web analytics

Ons Span

PREDIKANTE

Die predikante is in krisistye daar vir jou. Om praktiese redes kan die leraars nie al ons lidmate sistematies tuis besoek nie.

Nuwe lidmate word tydens ‘n kwartaallikse byeenkoms verwelkom en deur ‘n predikant besoek. Huisbesoek en krisisbesoeke is altyd op aanvraag beskikbaar.

PERSONEEL

Ons gemeente het ‘n vriendelike kantoorkultuur – jy kan vir enige rede met gemak daar aanklop!

GEMEENTE

Riana de Wet

Kunsskool
Orrelis
Musiek vir eredienste
Sekretaresse vir                                              dr. Zander van der Westhuizen          ngtyger@ngtyger.com

Pieter Schoeman

Logistieke bestuurder
Instandhouding
facilities@ngtyger.com

Yolande Abrie

Kinderbediening
Junior groeigroepe
kinders@ngtyger.com

Marlene van der Westhuizen

Ontvangs
Lidmaatskap
Algemene Kantooradministrasie
ontvangs@ngtyger.com

Emsie van Eyk

Bedieninge
Doop
Tiener groeigroepe
Seekamp
Sekretaresse vir ds. Wouter van Wyk
bedieninge@ngtyger.com

Louise-Marié van Zijl

Eredienste
Bybelskool
Huwelike
Ouer generasie
Personeeladministrasie
Sekretaresse vir ds. Karin Steyn
Kommunikasie
woord@ngtyger.com

Maria

Skoonmaker

William Molekoa

Terreinwerker

Sam Shongoane

Terreinwerker

Roger Makhanya

Terreinwerker

KLEUTERSKOOL

Lienkie de Kock

Hoof van Tiertjie Kleuterskool
Onderwyseres vir Gr RR
tiertjiekleuters@ngtyger.com

Ellanora Grobler

Ontvangs by Tiertjie Kleuter- en Naskool
Algemene kantooradministrasie
Kombuisadministrasie
tiertjie@ngtyger.com

Nadia Conradie

Onderwyseres vir Gr R
Toesighouer (naskool)

Hantie Swart

Onderwyseres vir Gr RRR

Corné Daffue

Onderwyseres vir die 2 tot 3-jariges

Lize Nelson

Onderwysassistent vir die 2 tot 4-jariges
Toesighouer (naskool)

Selina Nthakga

Klasassistent vir Gr R

Elisa Molakeng

Klasassistent vir die 4 tot 5-jariges

Magriet Kruger

Onderwyseres vir Graad R

Elizabeth Moloto

Kombuisassistent

Lizzie Makhobela

Klasassistent vir die 2 tot 3-jariges

NASKOOL

Rina Adriaanse

Naskoolhoof en onderwyseres vir Graad 2

Ignatia vd Merwe

Onderwyseres vir Graad 2 en Toesighouer.

Jean Marie Olwagen

Onderwyseres vir Graad 4-7 en Toesighouer.

Alice Bezuidenhout

Toesighouer

Adri de Villiers

Onderwyseres vir Graad 1 en Toesighouer.

Thea Moorcroft

Onderwyseres vir Graad 3 en Toesighouer.