18 Oktober 2020 – Dr. Zander vd Westhuizen (Redding-reeks)

18
Okt

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=KHcIN6jjTQ4[/embedyt]

18 OKTOBER 2020

Oggenddiens

 1. Votum en seëngroet

Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.

 1. BOODSKAP – Redding

Skriflesing Matteus 6:25-34

25 “Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? 26 Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? 27 Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? 28 En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. 29 Maar Ek sê vir julle: Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie. 30 As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges? 31 “Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie. 32 Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. 33 Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee. 34 “Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie.”

‘n Paar gedagtes oor die teks

Hoe het dit hierdie jaar met jou gegaan?

 • Vir baie mense was en is dit ‘n moeilike jaar.
 • Op finansiële vlak het almal dit gevoel.
 • Party mense het hul werk verloor.
 • Ander het dit aan hul inkomste gevoel.
 • Ander het dit aan hul besighede gevoel.
 • Ons het meer as een keer die jaar ‘n peiling onder ons lidmate gedoen en daaruit kon ons aflei dat almal op stadiums bekommerd was. Ons het gehoor waar daar moeilike omstandighede was.
 • Ons het ‘n COVID fonds gestig waartoe baie mense bygedra het en ons baie mense kon help.

Buitengewoon moeilike omstandighede

 • Daarom kan ‘n mens vir ‘n oomblik stop en opreg vra: hoe gaan dit met jou?
 • Wat het die afgelope paar maande met jou gebeur?
 • Wat het jy agtergekom van jouself in moeilike tye?
 • Wat het jy gedoen? Gedink?
 • Waar het jy hulp gesoek?
 • Wat het jy agtergekom is vir jou belangrik?
 • En dit is nie antwoorde waaroor jy moet skuldig voel nie.
 • Dit is eintlik baie waardevol om bietjie daaroor te reflekteer en jouself weer te ontdek.

Moeilike teks

 • As ‘n mens hierdie woorde uit Jesus se Bergpredikasie lees dan wonder ‘n mens nogals hoe ‘n mens dit moet verstaan.
 • Ons was / is almal bekommerd hierdie jaar.
 • Ek is steeds bekommerd.
 • En dan is daar hierdie teks wat sê: moenie bekommerd wees nie.
 • Die Here sal sorg.
 • Ek moet sê – dit is soms moeilik.
 • Veral in ‘n jaar soos vanjaar is dit moeilik om nie te bekommer nie; om vas te hou aan hierdie belofte dat die Here sal sorg.
 • Hoe sal Hy sorg?

Hoe moet ‘n mens dit verstaan?

 • Ek en Dawie gaan saam reflekteer oor ‘n paar goed van die jaar en die ekonomie en dan sal ons weer daaroor praat.
 • Daar is ten minste twee lesse uit die teks wat ek met jou wil deel.
 • As ‘n mens verstaan wat Jesus in die hele Bergpredikasie probeer sê, dan help dit ons so bietjie om na te dink oor die teks.

Les 1: Twee koninkryke

 • Om die Bergpredikasie te verstaan, moet jy verstaan dat Jesus van twee koninkryke praat die koninkryk van God en die koninkryk van die aarde.
 • Of in vandag se taal: daar is twee wêrelde om in te leef en jy moet kies in watter een jy wil leef .
 • Of in ander taal gestel: daar is die spel van die wêreld en die spel van die hemel. Watter spel speel jy? God s’n of die wêreld s’n? Want daar is verskillende reëls, verskillende waardes.
 • In hierdie wêreld gaan dit oor wat jy besit, materieel (Mammon), aansien, posisie, om bo uit te kom en om te wen.
 • Jy wil beter wees as ander, onafhanklik en om dit reg te kry moet jy eerder ryk wees. Dan sal jy gelukkig wees.
 • Maar in God se wêreld is dit nie wat jou werklik gelukkig maak of laat wen nie.
 • In God se wêreld lê die geheim tot geluk om skatte in die hemel bymekaar te maak. Om liefde te wys. Goed soos sagmoedigheid, vrede, afhanklikheid, barmhartigheid en selfs liefde vir jou vyand is dinge wat werklik belangrik is.
 • Dan dien jy die Here se plan. Jy speel sy spel en jy wen op grond van die Here se spelreëls: deur weg te gee en liefde te leef.
 • So sal jy agterkom wat ware geluk is. Dit is seën.
 • Jesus sê met hierdie teks as jy die spel van die wêreld speel is jy heeltyd bekommerd oor geld en wat jy besit. Jy is bekommerd oor al die goed wat die wêreld dinkbelangrik is .
 • Moenie daardie spel speel nie.
 • Bekommer jou oor die goed wat die Here bekommer en stel sy koninkryk eerste.

Daarom is dit belangrik om jouself af te vra: watter spel speel ek?

Watter wêreldse bekommernisse dra jy op die hart?

Les 2: Die verstaan van tyd

 • Die tweede les gaan oor ons verstaan van tyd.
 • Ons, nog meer as vir die mense vir wie Jesus hier preek, leef verby vandag.
 • Ons leef in die toekoms.
 • Alles gebeur oor more wat daar gaan wees.
 • Ons sien God vandag nie raak nie, want ons is só besig met ons bekommernisse oor more.
 • Ons sien nie wat God vandag doen nie – die voëls, die natuur, sy versorging vandag….
 • Dit het natuurlik met baie meer te doen as net die materiële.

Jesus vra van ons om vandag te vat vir vandag

 • En as daar nou een ding is wat ons hierdie jaar moes leer, is dit juis hierdie les.
 • Ons moes leer, nes ons dink ons het nou weer beheer oor dinge en kan mooi beplan, dan verander alles.
 • Nes ons dink alles is nou uitgesorteer, dan verander alles.
 • BAIE mense het hierdie jaar hierdie les geleer.
 • Om so vooruit te beplan en te worry, help nie, want dinge verander die hele tyd.
 • Aanpasbaarheid is ons nuwe deug.
 • En om vandag te vat vir vandag is nou meer deel van ons tydskonsep as vroeër.

Dit is ‘n wonderlike gawe.

Amen