16 Augustus 2020 – Dr. Zander van der Westhuizen (HOOP-reeks)

16
Aug

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zZ2br30LNlA[/embedyt]

SONDAG 16 AUGUSTUS 2020

 1. Votumgebed – ZW

Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

13 En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!

Inleiding tot die reeks – ZW

 • Die jaar is op sy kop gekeer!
 • Alles het verander.
 • Ons het besluit om aanpasbaar te wees en ons fokus te verskuif.
 • In ons gesprekke en beplanning vir ons 2021-feesjaar het ons besluit die tyd is ryp om nou al op 2021 se jaartema te fokus.
 • Ons glo die Here het die tema van “hoop” in ons hart gelê.
 • Ons dink dit is nou al tyd om die boodskap in ons hart en op ons bors te dra.
 • Ons begin dus nou (saam met die 40jaar-feesvieringe) met ‘n inleiding oor dié tema.
 • Ons dra dit letterlik op ons bors met ons gemeente se nuwe HOOP-klerereeks en ons leef met hoop in ons harte.
 • Ons nooi jou om saam met ons jou fokus te verander! Vol hoop!
 1. Die storie van RUT

Die boek Rut is ‘n literêre meesterstuk.

 • Dit is die moeite werd om ‘n paar keer die vier kort hoofstukke deur te lees.
 • Die karakters nooi jou in ‘n bindende krisis in.

In hoofstuk 1 ontmoet ons vir Naomi

 • Naomi is die eintlike hoofkarakter van die verhaal
 • Dit is ‘n tyd van hongersnood en sy verloor haar man en twee seuns. In die konteks van die tyd is dit ‘n massiewe krisis. Sonder ‘n man en ‘n nageslag is sy ontneem van al haar besittings. Dit beteken die einde van haar nageslag.
 • Dan lees ons van ‘n belofte in vers 16-17. Haar Moabitiese skoondogter, Rut, belowe om by haar te bly wanneer sy as ‘n weduwee terugkeer Betlehem toe.

LEES: Rut 1:14-18

14 Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil, en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. 15 Toe sê Naomi: “Kyk, jou skoonsuster het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug.” 16 Maar Rut het geantwoord: “Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan; waar u bly, sal ek bly; u volk is my volk; u God is my God; 17 waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê ’n eed af voor die Here: net die dood sal ons skei.” 18 Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat.

In hoofstuk 2 en 3 ontvou ‘n meesterlike plan.

 • Ten spyte van die feit dat Naomi ‘n hopelose gevoel het, begin daar iets nuuts ontvou. Rut neem inisiatief en Naomi is haar gids.
 • Daar is ‘n moontlike losser. Indien ‘n weduwee in ‘n situasie soos hierdie ‘n familielid kon vind wat met haar sal trou (as losser), kon die naam van die oorspronklike familie (met hul besittings) herstel word.
 • Rut en Naomi is aktiewe deelnemers in die skep van hoop. Uiteindelik ontwikkel daar ‘n liefde tussen Boas en Rut.
 • Boas wen die strategiese skaakspel teen ‘n moontlike ander losser en neem die familie se grond oor.
 • Hy trou dan ook met Rut.

Rut 4:13-17

13 Boas het toe met Rut getrou en hy het gemeenskap met haar gehad. Die Here het haar swanger laat word, en Rut het ’n seuntjie in die wêreld gebring. 14 Die vrouens sê toe vir Naomi: “Aan die Here kom die lof toe omdat Hy vandag vir jou ’n losser gegee het. Mag die losser se naam bekend wees in Israel, 15 en mag hy vir jou vreugde bring en jou op jou oudag versorg. Jou skoondogter wat jou liefhet en wat vir jou meer werd is as sewe seuns, het hom in die wêreld gebring.” 16 Naomi het toe die seuntjie op haar skoot gevat en as haar eie aangeneem. 17 Haar buurvroue het die seuntjie toe ’n naam gegee. Hulle het hom Obed genoem en gesê: “’n Seun is vir Naomi gebore.” Obed was die voorvader van Dawid.

Die verrassing kom

 • Uit hierdie huwelik word ‘n seun gebore met die naam Obed.
 • Naomi se situasie van hopeloosheid swaai 180 om. Sy het nou weer ‘n nageslag. Om dit te kroon, is dit nie sommer enige nageslag nie. Dit is die oupagrootjie van Dawid en uiteindelik van Jesus.
 1. BOODSKAP – VAN HOPELOOS NA HOOPVOL

HOPELOSE SITUASIES

Naomi was in ‘n hopelose situasie

 • Naomi se verhaal begin sonder hoop.
 • Dit is ‘n hongersnood… daar is dood…
 • Daar is geen toekoms nie.
 • Sy het letterlik alles verloor

Was jy al persoonlik in so ‘n hopelose situasie?

Dink bietjie terug aan wat jy beleef het.

Ek moet sê die wêreld se situasie voel op die oomblik bietjie hopeloos

 • Ons is geneig om net aan SA te dink… maar dit is eintlik baie groter as dit…
 • Die ekonomie
 • Rassisme is wêreldwyd op ‘n spits gedryf en word gepolariseer… ook in SA
 • Mense dryf hierdie BLM ding in twee eenvoudige pole in
 • Daar is moorde…. op plase en op baie ander plekke
 • Sisteme in ons land sukkel
 • COVID

Wat doen mense in hopelose situasies?

 • Wat gebeur?
  • (dit is “hulle” skuld)
  • Woede
  • Ons veralgemeen (alle swart mense…. alle witmense…)
  • Ons maak wilde uitlatings (anti-Chris)
  • Ons vergeet die kompleksiteit en die nuanses (BLM in Amerika se narratief is nie dieselfde as SA se narratief nie)
  • Polarisasie – asof daar net twee kante is
  • Ego’s speel ‘n rol (Almal wil hulle stem laat hoor)
  • Gee moed op

Wat doen sulke hopelose situasies?  Jou definisie van hoop kom na vore…

Wat is jou definisie oor wat hoop dan vir jou beteken?

Daar bestaan baie idees oor hoop.

 • Hierdie idees oor wat hoop beteken, is dikwels ons probleem.
 • Deur die eeue heen het Christene nog altyd geworstel met wat hoop regtig beteken.
  • Vir sommiges beteken dit dat God ‘n bepaalde situasie wegneem of oplos.
  • Vir ander is dit die vooruitsig om eendag hemel toe te gaan – weg van hierdie aarde en haar lyding af.
  • Vir party het dit te doen met God wat moet kant kies
  • Vir party het hoop te doen met wrokke of woede of wraak
  • Ander verstaan dit as ‘n bepaalde antwoord (hulle eie idee) op ‘n gebed.
  • Soms lê hoop daarin om doodeenvoudig net oor te begin.
  • Of vir sommiges is dit selfmoord

Elkeen van ons het ‘n ander verwagting oor hoop.

 • Dit is partykeer nodig om jouself af te vra of jou idee van wat hoop is, die Bybelse idee van hoop is.
 • Wat sê die Bybel oor hoop?
 • Sê die Bybel werklik hoop kom net as jy eendag hemel toe kan gaan of as die Here jou gebed beantwoord?

DIE BYBEL EN HOOP

In die Bybel begin die storie en verstaan van hoop met God se beloftes.

 • God maak ‘n belofte dat Hy altyd by ons sal wees.
 • Hy verwesenlik ook telkemale hierdie belofte.
 • In die Ou Testament-geskiedenis lê hoop in die terugkyk na die verhale van die volk waarin die Here sy beloftes nagekom het.
 • Wanneer ons terugkyk, sien ons dat die Here altyd getrou by ons was – daarom het ons hoop.
 • Hy sal altyd getrou bly aan sy beloftes.

Uiteindelik word God se grootste belofte verwesenlik in Jesus Christus.

 • God word mens! Aan die kruis kan God met ons gebrokenheid identifiseer.
 • In die opstanding is daar lewe.
 • In hierdie lewe is God se grootste belofte ons hoop.
 • Dit verander alles.

In die Nuwe Testament word hierdie idee dat hoop iewers ver in die toekoms, in ‘n plek genaamd “hemel” lê, finaal verander.

 • Skielik breek die hoop reeds deur.
 • Jesus maak dit moontlik.
 • Hoop is nie vasgevang in die verlede, hede of toekoms nie.
 • Hoop lê in die teenwoordigheid van God se lewe en liefde wat nou reeds in my leef.
 • Hoop lê daarin om nou reeds ‘n alternatiewe realiteit te verstaan.
 • Jesus noem dit die koninkryk van die hemel.

 Vir die volgende drie weke sal ons bietjie daaroor gesels.

Vandag fokus ons op beloftes en hoop in die verhaal van Rut.

 Wat leer die boek RUT ons oor hoop?

 ‘n BELOFTE / LIEFDE TUSSEN TWEE MENSE

Die verhaal begin met ‘n belofte

 • Die belofte is nie tussen God en Naomi nie… dit is tussen Rut en Naomi
 • Hier is ‘n skoondogter wat ‘n Moabiet is… wat nie in die situasie haar skoonma los nie…. maar aan haar ‘n belofte maak.
 • En die belofte is: want waar u gaan, sal ek gaan; waar u bly, sal ek bly; u volk is my volk; u God is my God; 17 waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word.
 • In essensie lees baie teoloë hierdie eintlik as ‘n belofte (soos ‘n huwelik) wat Naomi se skoondogter maak…. (daarom is Obed gereken as Naomi se nageslag)

Die betekenisvolheid van liefde….

 • Wat doen die liefdesgebaar aan Naomi se gemoed?
 • Hoekom is dit so belangrik om liefde te wys teenoor mekaar in oomblike van hopeloosheid…?
 • Die verhaal se eerste stukkie hoop vir Naomi lê in die liefde van RUT….. nie in die situasie wat verander het nie.
 • Nie in ‘n verstaan dat hierdie deel is van God se plan wat Naomi nog nie kan sien nie.
 • Daar lê altyd hoop in liefde.
 • Dit is hoekom jy tans, in hierdie hopelose situasie, in LIEFDE moet reageer:
  • Moenie blameer nie
  • Moenie ‘n rassis wees nie
  • Moenie polariseer nie
  • Moenie haat aanblaas nie
 • Reageer orals met liefde – want dit skep HOOP

Dit is hoekom volgers van Jesus nou versigtig (en akkuraat) in sy voetspore van liefde moet trap. Dit is juis wanneer ‘n mens moedeloos is en die wêreld hopeloos lyk dat jou ware geloofskleure na vore kom.

Liefde is nie ‘n emosie nie. Liefde is ‘n keuse.

Volgers van Jesus moet in moeilike tye met liefde reageer. Ons moet slim wees, genuanseerd praat en versigtig met ons woorde omgaan. Ons moenie veralgemeen en dink “alles en almal” is “só en só” nie. Christene speel nie die wêreld se spel van blamering, veralgemenings en haatspraak nie. Christene bring hoop, lewer sinvolle (en kritiese) bydraes en kry dit reg om altyd in liefde te reageer. Dit beteken ons help ‘n debat aan met sinvolle feite, nugter denke en ‘n sensitiwiteit vir ons naaste. Ons luister meer as wat ons aanval of verdedig. Ons staan op vir dié sonder ‘n stem en ons sorg vir dié wat sonder hoop gaan slaap.

Ware liefde is nie maklik nie. Dit druis dikwels teen jou persoonlike agenda in. Dit streel nie jou eie ego nie en dit vra soms om eerder terug te staan ter wille van iemand anders.

 1. MENSLIKE VERANTWOORDELIKHEID EN INISIATIEF

Die onsettende belangrike les van hoop lê in die feit dat, in hierdie storie, die Here in die vorm van ‘n engel, of kos, of ‘n groot storie opdaag nie….

 • Niks – nie eers ‘n stem nie.
 • Daar is nie ‘n direkte ingryping van die Here om die situasie te verander nie.
 • So, wat gebeur dan? Hoe word die hopeloosheid deur die verhaal hanteer?
 • Naomi (en Rut) neem inisiatief
 • Hulle doen iets.
 • Sy gaan tel die are op……
 • Sy wag nie in ‘n hoekie nie.
 • Sy gaan lê nie depressief onder die boom nie
 • Hulle doen wat hulle kan.
 • En hulle is slim… baie slim…..

Die Here seën menslike inisiatief

 • Iemand skryf dat die grootste boodskap van die boek Rut juis daarin lê … dat dit is hoekom hierdie storie in die Bybel opgeneem is.
 • Hier is ‘n verhaal waarin God nie direk ‘n karakter is nie – maar dit is in die Bybel
 • Hoekom? Want ons is deel van die dans.

In hopelose situasies moet jy aktief wees.

 • Moenie passief sit met die idee dat Hoop beteken die Here moet nou verskyn en alles kom verander nie
 • Gebruik jou kreatiwiteit
 • Neem insiatief
 • Neem verantwoordelikheid
 • Doen die bietjie wat jy kan.
 1. WAAR IS GOD? BELOFTES?

Die Here is nêrens in die verhaal direk aan die woord nie.

So, waar is God dan?

Agtergrondmusiek

 • Soos die verhaal ontvou begin daar ‘n verandering  in Naomi kom…. sy kom agter die Here is stil-stil hier besig….
 • Soos die verhaal uitspeel, besef Naomi die Here het getrou gebly aan sy groot belofte – Hy was altyd by haar.
 • Hierdie is soos ‘n mikroverhaal in die makroverhaal van die OT
 • Tussen die lyne vind ons die groot belofte van die verbond: “Ek sal vir jou ‘n nageslag gee. Ek sal jou God wees”.
 • Dit is soos die agtergrondmusiek van ‘n film.
 • Ons hoor dit die hele verhaal deur.
 • Wanneer sy in hoofstuk 4 herinner word om terug te kyk…. raak te sien wat gebeur het … dan besef sy die Here was altyd daar…. selfs toe sy Hom nie gesien het nie.

Die boek Rut leer ons iets belangrik oor hoop.

 • God se beloftes is die draer van geloof terwyl ons aktief deelneem in die uitspeel daarvan.
 • God se hand is soms nie dadelik sigbaar nie.
 • Ons hoor ook nie altyd sy stem nie.
 • Maar om in hoop te leef, beteken om nou reeds op sy musiek te dans.

Jy moet ‘n keuse maak oor hoe jy op die oomblik reageer op ‘n hopelose situasie

 • En daai keuse sal afhang van hoe jy oor hoop dink.
 • As jy op ‘n sekere manier aan hoop dink, sal dit uitspeel in jou gedrag en in jou woorde.
 • En dit gaan van jou die vermoë vra om buite die situasie ‘n ander prentjie te sien… om nie vas te kyk nie… om nie ingetrek te word nie…

En ons wil jou nooi – dra HOOP op jou mou of op jou bors

Ons is geroep om in die besigheid van liefde, hoop en geloof te wees wanneer die wêreld nie is nie.

Dit is wat jou anders maak as iemand wat God nie verstaan nie.

AMEN