web analytics

Ons Span

PREDIKANTE

Die predikante is in krisistye daar vir jou. Om praktiese redes kan die leraars nie al ons lidmate sistematies tuis besoek nie.

Nuwe lidmate word tydens ‘n kwartaallikse byeenkoms verwelkom en deur ‘n predikant besoek. Huisbesoek en krisisbesoeke is altyd op aanvraag beskikbaar.

PERSONEEL

Ons gemeente het ‘n vriendelike kantoorkultuur – jy kan vir enige rede met gemak daar aanklop!

GEMEENTE

Riana de Wet

Kunsskool
Orrelis
Musiek vir eredienste
Sekretaresse vir                                              dr. Zander van der Westhuizen          ngtyger@ngtyger.com

Pieter Schoeman

Logistieke bestuurder
Instandhouding
facilities@ngtyger.com

Yolande Abrie

Kinderbediening
Junior groeigroepe
kinders@ngtyger.com

Marlene van der Westhuizen

Ontvangs
Lidmaatskap
Algemene Kantooradministrasie
ontvangs@ngtyger.com

Emsie van Eyk

Bedieninge
Doop
Tiener groeigroepe
Seekamp
Sekretaresse vir ds. Wouter van Wyk
bedieninge@ngtyger.com

Louise-Marié van Zijl

Eredienste
Bybelskool
Huwelike
Ouer generasie
Personeeladministrasie
Sekretaresse vir ds. Karin Steyn
Kommunikasie
woord@ngtyger.com

Sonnika Nel

Lewensafrigter

Maria Mokoena

Skoonmaker

William Molekoa

Terreinwerker

Sam Shongoane

Terreinwerker

Roger Makhanya

Terreinwerker

KLEUTERSKOOL

Lienkie de Kock

Gr.RR (4-5 jaar) Skillieklasonderwyseres en kleuterskoolhoof
tiertjiekleuters@ngtyger.com

Ellanora Grobler

Sekretaresse en finansies
tiertjie@ngtyger.com

Nadia Conradie

Gr.R (5-6 jaar) Beertjieklasonderwyseres en naskooltoesig

SELINA NTHAKGA

Gr. R (5 – 6 jaar) klasassistent

Corné Daffue

Gr.RRRR (2-3 jaar) Apieklasonderwyseres en naskooltoesig

Lize Nelson
Gr. RRR (3-4 jaar) assistentonderwyseres en naskooltoesig
Elisa Molakeng

Klasassistent vir die 4 tot 5-jariges

Magriet Kruger

Gr.RRR (3-4 jaar) Bytjieklasonderwyseres

Lizzie Makhobela

Gr.RRRR (2-3 jaar) klasassistent en naskooltoesig

ELIZABETH MOLOTO & NELLY BUDA

Kok, Skoonmaker en klasassistent

NASKOOL

ADRI DE VILLIERS

Graad 1 Naskooljuffrou

Ignatia vd Merwe

Gr.2 Naskooljuffrou & Naskoolhoof

Jean Marie Olwagen

Gr.2 Naskooljuffrou

SUNET JOUBERT

Graad 3 Naskooljuffrou

THEA MOORCROFT

Graad 4 Naskooljuffrou

NADIA DE KOCK
Gr. 5 -7 Naskooljuffrou
SELOME PAPENDORP
Loopjuffrou
MARISKA HAVINGA
Gr.1 Naskooljuffrou