Oggenddiens 13 Januarie 2019

13
Jan

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=LY8VKJ5rebw[/embedyt]

13 Januarie 2019

Oggenddiens

 

Votum  – 1 Johannes 1:7

 

Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.

 

Lewe in die lig soos Hy in die lig is!

 

WET

 

34 Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, 35 en een van hulle, ’n wetgeleerde, het Hom met ’n vraag probeer vastrek. 36 “Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” 37 Jesus antwoord hom: “‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’p [p Vgl. Deut. 6:5] en met jou hele verstand. 38 Dit is die grootste en die eerste gebod. 39 En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’q [q Lev. 19:18] 40 In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

 

Jaartema

 

Ons leuse vir die jaar (soos ‘n mantra)

 • Hierdie jaar is ons tema: Lewe in die lig soos Hy in die lig is! Dit is gebaseer op die wonderlike teksvers in 1 Johannes 1:7: “Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.”
 • Om in die lig te lewe, het verskeie dimensies.
 • Dit het te doen met
  • hoe ons lewe in God se lig,
  • hoe ons lig verkry deur iets beter te verstaan,
  • en hoe ons die lig kan wees.
 • Ons begin dus hierdie jaar met ‘n reeks “beLIG” wat al hierdie dimensies uitpak.
 • Die teksvers help ons ook met ons fokus op die konsep: helderheid!
 • Ons wil graag alle lidmate help om helder en duidelik te weet wat jy glo en om selfvertroue te hê in jou vermoë om oor jou geloof te praat.

 

Die Insig kursus

 • Dit gaan oor ‘n dieper insig.
 • En hierdie jaar skop ons af met ‘n projek waar ons in die volgende 2 jaar wil hê dat elke lidmaat die kursus bywoon
 • Die doel is dat elke lidmaat in NG Tygerpoort moet verdiep in die INSIG van hulself, God, die Bybel, die kerk en die uitleef van hul roeping.
 • Ons vertel volgende week meer daarvan

 

Skriflesing – Matteus 5:17-20

 

17 “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. 18 Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. 19 “Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. 20 Ek sê vir julle: As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie.”

 

PREEK – HELDERHEID

 

Inleiding – sekerheid vs helderheid

 

Wat is die verskil tussen sekerheid en helderheid?

 

Voorbeeld 1 – die groter prentjie

 

Foto raai speletjie

 

 • Wys ‘n foto en kyk wie kan raai wat die foto is.

 

Wat is die verskil tussen sekerheid en helderheid?

 • Dikwels is jou 100% seker jy weet wat iets is en kom eers heelwat later in jou lewe agter, wanneer jy die groter prentjie sien, dit was nooit wat jy gedink het dit is nie.
 • Eers na helderheid kon jy verstaan.

 

Vat die Schweizer-Reneke foto… nou is daar mense wat sê iemand het net die een foto gewys van die geskeide kinders sonder die ander foto’s waar dieselfde klas deurmekaar is en in verskillende groepe werk. SEKER? HELDER?

 

Voorbeeld 2 – perspektief op gebeure

 

 • Daar is ‘n storie van ‘n ou Chinese boer wat in die Antieke tye geleef het.
 • Almal in sy klein dorpie was jaloers op hom, want anders as al die ander boere, het hy ‘n perd gehad.

 

 • Een dag het sy perd egter weggehardloop en sy bure wat gehoor het van hierdie tragedie was gou om vir hom woorde van troos te bring: Wat ‘n jammerte dat jou perd weg is, het hulle gesê.
 • Die ou boer het gereageer met :”Miskien is dit ‘n slegte ding, miskien nie. Wie weet?”

 

 • ‘n Week nadat die perd weggehardloop het, het hy terug gekom na die boer se huis toe, maar die keer met nog ‘n perd. Toe het die boer twee perde.
 • Die bure het kom kyk en gesê: “Hoe gelukkig is jy nou! Nou het jy nie net een perd nie, maar twee!”
 • Die ou boer het gereageer met :”Miskien is dit ‘n goeie ding, miskien nie. Wie weet?”

 

 • Drie dae later is die boer se seun van die perd se rug afgegooi toe hy probeer het om die nuwe perd mak te maak, en hy het sy arm sleg gebreek.
 • Die bure was gou daar en het gesê: “Dit is nou ‘n jammerte – nou het die nuwe perd veroorsaak dat jou seun sy arm breek”
 • Die ou boer het gereageer met :”Miskien is dit ‘n slegte ding, miskien nie. Wie weet?”
 • ‘n Tyd daarna het die koning se weermag deur die dorp gekom en al die jong manne wie se gesondheid dit toegelaat het om te veg, na ‘n ver oorlog geneem waar meeste van hulle gesterf het. Weens die boer se seun se gebreekte arm, was hy oorgeslaan en kon hy by die huis bly.

 

Wat is die verskil tussen sekerheid en helderheid?

 • Dikwels is jou 100% seker dat dit wat met jou gebeur, sleg of goed is. Maar soos tyd verloop en nog dinge gebeur waaroor jy nie beheer het nie, kan jy groter helderheid deur perspektief kry om te oordeel of iets goed of sleg is.
 • Eers na helderheid kon jy verstaan.
 • Dan is dit INSIG om soos die ou boer nie te vinnig afleidings te maak of ‘n gebeurtenis in jou lewe goed of sleg is nie.

 

Almal van ons soek sekerheid

Almal van ons soek sekerheid – en wanneer ons aan sekerheid dink, dan wil ons swart en wit antwoorde hê – oor alles in die lewe – en as ons eers dink ons het dit, bou ons alles in ons lewe fundamenteel op hierdie sekerhede….

En soos die lewe aangaan en van hierdie sekerhede ons onseker begin maak… besef ons dat dit wat ons eintlik in ons lewe kort HELDERHEID is.

 

Sekerheid teenoor Helderheid in die besigheidswêreld

 

CEO’s in die gemeente

 • Hier is baie besigheidsmanne in die gemeente, baie leiers in verskillende besighede en organisasies.
 • Sekerheid in vandag se besigheidswêreld is ‘n moeilike saak.
 • Bob Johansen sê in sy nuwe leierskapsboek dat mense hierdie toenemende soeke na sekerheid in die lewe het.
 • Dit dwing leiers om besluite te neem – goed of sleg – maar wat nie altyd helder is nie.
 • As mense deurmekaar is, soek hulle sekerheid.
 • Dit is waar vir godsdienstige, politieke, sosiale- en sielkundige lyne (meer as ooit tevore.)

 

“Certainty itself is an emotional state, not an intellectual one. To create a feeling of certainty, the brain must filter out far more information than it processes. In other words, the more certain you feel, the more likely you are wrong.” –Steven Stosny, Ph.D.

Leiers van helderheid

 • Dit beteken dat leiers vandag gedwing word om vir mense maklike antwoorde te gee, maar nie in die strik mag trap nie. So sê Bob Johansen in sy nuwe boek oor leierskap.
 • Niemand het die eenvoudige luuksheid van sekerheid in maklike antwoorde nie.
 • Daarom is die wêreld van leierskap vandag al hoe meer ‘n vaardigheid van INSIG wat lei tot groter helderheid (Clarity).
 • Nuwe leiers is luisteraars en mense wat helderheid verkry deur na wyer perspektiewe en vanuit ander hoeke te luister en te kyk.
 • Luister het ‘n dieper insig.
 • En dan is daar my gunsteling leierskapsleuse: Only ACTION leads to CLARITY.
 • ‘n Mens kry nie helderheid oor iets as jy passief is nie. Jy moet aktief raak met dit waaroor jy helderheid soek. Eers dan sal jy helderheid verkry.

“Many people think leadership is easy and fun. However, the more responsibility you assume, the more uncertainty you will be expected to manage. Uncertainty is not the enemy but is the opportunity. The leader’s responsibility is to bring clarity in the midst of paradox and ambiguity.” – Dennis Hooper

Die wêreld van die teologie en geloof

 

 • Die wêreld van teologie en geloof is geen uitsondering nie.
 • Mense soek na maklike sekerhede.
 • Mense soek die luuksheid van ‘n vinnige en eenvoudige antwoorde: JA en NEE, MAG en MAG NIE nie…
 • Ons sien dit in debatte… mense wil net weet:
  • Gaan ek hemel toe of nie?
  • Is homoseksualiteit verkeerd of nie?
  • Kom die Here binne die volgende 10 jaar of nie?
  • Mag ek skei of nie?
  • Mag ek bid vir ‘n seun as ek in vitro laat doen of nie?

 

Versies teologie

 • En die ergste van alles is mense beantwoord hierdie vrae met ‘n benadering tot die Bybel wat presies dieselfde is as die fotospeletjie… ons lees een vers oor homoseksualteit en dan is ons SEKER van wat dit sê, maar eintlik het ons glad nie die groter prentjie in ag geneem nie.
 • Dieselfde met wette, profesie en veral die boek

 

Ek dink ons grootste rede vir die behoefte aan sekerheid is sodat ons makliker selfsugtig en veroordelend kan wees... want om INSIG te verkry, kos werk… en meeste Christene is te lui om te werk aan hulle kennis en insig oor die Bybel.

 

Wat het Jesus kom doen met die sekerheid oor die teologie van die dag?

 

Sekerheid in Jesus se tyd

 • Jesus kom aarde toe en in sy dag word Hy gekonfronteer met “sekerheid”.
 • Die godsdienstige leiers in Jesus se tyd het die wet op ‘n sekere manier verstaan.
 • Hulle het die wet geneem en honderde reëls daaroor neergelê (swart en wit).
 • Hulle sou lees dat die Here vra dat ons die Sabbat sal heilig.
 • Om dit te doen, het hulle ‘n klomp reëls gaan skryf oor wat hulle geglo het dit beteken.
 • Dit sou insluit om net ‘n sekere hoeveelheid treë op ‘n Sabbat te gee of die minimum te doen rondom etes.
 • So – van die tyd van Eksodus af het die godsdienstige leiers al meer seker geraak oor wat REG en VERKEERD is.
 • Daar was maklike antwoorde.
 • Daar was die luuksheid van oordeel as mense nie gebly het by die reëls van die mens nie.
 • Alles netjies en alles duidelik.

 

Toe kom Jesus….

 • Toe kom Jesus….
 • Toe Jesus begin om mense op ‘n Sabbat gesond te maak en kos te gee (die swart en wit reëls breek) is die Fariseërs ontsteld.
 • Toe Jesus begin om die wette te breek deur met onrein mense tyd te spandeer….
 • Jesus begin anders preek as diegene wat “Seker” was oor wat die Bybel duidelik sê.

 

Die Fariseërs het Hom veroordeel

 • Hulle glo Jesus breek die letter van die wet.
 • Hy is ongehoorsaam.
 • Hy bly nie by die “Sekerhede” nie.
 • Maar was Jesus werklik ongehoorsaam aan die wet?

 

Die Bergrede

 • Dan staan Jesus in Matteus 5-7 op en preek – en Hy begin ‘n groot stuk van die preek met hierdie woorde:
 • Jesus kom en sê “moenie dink ek het gekom om die wet of die profete ongeldig te maak nie… maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry”.
 • Wat bedoel Jesus hiermee?
 • Hy bedoel Hy het gekom om vir die mens helderheid te bring.
 • Hy wil hê die mens moet helder verstaan waaroor die wet gaan.
 • Diegene wat so seker is daaroor…
 • En dan begin Jesus met ‘n hele redenasie daaroor:
  • Jy is seker as jy moord pleeg dan staan jy voor oordeel… Ek sê vir jou as jy en jou broer baklei is jy aanspreeklik tot oordeel
  • Versoening
  • Jy het gehoor jy mag nie egbreuk pleeg nie… maar as jy na ‘n vrou kyk en haar begeer, pleeg jy egbreuk…
  • As jou oog jou laat struikel, haal hom eerder uit…
  • Egskeiding (Jesus praat nie een keer direk oor homoseksualiteit nie (verskeie argumente daaroor), maar in geen onduidelike terme oor egskeiding – maar baklei mense in die kerk oor egskeiding ooit soos oor homoseksualteit? Al ooit gewonder hoekom?)
  • Jy het gehoor…. ‘n oog vir oog en tand vir tand…. Nee… wees lief vir jou vyand…
  • So gaan Jesus aan….
  • Jy het gehoor…. maar jy was verkeerd….

 

 • Jesus se vir hulle die koninkryk van God gaan oor baie meer as wat jy dink…
 • Julle is so seker dit gaan oor ‘n klomp sekerhede en wette en duidelike en gemaklike antwoorde….

 

Buite perfektheid

 • Die wet gaan nie oor hierdie masker van perfektheid aan die buitekant wat jy net nakom met ‘n stel reëls nie.
 • Dit gaan oor wat binne jou gebeur…. as jy in jou hart iemand doodwens, al het jy nie die sneller getrek nie… is jy steeds nie HELDER oor die bedoeling van die wet nie.

 

Die hart van die wet gaan oor liefde

 • Waaroor gaan die HELE wet waaroor julle so seker was met al julle swart en wit reëls?
 • Dit verduidelik Hy in Matteus 22: 34-40.
 • Die wet gaan ten diepste oor liefde.
 • Die Jode se leiers het dit vergeet.
 • Hulle harte was nie meer reg nie.
 • Hulle het net slaafs ‘n klomp reëls toegepas, sonder om te verstaan waaroor dit eintlik gaan.
 • Hulle het “wit gepleisterde grafte” geword.
 • Hulle was mooi aan die buitekant, maar vuil aan die binnekant.
 • Hulle het nie liefde in hulle harte gehad nie.

 

Hulle was so seker van hulself

Hulle was baie seker hulle verstaan die wet beter as enige gewone mens in daardie tyd…

Hulle was doodseker oor wie is reg en wie is verkeerd.

Hulle was doodseker hoekom gebeur goed met mense wat sleg doen.

 

Hulle was verkeerd.

Daar was nie ‘n groter prentjie nie.

Daar was nie INSIG nie.

Daar was nie HELDERHEID nie.

 

Jesus het die Helderheid gebring.

Die liefde.

 

 

Waaroor dink jy is jy regtig seker?

 

Waaroor is jy regtig seker?

 

 • Om helderheid te kry oor die liefde en die wet is maklik.
 • Wat van moeiliker sake?
 • Hoe kry ‘n mens helderheid oor ander aspekte van jou geloof?
 • Hoe verstaan ons teenstrydighede en ongemaklike verhale in die Bybel?
 • Wat doen ons wanneer Christene baklei oor hoe om die Bybel te verstaan?
 • Wie is nou reg oor seker sake?
 • Lê sekerheid in maklike antwoorde of in ‘n helder verstaan van ‘n bepaalde saak?

 

Dink jy dit is wys om ander mense te oordeel op grond van jou sekerheid?

Dink jy dit is goeie insig om te oordeel oor ‘n besluit of ‘n gebeurtenis in jou lewe sonder helderheid?

 

‘n Jaar van LIG

 

 • Al hoe ‘n mens helderheid in die lewe verkry, is deur iets daadwerklik te doen.
 • INSIG verg committment.
 • Om passief te wees help nie.
 • Deur net te wag dat iemand anders kom en namens jou verantwoordelikheid neem vir jou geloofsreis, is nie slim nie.
 • Jy moet groei in jou geloofslewe deur intensioneel te besluit om aan jou verhouding met die Here te werk.
 • Jy sal helderheid verkry wanneer jy aksie neem.
 • Daarom het ons predikante maande lank gewerk aan ‘n kursus hieroor
 • Moenie lui wees nie – kom luister verder – kry helderheid.

 

Ons gebed vir ons gemeente hierdie jaar is:

 

Mag dit ‘n jaar van HELDERHEID wees”

Lig op die aspekte van jou lewe waar daar donker of onsekerheid is.

Mag jy deur die Lig leef.

Mag jy in SY lig leef

Mag jy SY lig van helderheid laat skyn.

 

Kom ons sê dit saam:

Lewe in die lig soos Hy in die lig is!

 

AMEN