfs;
 • ander dink weer aan Hom as ’n harde, onverbiddelike, ongenaakbare God;
 • vir party mense is God net so ’n vae begrip, so ’n onpersoonlike Mag, iewers in die heelal…
 • Prentjie van Jesus as kersvader: Jesus aan kruis met inkopie sakke (Banksy skildery). Hy moet in al my behoeftes voorsien, anders soek ek net ‘n ander mall…
 • Ek het God nodig om gered te word om in die hemel te kom.
 • Johannes het ‘n mooi beeld van God wat sê: julle is nou my vriende.

Waar kom mense aan hierdie en ander wanvoorstellings of eensydige idees oor God???:

 • party hiervan kom dalk van swak godsdienstige boeke of preke af
 • party is dalk die gevolg van verkeerde verklarings van die Bybel;
 • party is dalk oor sekere goed wat in jou lewe gebeur het en nou is dit jou prentjie van God.

In ons teks staan:

 • –  die Seun het die Vader “bekend gemaak” (N.A.V.);
 • –  die Seun het Hom “verklaar” (O.A.V.).

Om iemand bekend te maak in die sin wat dit hier bedoel word, beteken nie dat jy allerhande feitelike inligting oor iemand aan ’n derde party oordra nie, soos bv. wat hierdie iemand se naam en adres is en wat hierdie iemand gewoonlik doen en nie doen nie.

Om iemand bekend te maak, beteken hier dat jy hierdie iemand vir ‘n ander persoon verduidelik; dat jy die feite oor hierdie iemand vir ‘n ander persoon interpreteer,

sodat hulle kan verstaan hoe hierdie iemand regtig wesentlik is.
Die Griekse woord wat hier met “bekend maak” vertaal is, is die woord eksegetiseer.

In ons taal word die woord “eksegetiseer” gebruik om die werk te beskryf wat iemand doen as hy die Bybel uitlê.

Om ’n preek te kan maak, om vir die gemeente te kan verduidelik wat dit wat in die Bybel staan werklik bedoel en wat dit vir hulle lewens beteken, moet ’n predikant eksegese van die Bybel doen.

 •  Jesus het met sy preke en sy wonderwerke en sy lyding en met sy opstanding duidelik vir ons kom uitspel/wys presies hoe God regtig optree:

JESUS = GOD

hoe Hy dink,

hoe Hy voel,
hoe Hy doen,
en hoekom Hy so dink en voel en doen.

Die normale manier waarop mense kennis opdoen, nl. deur ons sintuie, is nie met God moontlik nie;

 • –  ons kan Hom nie sien nie;
 • –  ons kan nie aan Hom vat nie;
 • –  ons kan nie navorsing oor Hom doen soos wat ons gewoonlik hier op aarde doen as ons meer van iets of iemand wil weet nie.
 • Daarom moes Hy ’n ander manier kry om Homself aan ons te verduidelik.

Dis die ooglopendste rede waarom die Vader vir ons verduidelik moes word: omdat niemand Hom nog ooit gesien het nie.

Die Seun van God het na ons toe gekom en Hy’t die Vader vir ons kom verduidelik,

sodat ons God sal ken – reg sal ken,
sodat ons reg oor Hom sal dink en praat,
en sodat ons Hom reg sal aanbid en sal dien.

Jesus is nie net God nie, Hy is ook Mens.

Dis die 2 kante waarin sy krag lê.

=  HY bring hemel &aarde

God & mens

bymekaar.

Ons het vanmore gelees uit 1 Johannes uit. Hier word ‘n spesifieke beeld gebruik wanneer hulle van God praat.

Dis dan ook ons jaartema.

Lewe in die LIG – soos Hy in die Lig is.

In die Nuwe Testament word daar baie beelde gebruik wanneer daar van Jesus gepraat word:

-Jesus is die Woord = “Logos”

-Jesus is die Lam

-Jesus is die Herder

1 Johannes praat van Jesus as die Lig en sy volgers is Ligdraers.

Dit is so ‘n mooi beeld.

Lig word baie keer teenoor donker gesien.

Ons sê mos iets is swart of wit.

Die een of die ander.

Maar in die gemeenskap word die beeld bietjie anders verstaan.

=Donker is die afwesigheid van Lig.

Kom ons probeer verstaan wat die gelowiges in 1 Johannes hiermee bedoel het.

Soos in enige gemeenskap vorm ‘n groep mense ‘n taal wat eie is aan hulle of die omgewing:

voorbeeld:

– oor duisende jare van nou af, word opgrawings gemaak en lees hulle: Haaie oorwin die leeus…

Wat gaan hulle dink?!

– ou koeie uit die sloot grawe = ons weet wat dit beteken….

-boeretroos = koffie

-koeksister = selfs Engelsprekende mense gebruik die Afrikaanse woord.

Gaan dié mense wat die opgrawings doen, hierdie taal verstaan soos ons dit vandag algemeen gebruik?

So het die volgers van Jesus in daardie tyd gepraat van Jesus wat die LIG is.

Die gemeenskap was onderdruk en daar was konflik omdat daar ‘n groep mense weggebreek het en anders begin glo het.

Hulle het ‘n verkeerde prentjie van God gehad.

Hulle het kernwaardes van die eerste Christene begin bevraagteken:

*dat Jesus mens was

*om geloof prakties uit te leef: nodig om liefde vir almal te wys

*ontken die invloed van sonde op hul lewens.

en in die omstandighede word die brief geskryf en die skrywer lê sterk klem op die fisiese kant:

= 4 keer praat hy van sien

= 2 keer praat hy van hoor

=1 keer praat hy van aanraak.

Hiermee maak hy aanspraak op ‘n tradisie en ervaring waarvan hulle deel is.

Meer as dit: hy wil wys dat Jesus naby was.

Dan sê hy vir hulle Jesus is die Lig en

ons weerkaats die Lig.

Net soos ‘n spieël nie volmaak al die lig wat op hom skyn kan weerkaats nie, net so is ons nie volmaak om God vir die wêreld te wys nie.

Sommige spieëls het dowwe kolle.

Die rede waarom die spieël die lig flou weerkaats

is omdat daar iets tussen die spieël en die bron van lig is.

Mens sien ook eers die vuil kol op jou gesig as jy bereid is om in die spieël te kyk.

Hoe kom die wêreld van God in jou lewe in.

Hoe breek die lig deur in jou lewe.

I reflect Him…

Hoe lyk lig in jou wêreld:

1) Gee vir my jou oë – gee vir my jou onverdeelde aandag

2) Lekkerstes en slegstes

In dit word God in jou wêreld sigbaar.

Mag dit jou prentjie wees van hoe God jou sien:

Sefanja 3:17

“Die Here jou God is by jou. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in Sy liefde. Hy jubel en juig oor jou.”

 

 

 

 

 

 

 

‘n Laaste belangrike saak is die struktuur van die brief. Daar kom 4 stellings voor wat almal die werkwoord “is” bevat en wat die preek in 4 hoofdele verdeel.

God is die lig (1:5)
Ons is kinders van God (3:1)

God is liefde (4:8)
Die Gees is die getuie (5:6)

In elkeen van hierdie hoofdele kry ons:

 1. ‘n Indikatief: Wie God is en dat Hy ons uit liefde gemaak het.
 2. ‘n Imperatief: ‘n Bevel of opdrag, soos “moenie sondig nie.”
 3. ‘n Troos of bemoediging van oorwinning in Christus.