Preek 9 September 2018 (oggend)

09
Sep

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=xg_W_alFEP0[/embedyt]9 September 2018

Hoe lyk jou hande?

INLEIDING

Julle wonder seker hoekom hierdie vraagteken hier is? Ons het verlede week begin met ‘n driewekelangereeks genaamd: Reaksie. Reaksie is die gevolg van ‘n eerste aksie, iets het gebeur (‘n aksie) en dan volg ‘n reaksie daarop. God werk in ons lewens, dis die aksie. Nou wat is ons reaksie daarop? Of anders gestel: Wat is ware geloof?

In ons kerk ken almal die boodskap van genade alleen – dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het en dat ons daardeur verlos is. Maar wat dan? Hoe reageer ek daarop? Hoe lyk my geloof? Kom ons gesels oor ‘n paar voorbeelde van mense se reaksies in die kerk:

  • Party (selfs die meeste!) kom kerk toe en hul lewens lyk maar dieselfde as altyd … hulle praat dieselfde, hulle kuier dieselfde, hulle doen dieselfde … Die reaksie is: “Ek het die genade, so ek kan doen wat ek wil”. Paulus sou sê hulle misbruik die genade.
  • ‘n Ander reaksie is dat sommige mense drastiese stappe neem. Hulle sny alles buite die kerk van hulle lewe af. Jy mag geen meer flieks kyk nie, absoluut geen alkohol nie, ens. Twee maande later voel hulle baie skuldig as hulle ‘n episode van Getroud met rugby met ‘n glas wyn geniet.

Mense het almal verskillende reaksies, maar wie is reg?

Kerke verskil ook oor ware geloof en oor hoe hulle vir mense voorskryf wat mense se reaksies behoort te wees. Met die beplanning van hierdie reeks het ons hierdie volgende gedagte raak gelees oor hoe kerk verskil wat dit nogal mooi opsom:

A liberal church says you are welcome here and you do not have to clean up your life.

A legalistic church says you are not welcome here until you clean up your life.

Ons het dan hierdie twee uiterstes. Watter een is reg?

  • Is ons te liberaal as ons sê almal is welkom?
  • Is ons te wetties en veroordelend as ons sê: jy moet darem nou anders leef voor jy kan sê jy is ‘n gelowige?

Ons sien hoe die saak nog moeiliker raak as die kerke begin veg onder mekaar oor wat reg en verkeerd is en mekaar sommer hof toe vat om te besluit oor wie nou reg is.

Net gou ‘n vinnige terugblik: Zander het verlede week die reeks afgeskop met Johannes 2 en 6 en gepraat oor wat ware geloof nie is nie. M.a.w. mense met ‘n verkeerde reaksie. ‘n Verkeerde reaksie is wanneer jy glo net op grond van wat Jesus bonatuurlik kan doen of as Hy jou gebede beantwoord op ‘n towerkunsmanier. Dit is nie ware geloof nie. As jy nie verander en groei deur sy woorde te laat leef in jou nie en wanneer dit te erg is om ‘n gelowige te wees, dan is dit nie ware geloof nie.

Vanoggend kyk ons na die verhaal in Johannese 9 van ‘n blinde man wat deur Jesus se hande genees word. Daarom dat ons vra hoe lyk Jesus se hande? Dit sluit goed aan by Zander se preek in die sin dat dit ook ‘n misverstand uitwys van wat geloof nie is nie, mense met verkeerde reaksie, maar gaan dan ‘n stap verder na wat geloof is. Dit sien ons in die blinde man se reaksie op Jesus se aksie.

Violgende week gesels Karin oor Johannes 20 se verhaal met Thomas wat eers wou sien voordat hy sou glo.

Voor ons die verhaal van die blinde man lees, kom ons word stil en bid ons saam vir leiding.

GEBED VOOR SKRIFLESING

Here, baie dankie dat ons hier kan wees in U teenwoordigheid. Dis lekker om te kan sing en U te prys. Hier waar ons vanoggend praat oor ware geloof, is ons totaal en al afhanklik van U om ons te help. Die Bybel is vir ons wonderlik om ons te help om anders te dink en om anders te lewe.

Here, waar ons vanoggend weer dieper gaan delf in geloof, help ons om te verstaan wat ware geloof beteken. Help ons om te verstaan wat ware geloof van ons vra en hoe ons reaksie behoort te lyk. Ons harte en gedagtes is oop sodat U ons kan verander. Lei ons deur U Gees, wys ons hoe u hande lyk dat ons kan weet hoe ons hande moet lyk. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.

SKRIFLESING: JOHANNES 9

Omdat hierdie ‘n baie lang hoofstuk is, gaan ek ‘n paar verse aan die begin lees, dan die middelste deel verduidelik en dan weer ‘n paar verse aan die einde van die hoofstuk lees. Ons lees verse 1-12 en 35-41.

Verse 1-12

Die Fariseërs neem die man toe eenkant na ‘n tipe kruisverhoor waar hy ‘n intense toets moet deurstaan. Vir die Fariseërs het hierdie wonderteken nie sin gemaak nie. Hulle glo vas dat Jesus nie op ‘n Sabbat mag genees nie. Hulle probeer twee pogings om die wonderteken ongeldig te verklaar.

  1. 1.  Die man was nooit blind nie. Jesus, die profeet, het my genees.
  2. 2.  Jesus was ‘n sondaar. Of hy ‘n sondaar was of nie, dit weet ek nie. Ek kon nie sien nie en nou kan ek sien. Julle het nog nooit so iets gesien nie. As Jesus nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie.
  3. Gevoel van die Fariseërs is een van: Shut up en loop net.

Verse 35-41

So, hoe lyk Jesus se hande? Jesus se hande was vuil. Jesus se hande was vol modder en spoeg.

Hoekom is dit belangrik?

Hoekom is dit vir ons belangrik om te sien hoe Jesus se hande lyk met hierdie wonderwerk in Johannes?

In die ander evangelies word wonderwerke “kragtige dade” genoem. Dit wil vir ons vertel van God se koninkryk op aarde. Maar Johannes praat eerder van wonderwerke as “tekens”. Wat doen ‘n teken? ‘n Teken wys vir jou die regte pad aan. Hierdie tekens wil vir ons vertel wie Jesus is om mense daardeur tot ware geloof in Jesus te bring.

Verkeerde reaksie op geloof in die teks

Een van die reaksies van die mense in Jesus se tyd is dat baie van hulle gedink het geloof gaan oor wat jy geleer word, dat geloof beteken dat jy kennis van God het. Kan julle sien die fokus begin by die kopaspek van geloof?

Dis ook een van die probleme waarmee ons vandag in die wêreld sit. Dit is dat mense dink dat ons mense se koppe moet verander en dit sal dan lei tot die verandering van die hart en mense se dade. Maar ons sien dat dit nie waar is nie. 10 Miljoen likes op Facebook oor vlugtelinge wat hulp nodig het, gaan nie huise gee vir hierdie vlugtelinge nie. Geloof is nie slegs kennis nie. Dis ook wat Johannes 9 vir ons sê: geloof is nie slegs kennis nie.

Jesus se aksie en spoeg

Dis dan ook hoe die hoofstuk begin. Die dissipels wat vra: “Rabbi, (leermeester) vertel en verduidelik ons hoekom hierdie man blind is. Hulle wil net verstaan, niks meer nie. Johannes 9 is dan ‘n les om hierdie reaksie reg te stel.

Wat gebeur? Wat doen Jesus? Jesus spoeg op die grond. Dis darem baie ongeskik, nê. Hoe sou julle voel as ek hier op die grond sou spoeg? Julle sal verseker nie daarvan hou nie, veral nie die van julle wat hier heel voor sit nie. In baie lande is dit  teen die wet om te spoeg. Universele slegte maniere.

Ons sien ook voorbeelde in die Bybel van hoe beledigend spoeg is. Ons lees in Matteus 26 dat die Romeinse soldate in Jesus se gesig gespoeg het met sy kruisiging. Om te spoeg, is slegte maniere, dis ‘n belediging. Het Jesus dan slegte meniere? Die dissipels se eerste reaksie wou wees: “O, okay, Jesus spoeg voor die man om sy minagting te wys. Jesus verwens en vervloek hom net. Die regte reaksie is om die blinde man te verwens want hy is vuil en sondig. (volgens hoe hulle hulle reëls verstaan). Dit sou nie vir die dissipels ‘n vreemde gedagte gewees het nie, want hulle weet wat dit beteken as jy voor iemand spoeg.

Maar Jesus doen die ondenkbare en sy volgende aksie is die kern van vandag se boodskap. Hy sak  op sy knieë af, meng die spoeg met die stof en maak modder daarmee. Dit sit Hy op die man se oë. Hoe lyk Jesus se hande toe? Ja, sy hande is vuil. Jesus maak sy hande vuil. Jesus verander ‘n gebaar van belediging in ‘n kratige seën. Jesus se spoeg van genesing is ‘n spoeg in die gesig van die reaksie dat geloof slegs kennis is. Kan julle sien dat die begin van geloof ‘n skuif van die kopaspek van geloof na die hande-aspek van geloof is; dat die diagram draai. … by Jesus wat sy hande vuil maak?

Oorsprong van Jesus se spoeg

Nou kan ons vra: Hoekom maak Jesus sy hande vuil met modder?

Die oorsprong in Jesus se aksie kan gesien word in Genesis 2 waar God die mensdom maak uit stof en water wat uit God se mond uit kom. Kom ons lees Genesis 2:6-7: Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaak. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas sodat die mens ‘n lewende wese geword het.

Die storie van Jesus se vuil hande gaan terug na God se storie en God se vuil hande. God is deel van die wêreld, selfs vandag nog sien ons hoe God grond verander in gras, grond verander in glas, grond verander in diamante. Jesus se spoeg is ‘n teken van die verhouding tussen Hom en die Groot Skepper.

Jesus se aksie is ook maar eintlik net ‘n reaksie op God se aksie. Soos wat God skep en aanhou skep, skep Jesus ook nuut. Jesus het nie op aarde bedien met skoon hande nie. Jesus het naby aan die aarde gelewe. Ons sien dit in sy taal, sy stories en sy verbeelding. Jesus se stories was nie oor engele en goue strate nie. Jesus se stories het gegaan oor boere in stowwerige landerye, wagters by vuil skape en vissermanne met visse wat stink. M.a.w. Jesus se stories was oor mense met vuil hande.

Jesus sê nie net nie, Hy doen dit. Die vuilste deel van die mens se liggaam in die eerste eeu was jou voete. Mens kon nie eers die slawe vra om hul meesters se voete te was nie. Tog wys Jesus hoe bereid Hy is om sy hande vuil te maak vir ons. Hy gaan af op sy knieë om sy dissipels, sy volgelinge, se voete te was. Jy was nie iemand se voete sonder om jou hande vuil en nat te maak nie.

Jesus se vuil hande is ‘n reaksie op God se vuil hande. Dit trek ons in ‘n baie groter storie in. As ons deel wil word van hierdie storie gaan ons in ons reaksie sukkel om ons hande skoon te hou.

Wat leer ons van Jesus se vuil hande?

In kort kan ons sê: Vir Jesus is vuilheid, eerder as skoonheid, nader aan heiligheid.

Teen die einde van die verhaal sê Jesus: “As julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie, maar nou sê julle: ‘Ons sien.’ Daarom bly julle skuldig.” M.a.w. vir Jesus wys die skoon hande (van die Fariseërs) ‘n vuil hart; en die vuil hande (van die blinde man) wys ‘n skoon hart. Vir Jesus is dit ware geloof.

Hierdie volgende gedagte is vir my fassinerend! Oor geloof sê Jesus net een keer in die evangelies “Glo in My”. Al die ander kere sê Hy: “Volg My”. Daar is sowat 58 verse wat gaan oor “om Jesus te volg”.

Blinde man se reaksie 

Jesus het nie vir die blinde man gesê “Glo eers in My dan genees Ek jou” nie. Nee, Jesus het gevra dat die man gehoorsaam moet wees, dat die man Hom moet volg.

Wat was die man se reaksie? Dis baie voor-die-hand-liggend. In die begin kon die man nie sien nie. Toe Jesus vir hom sê: “Gaan was jouself” kon hy nog nie sien nie. Hy kon nie verstaan nie. In sy kop het hy nie geweet of verstaan hoe Jesus werk nie, maar hy vra nie vrae nie. Hy kies om vir Jesus te volg sonder om te verstaan en hy het homself gaan was (dalk volg hy juis omdat hy nie ‘n stel reëls het wat hom weerhou nie). Die blinde man volg Jesus letterlik blindelings!

Die saak verander ook nie noodwendig nadat hy kan sien nie.

Toe hulle hom vra waar’s Jesus, erken hy “Ek weet nie waar Jesus is nie”.

Toe die Fariseërs hom aanhou uitvra in die kruisverhoor oor wat gebeur het, sê hy: “Julle hou aan om my te vra, maar ek weet nie. Al wat ek weet, is dat ek blind was en dat ek nou kan sien.”

Selfs teen die einde van die verhaal staan Jesus reg voor hom en steeds herken hy Hom nie.

Jesus se lewegewende aksie lei tot die blinde man se lojale reaksie op die nuwe lewe wat hy ontvang het, selfs al ken hy nie vir Jesus nie. Die man sou sê: “Ten spyte van die feit dat ek nie weet wie of waar Jesus in nie, kies ek steeds om die regte ding te doen. Ek sal altyd kies om Hom te volg.” Dit, sê Johannes, is ware geloof.

Nou kan ons vra, maar waar was Jesus die heeltyd tydens die kruisverhoor van die man deur die Fariseërs? Hoekom het Jesus hom nie kom help nie? Jesus vertrou die man om Hom te verteenwoordig. Dit vervul die belofte in vers 3 waar Jesus sê hierdie man is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien kan word.

Wat ons sien gebeur, is dat die man se geloof ook gegroei het in die proses. In die begin erken hy vir Jesus as die Man, dan as Jesus die Profeet, dan as Jesus die Seun van God, en eindelik kom hy by ‘n plek waar hy sê: “Ek glo, Here!”.

As ons kyk na die reaksie van die dissipels en die Fariseërs. Waar kennis die belangrikste was, sien ons dat hier ‘n totale omkeer is van wat geloof is. Hier begin ware geloof by die hande, die doen, dan eers verander dit sy hart en sy kop tot op ‘n punt waar hy Jesus erken en sê: “Ek glo, Here!”.

Soms twyfel ons ook oor geloof in ons koppe en ons harte. Ons is nie altyd oortuig van ons eie verstaan van hoe God en God se genade werk nie. Begin dan waar die blinde man begin het. Begin deur jou dade, dan sal jy ook , net soos die blinde man, ontwikkel in jou geloof tot op ‘n punt waar jy vir Jesus herken en kan sê:  “Ek glo, Here!”. Dis dan die ongeloofdlike les van geloof in Johannes 9.

Samevatting

Net so terloops . . . wat skokkend is, is dat hierdie nie ‘n nuwe idee is nie. Van die vroegste tye af word Christene geken aan hul werke eerder as aan hul woorde en argumente. Trouens, van die eerste name wat ander groepe vir Christene gegee het, was: mense van die weg. Dit beteken mense wat leef in Jesus se voorbeeld. Mense wat doen wat Jesus doen. Mense wat hul hande vuil maak omdat Jesus sy hande vuil gemaak het.

Wat is ware geloof? Johannes 9 sê: Geloof is ‘n werkwoord. Dit vra soms van ons om vir Jesus blindelings te volg deur hoe ons lewe.

Waar is jy in jou lewe?

Wat is jou reaksie op jou geloof? Vra jouself die vraag: hoe vuil is my hande? Jy hoef nie alles van God en Jesus te verstaan om ware geloof te hê nie. Maak soos die blinde man en volg Jesus, al is dit soms blindelings. Al maak jy soms foute, dis okay. Wat hierdie gedeelte van jou vra, is: Wees iemand wat oop is vir die idee dat God altyd besig is om aan en deur jou te werk.

Hoe lyk ‘n kerk wat die blinde man se reaksie verstaan?

Kom ons lees weer die Facebook boodskap –

A liberal church says you are welcome here and you do not have to clean up your life.

A legalistic church says you are not welcome here until you clean up your life.

Jesus says you are welcome here and I will change your life from the inside out.

Sien jy die verskil? Jesus volg ‘n ander diagram. Dade red jou nie, maar jou dade maak God se dade sigbaar deur jou. As kerk kan ons Jesus in die wêreld wees, maar slegs as ons nie bang is vir spoeg en stof nie.

Slot

Om mee af te sluit, wil ek graag ‘n paar vrae in jul midde los:

  • Hoe rein is ons harte by NG Tygerpoort? Of moet ek vra: Hoe vuil is ons hande by NG Tygerpoort? Waarmee is God reeds besig om deur ons te werk? ‘n Goeie voorbeeld is die gemeentefees. Daar was so baie mense wat bereid was om hul hande vuil te kry deur met die kinders te speel, pannekoek te bak, hamburgers te maak en nog vele meer. Met die reën saam, was hulle hande ook letterlik vol modder.
  • Wat is die Siloambad in NG Tygerpoort? Waar is die plekke waarheen ons gestuur is om as gestuurdes en volgelinge van Jesus te leef? Die gemeenskapsprojek is ‘n goeie voorbeeld van ‘n Siloambad. Maar dis nie al nie. In vers 4 sê Jesus: “So lank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van Hom wat My gestuur het.” Dit beteken bloot om enige tyd goed te doen. By jou werk, by die skool, by die huis. Doen wat jy moet, wanneer jy moet, selfs al wil jy dit nie doen nie.
  • NG Tygerpoort se leuse is vir my verskriklik mooi – Nie ter wille van onsself nie. Vandag wil ek ons leuse uitbrei deur by te voeg: Nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van elkeen wat vuil is, elkeen wat gebroke is en elkeen wat die genesing van God nodig het. Dis hoe ‘n kerk se reaksie lyk wat spreek van ware geloof!

Gebed

Ons grote God, U wat met vuil hande aarde toe kom. Deur U voorbeeld wys U vir ons die pad wat ons moet stap. Here, hierdie pad is nie altyd maklik nie, eintlik weet ons dat hierdie pad met tye, regtig moeilik kan word! Here, ons weet dis ‘n gevaarlike gebed om te bid want dit vra baie van ons, maar ons bid vir die krag om U wil uit te leef want ons wil hê dat U wil moet geskied en nie ons s’n nie. Wys vir ons die Siloambad, Here en stuur ons waar ons ons hande kan vuil maak sodat U dade deur ons sigbaar kan word.

Amen

Geloofsbelydenis

As ons na ons eie hande kyk, is hulle soms te skoon . . .

Gemeente: Here, ontferm U oor ons.

As ons na ons eie hande kyk, besef ons hulle kan baie meer modder dra . .

Gemeente: Here, ontferm U oor ons.

Here, gee vir ons die geloof van die blinde man

Here, ons sien U