Oggenddiens 3 Februarie 2019

03
Feb

 

 

SONDAG  3 Februarie 2019

Oggenddiens

Votum  – Efesiërs 5

Nee, laat die Gees julle vervul, 19 en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. 20 Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus.

Skriflesing – Efesiërs 5

(Ef 4:22-24)

Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou sondige mens in julle wat deur die sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.

6 Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is. 7 Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. 8 Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. 9 Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. 10 Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is, 11 en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. 12 Dit is ’n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. 13 Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. 14 En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied: “Word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood; en Christus sal jou lewe verlig.” 15 Wees baie versigtig hoe julle lewe: nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. 16 Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in ’n goddelose tyd. 17 Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. 18 Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, 19 en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. 20 Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus.

PREEK – Nou lewe jy as ‘n mens van die lig!

Inleidend – hoe goed ken jy jouself?

Hoe goed ken jy jouself?

 • Hoe sal jy jouself beskryf?
  • Jou naam
  • Jou werk
  • Jou storie (waar jy gebore is, ouers ens.)
  • Wat jy studeer het / waar jy gewerk het
  • Stokperdjies
  • Waarvan jy hou
  • Waar jy bly
  • Persoonlikheid? MBTI of so iets verwysings?
 • Maar hoe goed ken jy jouself regtig?
 • ‘n Wyse geestelike leier het my geleer:
  • Die grootste reis in jou lewe, wat nooit ophou nie, is die reis van selfinsig.
  • Jy leer jouself eers werklik ken as jy ‘n bietjie die lewe “geleef” het… eers dan begin jy die donkerkant van jouself ken.

Hoe goed ken jy jou donkerkant?

 • Miskien is dit ‘n moeiliker vraag.
 • Die kant waar jy jou worstelinge, geheime, negatiewe emosies en sondes weggesteek het.
 • Wie jy werklik is, kom eintlik die heel beste te voorskyn in die donkerkant van jou lewe.

So, wie is jy?

Hoe werk identiteit?

Wie jy dink jy is  /  wie God jou gemaak het om te wees

 • Identiteit is ‘n moeilike onderwerp
 • Daar is baie verskillende termes en konsepte in die sielkunde oor wie jy is.
 • As ons identiteit geestelik wil verstaan – kom ons begin by twee eenvoudige idees:
  • In jou lewe is daar “wie jy dink jy is” en “wie God jou gemaak het om te wees”
 • Of daar is ‘n ander taal ook hiervoor:
  • Paulus praat van die ou mens en die nuwe mens
  • Of Paulus sal sê jou sondige natuur / lewe in die “Gees”
  • Valse self / Ware self
  • Ongesonde kant / Gesonde kant
 • Meeste mense leef hier – (ongesonde kant / valse self)
 • En hoe sien ons dit – ons sien dit in al die negatiewe passies / dryfvere / die goed wat jy dink werk in jou lewe, maar nie doen nie.
 • Die Bybel noem dit “sonde”.
 • Noem dit “dryfvere” of “passie” / in jou lewe. (Begeerte / Drange)

Kom ons dink ‘n oomblik na oor sonde

Hoe werk sonde?

Sonde

 • As ek oor sonde dink, dink ek altyd aan al die lysies – presies soos wat Paulus hulle hier opnoem:
  • Vloek
  • Drink
  • Lieg
  • Moord pleeg
  • Jaloesie
  • Baklei
  • Wellus, ens.
 • En ons denke oor sonde is dikwels baie oppervlakkig.
 • Ons stres oor sonde, want ons is of geleer sonde stuur jou hel toe (straf en oordeel) of sonde moet jou verneder (deur vir almal te vertel wat jy skelm doen…. Dan kom dit “in die lig”)

Hoe hanteer jy gewoonlik sonde?

 • Jy voel skuldig en skaam
 • Jy erken dit nie teenoor jouself nie
 • Jy probeer dit hanteer deur dit of te vermy of om die simptoom te beperk…
 • Jy vloek minder.
 • Jy probeer minder jaloers wees.
 • Jy probeer minder jou humeur verloor.
 • Jy probeer minder slegte gedagtes hê oor iemand.

En dit werk nie!

Want jy moet jou DONKERKANT verstaan en ken.

Jy moet jou VALSE SELF / JOU ONGESONDE KANT IN DIE GESIG STAAR

JY MOET JOUSELF LEER KEN

SODAT HIERDIE INSIG JOU KAN HELP OM TE BEWEEG NA DIE “JY WAT GOD JOU GESKEP HET OM TE WEES”

JOU WARE SELF

Hoe werk dit?

 • Die Christen wysheidstradisie / woestynvaders oor eeue heen het geglo dat elke mens ten diepste een van nege identiteite
 • Noem dit nege “persoonlikheidstipes” in vandag se taal.
 • Maar dit is baie gekompliseerd so ek gaan nie vanoggend daaroor praat nie. Ek wil net een beginsel wat ons hiermee help met behulp van Efesiërs verduidelik:

In hierdie tradisie is daar nege aardsondes:

Woede, hoogmoed (pride), bedrog (deceit), jaloesie, gierigheid, vrees, vraatsug (gluttony), wellus en luiheid (sloth).

 • In hierdie tradisie glo hulle, afhangende van jou persoonlikstipe, is daar een primêre dryfveer in jou lewe.
 • As jy tot die insig kan kom van watter van hierdie sonde jou donkerkant dryf, kan dit jou help om jouself te verstaan.
 • En as jy dit verstaan, identifiseer en erken, kan jy uiteindelik jouself laat vry word.
 • Daarom kan jou sonde / donkerkant ook jou grootste geskenk

Kom ek verduidelik:

JALOESIE

 • Miskien is jy iemand wat jouself die hele tyd met ander mense vergelyk.
 • Jy kyk na ander mense se lewens en jy wens jy het gehad wat hulle het: die styl, die sukses, of die lyf, of die leierskapeienskappe….
 • Jy doen dit deur op Facebook te lê…
 • Jy doen dit deur obsessief aan iemand spesifiek vas te hou
 • Jy doen dit deur te probeer om soos hulle te wees.
 • Die wortel van hierdie “simptoom” is jaloesie.
 • Jaloesie dryf jou lewe.
 • Maar wat jaloesie doen, is om jou te laat voel JY IS NIE GOED GENOEG NIE
 • Dit is die “VALS JY” wat jaloesie by jou kom skep het.
 • En al hoe jy besef dit is die wortel daarvan is om raak te sien watter sonde jou dryf.

As jy besef jaloesie dryf jou omrede jy ten diepste nie goed genoeg is nie, moet jy dit identifiseer, dit by die naam noem (die LIG daarop laat val), dit hanteer en besef – DIE WARE JY IS GOED GENOEG…

Die besef dat Jaloesie jou dryf omrede jy voel jy is nie goed genoeg nie, is die GESKENK.

Dan kan jy dit omskakel – tot iemand wat ander mense sien vir wat hulle is en vir hulle lief word, soos jy vir jouself lief geword het.

(LELIKE EENDJIE WORD DIE SWAAN)

VRAATSUG (Gluttony)

 • Miskien is jy iemand met die lewensuitkyk: meer is altyd beter.
 • Jy wil alles hê wat goed is, jy wil meer kuier, meer uitgaan, meer vakansie hou, meer geld hê…
 • Jy wil die lewe se volheid geniet
 • En almal hou van jou – want jy is altyd positief, jy kuier lekker saam en al waarop jy in die lewe fokus, is die goeie en die lekker.
 • En wat gebeur – jy word vasgevang in vetsug (gluttony) – jy “oordoen” alles
 • En omrede jy nooit regtig gelukkig word nie, skakel vetsug dikwels om tot verslawing…
 • En dit is die “VALSE JY” wat jy kom skep het.
 • Maar wat eintlik agter jou dryfveer (sonde) lê, is die absolute vermyding van pyn.
 • Jy wil net die goeie geniet en die positiewe van die lewe hê. Want jy kan nie pyn in die gesig staar nie.

As jy besef die vermyding van pyn en die negatiewe realiteite in jou lewe dryf jou VALSE SELF kan jy daaraan werk.

Jy kan dit omskep in ‘n realistiese hantering van die lewe, wat BALANS bring.

HOOGMOED

 • Miskien is jy iemand wat alles vir almal doen.
 • Al waarop jy fokus is die behoeftes van ander.
 • Jy sorg vir almal om jou, maar jy erken nie jou eie behoeftes nie.
 • Inteendeel, jy herken eintlik niks van jouself nie.
 • En in jou hart dink jy “ek is ‘n perfekte persoon” want kyk hoe sorg ek vir almal….
 • Jy ontwikkel HOOGMOED in jouself – dit is die VALSE JY
 • Want deur almal te help, hou jy eintlik iemand in stand wie se hele identiteit gebou is op ANDER SE ERKENNING AAN JOU.
 • Maar ten diepste bou jy jou hele identiteit op jou behoefte om “nodig te wees”
 • The need to be needed
 • Want dit is al wat jou laat goed voel.
 • Maar wat jou eintlik dryf is die behoefte om jou self-waardigheid te kry uit ‘n valse jy – HOOGMOED.

As jy dit verstaan, kan jy begin om na jouself te kyk, sonder die erkenning van ander of die nodigheid om jou identiteit te vind buite jouself, kan jy jou WARE SELF ontdek.

Paulus bekyk identiteit vanuit die geestelike perspektief

 • Kom ons kyk na ons teks.
 • Die hele konteks van Efesiërs 4-6 is hoe jy moet leef.
 • Op die oog af lyk dit of Paulus net vir ons ‘n “sondelysie”-antwoord gee.
 • Dit lyk asof daar net staan:
  • Moenie vloek nie
  • Moenie drink nie
  • Moenie jok nie…

Maar Paulus se iets dieper.

Oor IDENTITEIT

 1. WEES VERSTANDIG
 • ‘n Paar keer sê Paulus wees VERSTANDIG
 • Moenie mislei word nie
 • Moenie sommer net oppervlakkig wees nie
 • DINK
 • INSIG!
 1. LEWE VANUIT JOU NUWE IDENTITEIT

Efesiërs 4:

Lewe as nuwe mens wat as die beeld van God geskep is:

Efesiërs 5:

Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig.

 • Paulus sê nie “as jy ophou sonde doen dan sal jy God se kind wees nie”
 • NEE
 • Hy sê “jy is ‘n kind van God – lewe nou so!”

Anders gestel: Jy is geskep om uit jou ware self, jou gesonde self uit te leef / nie uit jou valse self / ongesonde self nie.

LEWE NOU SO

 • En hoe gebeur dit?
 • Kyk die donker in die oë
 • Laat die LIG daarop val
 • Laat GOD toe in die donker
 • Beweeg uit die donker uit. Verstaan dit. Sodat jy kan leef!
 • Sodat jy kan ontdek dit is al manier om na jou ware self te beweeg.
 • Wees verstandig! Ken jouself.

Jy kan uit jou ware self leef 

 • So baie keer leef ons vanuit ons donkerkant
 • Ons leef vanuit ons valse self
 • Ons ken nie onsself goed genoeg nie
 • Ons wil nie die dryfveer in ons lewe in die oë kyk nie, want ons dink sonde gaan oor oordeel en vernedering en skuld
 • Maar eintlik, al wat jy doen, is om jou ongesonde self verder in stand te hou
 • Terwyl jy geskep is om uit jou ware self te leef
 • Die persoon wie GOD JOU GESKEP HET OM TE WEES
 • LIG! 

Die werking van die Heilige Gees is daar om jou hiermee te help

Die Gees gee lig in die donker

Insig en verstand gee lig in die donker.

En dit begin deur te besef God is lief vir jou.

So, wees lief vir jouself.

Omskep die sonde in jou lewe

Die ken van jou donkerkant kan jou grootste geskenk word. 

AMEN