Oggenddiens – 24 November 2019

24
Nov

24 November 2019

Marvel – Ons Helde

Ds. Karin Steyn

Votum:

Mag daar vir julle genade en troos wees deur julle kennis van God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees!  AMEN

Preek:

Helde om ons:

Die afgelope jare het ons bewus geraak van helde wat val:  Joost, Mike Tyson, Hansie Cronje, Tiger Woods, Lance Armstrong, OJ Simpson en Oscar Pistorius.  Die verhale is verwoestend en hartverskeurend…

Die wil voorkom asof die superheld-beweging in Hollywood steeds voortbeur met hernieude krag! Marvel se nuutste fliek het verskyn met die titel Captain Marvel. Die prent handel oor ‘n vroulike superheld wat baie duidelik ‘n belangrike rol gaan speel in die klimaktiese laaste Avengers fliek wat in April vrygestel word. Die heel laaste toneel in die fliek het my veral opgeval.

Een van die hoofkarakters in al die Marvel flieks is Nick Fury, die administratiewe koördineerder van al die superhelde. Aan die einde van Captain Marvel, nadat hy weer bewus gemaak is van die wêreld se euwels wat die mensdom bedreig, uiter hy die volgende kort sinnetjie:

We need more…

Sy kollega vra toe:

More what? More weapons? waarop Fury antwoord:

No, more heroes!

Die wêreld beskik immers oor genoeg wapens. Trouens, ons kan die ganse planeet menigmaal vernietig met die hoeveelheid wapens wat verskeie lande oor die tye ontwikkel en versamel het!

Wat ons méér nodig het, is helde!

Helde gee hulleself vir ander mense.

Nie alle helde het noodwendig superkragte nie. Ook dra hulle nie noodwendig duidelik herkenbare uniforms nie. Sommige helde is ma’s, onderwysers, prokureurs, huisvrouens, ekonome, akademici of huishulpe.

Hulle het egter almal een ding in gemeen: Hulle offer hulleself op.

Hulle sien mense se nood raak en baklei vir die swakkes en ander wat by tye nie vir hulleself kan skerm nie. Dis asof hulle liefde soms geen perke het nie. Hulle is opreg besorg oor hulle medemens en lê selfs hulle lewens af. Hulle onderskei nie tussen swart, wit, ryk of arm nie. Hulle dien almal wat binne hulle invloedsfeer of vermoë lê. G’n wonder dat helde ons so inspireer nie!

Bybel is vol verhale van alledaagse helde.

Die 1 waarna ons vanoggend gaan kyk, is dalk bietjie meer onbekend.

Numeri 27:1-11

Hier het ons `n man met die uitsonderlike naam; Selofgad. In my oë is `n ou met vyf dogters reeds `n held, want ek het geen idee hoe `n ou vyf dogters groot kry nie. Maar Selofgad is nie die geloofsheld in hierdie verhaal nie, sy dogters is. Magla, Noa, Gogla, Milka en Tirsa. Gemiddelde vroue, wat net een maal in die Bybel genoem word, maar geloofshelde.

Die verhaal van die vyf speel af aan die einde van die Israeliete se woestyn-tydperk. Op hierdie stadium was Moses reeds ’n ou man en naby sy dood. Josua het stelselmatig na vore getree om die leierskap van die volk oor te neem. Hulle het begin om die land tussen die stamme en die families in die stamme te verdeel.

God werk deur gewone mense wat soos geloofshelde optree. Hy soek nie na helde om deur hulle te kan optree nie.

Hierdie verdeling van die grond het in die hoogste vergadering van die Israeliete plaasgevind. By die deur van die tabernakel het Moses gesit in die rol van die leier, of die koning van die land. Rondom hom het die leiers van die twaalf stamme gesit, wat in `n koninkryk sekerlik die prinse sou gewees het. Die manne van die volk het die vergadering bygewoon om te hoor wat op die groot volksvergadering bespreek word. Numeri 26:51 sê vir ons dat daar onlangs `n sensus gehou is dus het daar rondom die tent van ontmoeting 601,730 manne gesit.

En dan gebeur daar die ongehoordste ding waaraan jy kan dink! Daar staan `n vrou op in hierdie vergadering van die volk. – Nie net een vrou nie maar vyf! Wat nog erger is, hulle begin praat! Hulle maak aanspraak op `n stuk grond van hulle eie. Hulle pleidooi is dat hulle pa aan natuurlike oorsake in die woestyn gesterf het en hulle vaderloos gelaat het. Hulle het nie `n broer nie, anders sou die broer hom oor hulle ontferm het. Nie een van hulle was getroud nie en dus het hulle geen regspersoonlikheid daar voor die vergadering van die volk nie – hulle was “nobodies”. Tog staan hierdie vyf vroue op in `n vergadering waar hulle nie hoort nie en maak aanspraak op iets wat hulle nie toekom nie!

Waarom is die verhaal in die Bybel opgeteken?

= Hierdie verhaal, soos die verhale van die ander helde, vertel vir ons iets van geloof.

Wat is geloof?

Dit is op sy beste nie wensdenkery, of dalk `n poging tot manipulasie nie.

Nee, geloof is om onwrikbaar aan die beloftes van God vas te hou al lyk dit onmoontlik in jou omstandighede. Dit is om God aan sy beloftes te herinner en nooit te twyfel dat God sy beloftes gestand sal doen nie.

Jesaja 62:6 sê  ‘Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie stilbly nie. Want dit is wat geloof is; om God aan sy beloftes te bly herinner al lyk dit nie of dit waar kan word nie.’

Uit die verhaal van hierdie vyf uitsonderlike vroue kan ons `n paar komponente van geloof identifiseer:

  • Geloof vra vasberadenheid

Hierdie vroue het geweet van die belofte van grond wat aan hulle vader gemaak is. Ek wil my hulle voorstel – daar waar hulle in die hitte en die stof van die wildernis gebly het en dikwels uitgesien het na die dag wanneer hulle op hulle eie stukkie grond kan nesskop om vir hulle `n lewe te maak. Maar toe gebeur daar `n ding wat hierdie hoop van hulle bedreig. Hulle vader sterf en skielik het hulle geen voet om op te staan nie. Dit lyk of hulle kanse daarmee heen is. Hulle sal welsynsgevalle wees en sal van die aalmoese van ander moet lewe vir die res van hulle bestaan. En die vroue sê vir mekaar: “maar waarom kan ons dan nie ook `n stuk grond kry nie, waarom kan God se beloftes nie waar word in ons lewens nie?” En vasberade om hulle deel te kry, staan hulle op in die volksvergadering by die tent van samekoms.

Gelowige, in jou skoot lê God se genadebeloftes aan jou. `n Hele boek vol van hulle.

  • God belowe vir jou krag te midde van jou persoonlike swakheid.
  • Hy belowe vir jou vaardigheid te midde van jou beperkings.
  • Hy belowe vir jou vrede te midde van die warboel waarin ons lewe.
  • Hy belowe dat Hy die pad wat Hy met jou begin loop het enduit sal voer.
  • Hy belowe om jou te begelei na volwassenheid in jou geloof.
  • Hy belowe jou alles wat jy nodig het om te kan lewe en Hom te dien.

Hoe vasberade is jy om dit te kry wat God vir jou belowe? Die vyf vroue skuif hulle vrees en skaamte en selfbewustheid opsy om aanspraak te maak op die beloftes van God.

  • Geloof vra waagmoed

Geloof vra dat jy risiko’s sal neem.

Hebreërs 11:1: Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.

Om met oortuiging vorentoe te stap en te vertrou dat God sy belofte gestand sal doen ten spyte van die teenkanting wat jou in die gesig staar.

Wat was die struikelblokke wat hierdie vyf vroue in die gesig gestaar het?

– Die gewoontes en tradisies van die Israeliete in daardie tyd.

– Vroue was nie `n regspersoonlikheid nie.

– Vroue mag nie grond besit nie.

– Vroumense praat nie by die tent van ontmoeting nie.

En hier staan vyf vroue op en sê: “Hierdie ding is nie reg nie – dit behoort te verander”. Dit is asof ons vandag nog kan hoor hoe trek die 601,730 manne hulle asems in! Ek wil my selfs voorstel dat Moses die behoefte moes onderdruk om onmiddellik te sê: “nee, dis nog nooit voorheen so gedoen nie.

  • Geloof vra van jou om uit jou gemaksone te klim

Dit vra soms dat jy die status quo bevraagteken. Ons doen `n ding al vir die afgelope honderd jaar so, maar is dit reg dat ons dit so doen?

Ons lees hoe hierdie vyf dogters `n tradisie in Israel verander. Hulle verander nie die tradisie tydens hierdie samekoms van volk nie. Hulle skep `n splinternuwe tradisie. Numeri 27:8 sê vir die Israeliete: “As iemand sterf en hy het nie ‘n seun nie, moet julle sy grond aan sy dogter gee. :9 As hy ook nie ‘n dogter het nie, gee sy grond vir sy broers. :10 As hy nie broers het nie, gee dit vir sy ooms aan vaderskant. :11 En as sy pa nie broers gehad het nie, moet julle sy grond vir die naaste bloedverwant uit sy familie gee, dat die dit kan besit.” Dit moet vir die Israeliete ‘n bindende voorskrif bly soos die Here vir Moses beveel het.

  • Jy beinvloed ander deur jou geloof

Hierdie uitspraak van die Here wys vir my op nog ‘n eienskap van ware geloof en dit is die feit dat dit aansteeklik is. Ander mense word deur geloof beïnvloed. Geloof, en die effek daarvan, is aansteeklik.

Hulle het nie net die omstandighede in Israel vir hulleself verander nie. Hulle begin `n nuwe tradisie. `n Tradisie wat sou geld vir mense jare nadat hulle reeds gesterf het.

Slot:

Helde gee hulleself vir ander mense.

Nie alle helde het noodwendig superkragte nie. Ook dra hulle nie noodwendig duidelik herkenbare uniforms nie.

Sommige helde is ma’s, onderwysers, prokureurs, huisvrouens, ekonome, akademici of huishulpe. Hulle het egter almal een ding in gemeen: Hulle offer hulleself op. Hulle sien mense se nood raak en baklei vir die swakkes en ander wat by tye nie vir hulleself kan skerm nie.

G’n wonder dat ‘n arm Seun uit Nasaret van destyds tot vandag toe steeds so baie mense inspireer! Hy palm steeds elke dag nuwe harte in omdat Hy gekom het om Homself te gee. Hy sê van Homself (Markus 10:45):

“Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.”

Ons is losgekoop deur sy heldhaftigheid. Laat Hý ons inspirasie wees!