web analytics

Ons DNA

AGTERGROND


NG Tygerpoort is ‘n dinamiese gemeente in die middel van ‘n uitdagende konteks!

Tygerpoort gemeente is ’n gemeente wat jou wil help om gesonde keuses te maak en die dieper sin van die lewe te ontdek. Ons skep ‘n geleenthede vir betekenisvolle verhoudings en gemeenskap in jou lewe. Ons wil jou van God se oneindige genade vertel en hoe jy elke dag uit Sy oorvloed kan lewe. Uiteindelik wil ons jou leer om te leef soos Jesus, nie ter wille van jouself nie, maar dienend in sy liefde. Ons glo dit is ‘n balans tussen gesonde selfinsig, sinvolle verhoudings, ‘n diep verbintenis met God en ‘n betekenisvolle lewe wat jy binne die ruimtes van die gemeente kan aanleer en vêrder in die gemeenskap moet uitleef.

Tygerpoort is ‘n gemeente wat nie ter wille van onsself bestaan nie. Ons bestaan ter wille van ons gemeenskap. Ons wil graag ‘n impak maak en mense met nood ondersteun. Jy sal dit sien wanneer jy ons skole, gemeenskapsprojekte of enige van ons bedieninge besoek.

Een van die uitstaande kenmerke van ons gemeente is gasvryheid. Daarom is ons inklusief, oop en verwelkom ons enige iemand. Jy kan jouself by ons tuismaak al wonder jy, twyfel jy of soek jy antwoorde. Jy kan jou jouself wees! Dalk word hierdie gemeente ‘n wonderlike reisgenoot op jou pad om God se ritme deur jou lewe te ontdek!

Ons gemeente is nie foutloos nie en het nie al die antwoorde nie, maar ons is opreg in ons broosheid en afhanklikheid van Hom. Saam pak ons die uitdagings van die daaglikse lewe aan – diep bewus van hoe nodig ons die Here en mekaar het!

EREDIENSTYE

Skoolkwartaal

08:00 Klassieke erediens (Kleuterkerk)
09:00 Junior groeigroepe (Graad 1-6)
10:00 Kontemporêre erediens (Kleuterkerk)
17:30 Aanddiens
18:30 Tiener groeigroepe (Graad 7-11)

SPESIALE DIENSTE

08:00 en 10:00 Kersdag
19:00 Oujaarsdiens
08:00 en 10:00 Goeie Vrydag
18:30 Hemelvaartdiens

LIDMAATSKAP | HUWELIKE | BEGRAFNISSE

Kontak gerus die kerkkantoor of stuur vir ons ‘n versoek hieronder


  STANDAARD VORMS

  Laai die nodige dokumente hier af

  Gedenkmuur

  Nissies vir die plasing van ‘n kissie in die gedenkmuur kan by NG Tygerpoort gekoop word.

  ‘n Bewaringsooreenkoms word met die kerkraad aangegaan en is by die kerkkantoor beskikbaar. Om eenvormigheid te behou, word ‘n voorgeskrewe lettertipe, grootte en formaat op die granietteëls gebruik. Die afmetings van ‘n nis is ongeveer 22cm x 20cm x 17cm en maak voorsiening vir twee persone se stoflike oorskot.

  Die granietteël word vooraf of later gegraveer met die gestorwene se besonderhede daarop. Besoeke aan die gedenkmuur is altyd moontlik en daar word ook voorsiening gemaak vir die plasing van vars blomme.

  Bankbesonderhede

  Rekeningnaam Bank Tak Takkode Tipe rekening Rekeningnommer
  NG Gemeente Tygerpoort ABSA Lynnwoodrif 632005 Tjek 163 058 0060