Preek 14 Oktober 2018 (oggend)

14
Okt

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=p3HU1zawdxI[/embedyt]

 

SONDAG 14 Oktober 2018
Oggenddiens

Votum

1 Kron 29:14
Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het.

Boodskap – ALTERNATIEF

Die reeks – inleiding

Ons begin die kwartaal met ‘n reeks getiteld: “Alternatief”.
Ek is baie opgewonde hieroor!
Ons gesels die volgende drie weke oor drie temas: Herskryf, Herstel en Hervorm

Oktober is ook Tiendemaand.
Dit is ook die maand waarin ons gemeente reflekteer oor die afgelope jaar.
Ons beleef hoe die Here ons geseën het en waarvoor alles ons moet dankbaar wees.
Dit is ook ‘n tyd waarin ons gee!

Hoe pas hierdie reeks “Alternatief” en “Tiendemaand” bymekaar?
Gaan Tiendemaand nie oor gee en dankbaarheid nie?
Dit doen…
Die belangrike vraag is: wat beteken GEE vir jou?
Is gee net dankoffers of ‘n gebed van dankbaarheid en dit is al?
Is GEE nie iets meer nie?
Is GEE iets AKTIEF? OF iets PASSIEF?

‘n Mens hoor deesdae soveel negatiewe stories – oor die land, oor mense, oor die regering en oor die toekoms.
Ons vertel stories wat deur die media versprei word net so oor.
Ons gryp elke negatiewe verhaal aan.
Ons neem deel in die skep van wanhoop.

Ons is eintlik op ‘n baie moeilike plek!!
Ons is bekommerd oor baie dinge… mense is in moeilike plekke.
‘n Mens verstaan dit!
Ek voel baie keer self so.
Moet ons as Christene help om hierdie wanhoop oor die land te versprei?
Wat beteken GEE in hierdie konteks?

Gaan ons aanhou om hierdie negatiewe storie te skryf?
Gaan ons die wanhoopstorie skryf?
Gaan ons ‘n storie van hoop skryf?
Gaan ons anders kyk?

Ons gee hierdie jaar met Tiendemaand weer vir jou ‘n geskenk!
‘n Potlood met ‘n uitveër aan!
Ons hoop jy het joune by die deur gekry – en hier staan dit ook op die liturgiese ruimte.
‘n Potlood is ‘n wonderlike instrument. Jy kan iets neerskryf en later hersien.
Jy skryf iets daarmee!
Jy skep iets daarmee!
En jy kan skryf, skep en wanneer jou perspektief op die storie verander, dan vat jy die uitveër en skep ‘n heeltemal nuwe verhaal.
Jy het die mag om ‘n alternatiewe storie te skep!

Ons wil jou laat verstaan dat JY KAN DEELNEEM om ‘n alternatiewe storie te skryf…
Om iets anders te skep!
Die potlood is die simbool daarvan!
Vat dit huistoe en dink na oor wat jy kan GEE wanneer jy iets nuuts vertel en leef!

Ons begin vandag gesels oor HERSKRYF! (veral oor ons land)
Volgende week gesels Karin oor HERSTEL! (Verhoudinge)
Ek sluit die week af met ‘n paar gaste oor die onderwerp van HERVORM (kerk)

Ons kan leer uit een van die onbekende maar tog interessante verhale van ‘n besluit wat Dawid op ‘n dag moes neem…

Skriflesing – 1 Samuel 25: 2-35
2 Daar was ’n man in Maon wat sy boerdery in Karmel gehad het, ’n baie ryk man. Hy het drie duisend skape en duisend bokke gehad. Hy was besig om sy skape in Karmel te skeer. 3 Die naam van die man was Nabal en die naam van sy vrou Abigajil. Die vrou het ’n goeie verstand gehad en sy was mooi, maar die man was ’n regte korrelkop en onbeskof. Hy was ’n Kalebiet. 4 Toe Dawid in die woestyn verneem dat Nabal skape skeer, 5 het hy tien jong manne gestuur en vir hulle gesê: “Gaan na Karmel toe, en as julle by Nabal kom, moet julle hom namens my vra hoe dit gaan. 6 En sê vir hom: Gesondheid en voorspoed vir u en u familie en alles wat u besit! 7 Ek het verneem dat hulle besig is om by u te skeer. U skaapwagters was by ons en ons het hulle nie kwaad aangedoen nie. Hulle het niks vermis solank hulle in Karmel was nie. 8 Vra maar u veewagters sodat hulle dit kan vertel. Wees dan tog my mense goedgesind. Ons het op die regte tyd gekom. Gee asseblief wat u kan afstaan aan u seun Dawid en sy manne.” 9 Die jong manne van Dawid het gekom en Dawid se hele boodskap aan Nabal oorgedra en gewag. 10 Maar Nabal het die manne van Dawid geantwoord: “Wie is Dawid, wie is die seun van Isai? Daar is deesdae baie slawe wat wegloop van hulle eienaars af. 11 Moet ek nou my brood en water vat en die vleis wat ek vir my skeerders geslag het, en dit vir mense gee van wie ek nie weet waar hulle vandaan is nie?”
12 Die jong manne van Dawid het net daar in hulle spore omgedraai en teruggegaan. Hulle het alles wat Nabal gesê het, vir Dawid gaan vertel. 13 Dawid het toe aan sy manne gesê: “Gord aan julle swaarde!” En elkeen het sy swaard aangegord, Dawid ook. Omtrent vier honderd man het saam met Dawid opgetrek, terwyl twee honderd by hulle goed gebly het. 14 Een van die veewagters het vir Abigajil, die vrou van Nabal, vertel: “Dawid het boodskappers uit die woestyn gestuur om vir Meneer te groet, maar hy het teen hulle uitgevaar. 15 Tog was die manne baie goed vir ons. Solank ons saam met hulle in die veld rondgetrek het, is ons nie kwaad aangedoen nie, en het ons niks vermis nie. 16 Hulle het ons dag en nag beskerm so lank as ons die kleinvee naby hulle opgepas het. 17 Nou kan u gerus gou kyk wat u kan doen, want daar is klaar besluit om vir Meneer en sy hele huis te straf; en hy is so ’n verkeerde man dat ’n mens nie met hom daaroor kan praat nie.”
18 Abigajil het gou twee honderd brode, twee kruike wyn, vyf gaargemaakte skape, vyf emmer gebraaide koring, honderd trosse rosyntjies en twee honderd koeke gedroogde vye gevat en op donkies gelaai. 19 Sy het vir haar slawe gesê: “Gaan vooruit. Ek kom sommer nou agter julle aan.” Aan haar man Nabal het sy niks hiervan vertel nie. 20 Terwyl sy nog op die donkie ry en in ’n kloof teen die berg afgaan, kom Dawid en sy manne juis na haar kant toe aan, sodat sy hulle teëkom. 21 Dawid het juis net gedink: ek het verniet alles wat aan daardie man behoort in die woestyn opgepas, sodat daar niks van sy goed vermis is nie. Hy vergeld my kwaad vir goed. 22 Mag God my deur my vyande om die lewe bring as ek teen môreoggend nog enige manspersoon van Nabal laat oorbly. 23 Toe Abigajil vir Dawid sien, het sy gou van die donkie af afgespring en vir Dawid eerbiedig gegroet. Sy het diep gebuig voor hom 24 en gesê: “Verskoon tog die onreg, Meneer! Mag ek vertroulik met u praat? Luister tog na my woorde. 25 Meneer moet hom tog nie steur aan daardie verkeerde mens, aan Nabal nie, want hy is net soos sy naam. Sy naam beteken dwaas, en dwaas is hy. Maar ek, ek het nie die manne van Meneer vir wie Meneer gestuur het, gesien nie. 26 Meneer, so seker as die Here leef en so seker as wat u self leef, dit is die Here wat gekeer het dat u bloed vergiet en die reg in u eie hande neem. Mag dit met u vyande gaan soos dit met Nabal sal gaan en met almal wat u ondergang soek. 27 Neem tog nou hierdie blyk van goeie wense wat ek vir Meneer gebring het, en laat dit gegee word aan die manne wat altyd vir Meneer volg. 28 Vergewe tog my oortreding, want die Here sal beslis vir u ’n bestendige huis besorg, omdat Meneer die oorloë van die Here voer, en mag ’n ramp u nooit tref nie. 29 En sou daar iemand opstaan om u te agtervolg en u te probeer doodmaak, mag die lewe van Meneer dan by die Here, u God, veilig wees saam met die lewendes. Maar mag die lewe van u vyande weggeslinger word soos ’n klip uit ’n slingervel. 30 Wanneer die Here al die goeie dinge wat Hy oor u gesê het, aan Meneer volbring het, en Hy u as regeerder van Israel aangestel het, 31 mag hierdie voorval dan nie vir u tot kwelling en gewetenswroeging wees omdat u onskuldige bloed vergiet het deur die reg in eie hande te neem nie. En wanneer die Here aan Meneer goed gedoen het, mag u my dan in gedagte hou.”
32 Dawid het vir Abigajil gesê: “Geloof sy die Here die God van Israel wat jou vandag gestuur het om my te ontmoet. 33 Mag jy geseën word vanweë jou insig en ook omdat jy my vandag verhinder het om bloed te vergiet en die reg in my eie hand te neem. 34 Maar, so seker as die Here die God van Israel leef, Hy wat my gekeer het om jou kwaad aan te doen, as jy my nie gou tegemoet gekom het nie, sou daar beslis geen enkele manspersoon van Nabal tot die môrelig oorgebly het nie.” 35 Daarna het Dawid die goed wat sy gebring het, aanvaar en vir haar gesê: “Wees gerus en gaan maar huis toe. Kyk, ek het jou versoek gehoor en ek staan dit toe.”
Nabal is toe dood
Dawid trou met Abigajil

Wat gebeur hier?

Dawid-hulle bly naby Maon en sy manne word honger.
Hulle het Nabal se manne beskerm terwyl hulle daar gewerk het. Die logiese ding is om Nabal te gaan vra vir hulp.
Nabal sê: “Daar is geen manier nie – wie dink hierdie Dawid is hy!”
Dawid reageer negatief – en hy ontplooi sy manne om Nabal te gaan doodmaak.
Dawid reageer negatief in ‘n situasie waar dit wel geregverdig sou wees om negatief te reageer.
Sy manskappe het dit waarskynlik van hom verwag.
Niemand sou gedink het dis verkeerd as hy kwaad met kwaad vergeld het nie.
Dit was geregverdig!

Dit is baie keer so – mense steel jou geld, behandel jou sleg, die regering maak droog, daar is korrupsie….
Niemand neem jou eintlik kwalik as jy negatief is nie.
As jy in opstand kom (wraak neem selfs!) is dit mos okay!
‘n Paar mense sal waarskynlik vir jou ‘n paar biere koop as jy teen die EFF of wie ookal in ‘n geveg betrokke raak…

Dawid is met sy manne op pad om Nabal te gaan uitwis
Iemand gaan sê vir Abigajil wat aangaan en sy besef onmiddellik hierdie storie stuur op ‘n ramp af!
Dawid se manne gaan verseker haar mense uitwis.
En sy maak ‘n plan….
Sy pak die kos en gaan hom tegemoet.

Sy kom Dawid tegemoet met geskenke en ‘n gesindheid van nederigheid.
En dan voer sy ‘n bitter slim argument met hom – sonder dat hy dit aanvanklik besef.
Sy vertel hom dat sy weet die Here gaan hom nog die grootste heerser van Israel maak…. HY GAAN KONING WORD… sy weet dit.
En hy is ‘n man van GOD.
Wanneer hy ‘n koning gaan word en terug kyk op hierdie dag, hoe sou hy die storie eintlik wou vertel?
Sou hy ‘n storie wou vertel waarin hy wreed was en die mense wat dit verdien het, doodgemaak het?
Of sou hy eerder ‘n storie wou vertel wat getuig van karakter, vergifnis en God se liefde?
Sy sê vir hom – DAWID jy kan nog kies watter storie jy gaan skep.
Jy kan ‘n alternatiewe storie skep, wat hoop gaan bring, waarop jy gaan trots wees wanneer jy eendag Koning is.

Jy is Christen.
Ons kom in situasies wat negatief is. Daar gebeur dinge met ons. Dit kan persoonlik wees, maar ook as ‘n landsburger.
Dan het jy ‘n keuse.
Jy is dan in die posisie om ‘n alternatiewe storie te skep en oor te vertel.
Jy kan negatief wees en wanhoop skep.
Of jy kan inspring, anders kies en verander wat besig is om te gebeur.
Die vraag wat ABIGAJIL jou sou vra, is – as jy oor ‘n paar jaar terug kyk na hierdie geleentheid – WATTER STORIE SOU JY VIR JOU VRIENDE WOU VERTEL?
Wat moet mense dan oor jou vertel?
Dat jy iemand was wat aan God vasgehou het?
Of iemand wat aan wanhoop vasgehou het?

Dawid besef hierdie vrou is baie wys.
Sy het hom gehelp om die potlood te vat, die beplande storie uit te vee en ‘n ander een te skryf.
Dit het toe in HOOP omgeskakel.
Later het mense oor hierdie dag geskryf en gesê – Dit is hoekom Dawid die koning is.

Wat sê dit vir ons – wat behoort GEE te wees?

Wat sê dit vir ons?
Oor die land? Maar ook oor ander dinge in ons lewe?
Ander situasies?
WAT IS GEE?
HOE GEE JY DEUR WAT JY DOEN OF NIE DOEN NIE?

Christene is veronderstel om hoop te gee.
Ons moenie net stories van hoop vertel of uitsonder nie; ons moet ook stories van hoop skep.
Ons maak keuses omrede ons – as Christene – ‘n ander perspektief het as ander mense.
Ons neem die wyse besluit oor hoe stories moet eindig omrede ons God ken.
Ons moenie passief wees nie; inteendeel – ons moet aktief wees in die skep van alternatiewe stories.

Hoe lyk dit?
Is daar ooit sulke voorbeelde?
Kom ek wys jou wat Oosterlig gemeente begin doen het. Hulle het begin om ander stories vir mense te wys oor ons land en oor boere en oor hoop.

VIDEO

Watter storie wil jy oor jouself vertel oor 5 jaar van nou af?

NABAL het negatief gereageer op iets positiefs.
DAWID het negatief gereageer op die negatiewe.
ABIGAJIL het die negatiewe oorwin met positiwiteit.

Wat kies jy?

Daar ís alternatiewe stories wat ons oor ons land kan vertel.
Daar ís geleenthede om alternatiewe stories te skryf en te skep.
Die vraag is: Wie wil jy wees?
Wie wil die kerk in hierdie tyd wees? Hoe GEE ons gemeente in hierdie tyd?
Soos wat Dawid die raad by Abigajil gekry het, so moet jy ook besluit watter storie eendag oor jou vertel moet word.
Moet dit ‘n storie van hoop wees wat lewe gebring het; of wil jy deel wees van die groep mense wat stories van wanhoop help skep het en daardeur lewe geneem het?

AMEN