14 Junie 2020 – Dr. Zander van der Westhuizen

15
Jun

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=yN6zT2XrhfM[/embedyt]

DEEL 1 – BESEF

 1. Inleiding – Besef
 • Wat het jy in hierdie tyd besef?
 • Ons is nou op dag 80 van die inperking
 • In hierdie tyd het almal se lewens verander….
  • Jy kon werk of nie werk nie of soms werk
  • Jy moes by die huis bly
  • Jy kon alleen en geïssoleerd wees die hele tyd
  • Jy moes tyd spandeer met jou gesin
  • Jy moes tyd spandeer met jouself….
  • en en en….
 • So wat het jy in hierdie tyd besef?

Video – Lidmate wat deel wat hulle besef het tydens die inperking – Anzel Breytenbach (Haarsalon-eienaar), Joggie Rautenbach (Besigheid wat fietse vervoer)

 1. Boodskap – Besef

Dit is belangrik om te reflekteer oor jou lewe.

 • Dit is belangrik om soms te stop en asem te haal en jouself af te vra… wat gebeur, wat het ek, wat het ek nie nodig nie.
 • Die afgelope 80 dae het verseker dat almal van ons die geleentheid gekry het om dit te doen… om na te dink oor wat is belangrik.
 • En dit het met so baie aspekte van jou lewe te doen:
 • Vriende
 • Familie
 • Jou werk
 • Jouself

Die inperking het myns insiens ‘n paar dinge kom uitwys:

 • My ervaring is dat in ‘n krisistyd sien jy dinge wat gewoonlik daar is, maar nie so helder uitstaan nie, baie duideliker..
 • Jy sien wie gaan sit in sak en as, en wie is innoverend, positief en neem leiding
 • Wie gaan in die negatief in en wie gaan in die positief in
 • Wie werk harder en wie is lui
 • Watter organisasies pas aan en watter word al hoe meer vasgeval

Jy leer jouself ken:

 • Jy ontdek hoe reageer jy op ‘n krisis…
 • Jy ontdek hoe funksioneer jy in verhoudinge… wat krap jou om, wat irriteer jou…
 • Hoe speel my geloof ‘n rol – is die Here werklik my toevlug?
 • Hoe dink ek oor my roeping, my identiteit as ‘n Christen…
 • Wie is ek?

Uiteindelik besef jy wat jy nodig het:

 • Minder van sekere dinge en meer van ander…
 • Materieël en finansieël

So ek vra weer die vraag – wat het jy besef?

 1. Oomblik van stilte – wat besef jy? Alles, Alles is genade (Orrel)

DEEL 2 – DANKBAARHEID

Besef lei tot dankbaarheid

 • Dit is eers wanneer jy besef wat jy het, wie jy is en wie God is dat jy werklik dankbaarheid verstaan.
 • Eers as jy iets verloor het, dan besef jy wat jy gehad het.
 • Eers as jy agterkom alles is nie vanselfsprekend nie – is werklik dankbaar.
 • Een van die mooiste gedeeltes in die Bybel oor besef wat lei tot dankbaarheid wat lei tot lofprysing is die bekende gedeelte in Habukuk 3
 1. Skriflesing – Habakuk 3:17-19 (Video) Stephan Putter

17 Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, 18 nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder. 19 Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ’n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop. Vir die koorleier. Met snarespel.

 1. Boodskap – Dankbaarheid
 • Die boek Habakuk is vandag baie aktueel
 • Ons vra ook dikwels die vraag “waarom?”
 • Hoekom gebeur sekere dinge met my?
 • Hoekom beleef ons die lewe soms as onregverdig?
 • Die boek gaan oor die moeilike realiteit dat vandag se stryf is om in more se beloftes te glo
 • En hoekom gaan dit met ander mense goed en met my selg?
 • Maar dan eindig die boek met hierdie geloofsbelydenis
 • Hy beweeg van wanhoop na hoop
 • En die rede: Hy begin op die Here fokus.
 • En as jy besef wie die Here is… en jy in Hom glo…. dan lei dit tot dankbaarheid
 • En ‘n geloof en vertoue in die Here – aan wie ek vashou.
 • Daarom kan nie anders as hom te loof nie.

So waaroor is jy dankbaar?

Wat besef jy oor God en wie Hy is… en waartoe lei dit?

Video – Lidmate wat deel wat hulle besef het tydens die inperking – Gert Roux (Kontruksiebedryf) / Johan Schneider (Union Caterers)

 1. Psalm 8 gelees deur die kids (video)

Vir die koorleier: met musiek. ’n Psalm van Dawid. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het! Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word u teëstanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring.

As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan U ’n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net ’n bietjie minder as ’n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon, U laat hom heers oor die werk van u hande, U het alles aan hom onderwerp: skape en beeste, alles; selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, en die visse in die see wat die oseane deurkruis. 10 Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!

 1. Sing – Al sou die vyeboom nie bot nie (Orkes)
 2. Dankoffers video

DEEL 3 – LOFPRYSING

 1. Inleiding – Lofprysing
 • Besef lei tot dankbaarheid.
 • Dankbaarheid lei tot lofprysing.
 • Dit is dikwels vir ons ‘n vreemde idee om te dink ek loof en prys die Here.
 • Ons doen dit as ons saam is – ons sing saam in die kerk.
 • Maar wanneer jy tuis is en jy is alleen – dan is die vraag of jy die Here loof en prys vir wie Hy is?
 • Want dit is baie moeiliker.
 1. Skriflesing – Hand 16:23-26 (video) Francois Grobler

23 Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi, en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. 24 Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem.

25 Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. 26 Skielik kom daar ’n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan, en al die gevangenes se boeie het losgeraak.

 1. Boodskap – Lofprysing
 • Paulus en Silas is in haglike omstandighede.
 • Hulle is geslaan en stukkend.
 • In die middel van die tronk in Fillipi
 • Hulle weet nie wat met hulle gaan gebeur nie… maar hulle is nie gerig op hulle onmiddelikke omstandighede nie.
 • Hulle sit in die middel van die nag – en loof en prys die Here.

Hoekom?

 • Geloof?
 • Die vermoë om wyer perspektief te hê?
 • ‘n Besef….
 • ‘n Dankbaarheid – dat ons het die goeie nuus in ons harte… niks wat met ons gebeur kan dit steel nie.
 • Die fokus is nie op die omstandighede of hulself nie – die fokus is op God.

Lofprysing is om jou fokus op die Here te plaas

 • Werklike lofprysing is die uitvloei van iets wat in jou binnekant gebeur
 • ‘n Besef… ‘n dankbaarheid…. geloof.
 • En in hierdie tyd kan lofprysing jou aanraak…
 • Jou help….
 1. Lofprysing (Orkes)
 1. Seën