19 April 2020

19
Apr
 • [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=laSl3A2by4w[/embedyt]
 • Dit is na die opstanding
 • Twee resigers loop huis toe
 • Jesus sluit by hulle aan
 • Hulle herken Hom nie
 • Hy lê die Skrif vir hulle uit
 • Hy bly by hulle oor
 • Hy word die gasheer
 • Breek die brood
 • Hulle oê gaan oop
 • Ek het ‘n lang verhaal met hierdie stuk in die Bybel
 • Baie daaroor gesels en gepreek
 • Dit baie gelees
 • Ek het ‘n musical geskryf – oor meer as een tydperk dit opgevoer….
 • Elke keer is daar iets nuuts in die verhaal wat ‘n mens tref
 • Of ek interpreteer die verhaal anders
 • Of ek sien dinge anders in die verhaal

Ek wil vanoggend bietjie met jou hieroor praat…. wat jy sien / nie sien nie deur verskillende tye van jou lewe

Die storie van Rembrandt

Rembrand se skilderye is ‘n goeie voorbeeld….

 • Het al die storie vertel

Rembrand het in sy lewe 7 keer die Emmaus verhaal op die skilderdoek oorvertel.

 • Soos wat Rembrand deur sy eie lewe gereis het, het hy elke keer anders gedink en geluister na die Emmaus verhaal.
 • Dit het elke keer wanneer hy dit geskilder het deur die loop van sy lewe ‘n ander boodskap

Ek noem net drie van die kere… gaan kyk gerus na die ander skilderye ook:

Die eerste keer was in 1629 toe hy 22-jaar oud was, waar hy Jesus geteken het by die punt waar almal ewe skielik in verbasing Hom herken het. Jesus was so aan die regterkant van die skildery en baie

Maar in 1642 sterf sy vrou en 3 van sy 4 kinders, en skilder hy weer in 1645 weer die verhaal, maar hierdie keer nie die punt van herkenning nie, maar hy beeld die gebeurtenis uit toe Jesus uit hulle gesigsveld verdwyn het. Jesus is weg…nie meer sigbaar…

Van daardie moment af het twee verskuiwings in sy uitbeeldings plaasgevind: Jesus skuif na die middelpunt van die skildery, en met die verloop van jare word die buitelyne wat hy Jesus mee teken al duideliker totdat hy in sy laaste skildery Jesus in die middel van die twee Emmausgangers teken terwyl hulle op pad is en Hy by hulle teenwoordig is in hulle broosheid en hartseer!

Rembrand het deur sy hele reis van sy lewe die Emmaus verhaal verskillend verstaan…

 • Soos wat hy gereis het en dinge met hom gebeur het… het dit die manier waarop hy God beleef het verander….

Hoe het interpretasie in jou lewe al verander?

Hoeveel keer het jy nie al iets weer gelees in die Bybel nie, en dan interpreteer jy dit anders

 

Wat jy nodig het

 • Op een vlak is dit ‘n voorbeeld van hoe die Heilige Gees verskillende aspekte van ‘n teksgedeelte aan jou wys…
 • Jy lees Ps 23…. en vandag tref die Herder jou…..
 • Die volgende keer lees jy dieselfde Psalm en die gasheer tref jou…
 • En baie keer het wat jou tref te doen met wat jy nodig het om te hoor…. of om iets te sien wat nou op jou van toepassing is…
 • En al die aspekte van wat jy op ‘n sekere tyd hoor is waar en goed

Verkeerde idees

 • Op ander vlak lees jy die Bybel of jy hoor God se stem en jy bou eintlik jou verkeerde interpretasie op….
 • Jy lees oor en oor gedeeltes, maar vanuit jou raamwerk van ‘n teologie wat jy oor jare opgebou het…
 • En sonder dat jy dit agterkom… het jy ‘n verkeerde idee oor God wat jy oor en oor bevestig deur gedeeltes binne daardie raamwerk te lees….
 • So jy dink byvoorbeeld God is ver….. jy lees alles vanuit daar perspektief….
 • En so fokus jy net op seker tekste in die Bybel…
 • En jy hak vas in ‘n verkeerde idee oor God
 • Die eindtye is goeie voorbeeld…. party mense het ‘n seker verstaan van die eindtye….
 • Hulle lees dan daai raamwerk in gebeure in… soos COVID….
 • En dan lees jy byvoorbeeld Openbaring deur daardie raamwerk…. en dit bevestig jou idee.

Verstaan nie

 • Die ander voorbeeld van interpretasie… is doodeenvoudig as jy nie verstaan nie…
 • Iets gebeur… en jy verstaan nie hoekom nie…
 • Jy lees die Bybel en die tekste…. en jy kry nie ‘n antwoord nie..
 • Nie ‘n regte ene
 • Nie ‘n verkeerde ene
 • Ek verstaan net nie…

So dink ‘n bietjie – hoe werk interpretasie vir jou

Wat sien jy in die Bybel en wat sien jy nie

Wat interpreteer jy van God in spesifieke omstandighede

Die hele verhaal gaan oor interpretasie

 • Die hele Emmaus verhaal is ‘n storie oor interpretasie nie waar nie.
 • En ons sien eintlik ‘n kombinasie van al drie benaderings tot interpretasie in die teks…

Hulle intepreteer die mooi deel van die boodskap

 • Hulle weet Jesus was magtig in Woord en Daad…
 • Hulle glo in Hom…
 • Hulle weet Hy was ‘n profeet….
 • Hulle was lief vir Hom…
 • Hulle is hartseer dat hy dood is

Hulle het ook verkeerde idees oor Hom

 • Hulle het duidelik nie verstaan Wie Jesus regtig is nie
 • Hulle het ‘n ander idee gehad oor verlossing….
 • Hulle het ‘n ander verwagting oor wat Jesus sou kom doen

Hulle verstaan nie

 • Hulle so weet nie wat die kruisiging en die dood beteken nie
 • Wat nou vorentoe?
 • Wat gaan word van die evangelie waarin hulle hulle lewens gewy het
 • Daar is trauma en krisis
 • Dan het hulle nou gehoor van Jesus se liggaam wat nie daar is nie…
 • Hulle weet nie wat om daarvan te maak nie ens

 So in hierdie verhaal kry ons eintlik maar ‘n voorbeeld van hoe dit baie keer met ons gaan

 • Wat ‘n mens sien en nie sien nie…. is ‘n vermenging van verskillende goed…
 • Daar is waarheid
 • Daar is verkeerde idees
 • En daar is wanverstaan 

En dit is op sy ergste in krisistye…

Soos hier

Hulle dink Jesus (die reisiger) is die een wat nie sien nie

 • In hierdie warboel…. sien ons dat hulle dink die man wat by hulle aansluit is die een wat nie sien nie
 • Hy moet totaal dom wees om nie te kan sien wat aangaan en weet wat gebeur het nie…
 • So hulle neem dit aan.

 

En ons doen dit ook baie keer….

Ons dink ons weet en die ander weet nie 

Wat is Jesus se reaksie?

 

 1. Hy is ‘n gefrustreerd met hulle
 • Jesus klink so bietjie gefrustreerd met hulle nie waar nie?
 • Wat ‘n gebrek aan begrip en wat ‘n traagheid van gees!
 • Dit asof hulle dink hy verstaan nie, maar Jesus kan nie verstaan dat hulle nie verstaan nie

 

En hier is wat ek hieruit haal: ‘n mens moet jouself afvra wie se verantwoordelikheid is dit om te sorg dat jy ‘n beter interpretasie het?

 • Joune of Jesus sin?
 • En dit is natuurlik ‘n risiko… as ‘n mens te individueel daaroor dink. maar kom ons praat nou-nou daaroor.

 

 1. Dan help hy hulle en praat met hulle
 • Wat mooi is, is dat Jesus, al is Hy gefrustreerd met hulle – hy hulle help…
 • Hy stap saam met hulle… verduidelik vir hulle die skrifte en die profesiee…..
 • En hulle besef nie dit is Jesus nie wat dit doen op daardie oomblik nie…. maar hulle besef dit later…. “het ons hart nie warm geword toe Hy vir ons die skrif uitgele het nie?

 

Jesus is geduldig met ons…. as ons nie verstaan nie….

 1. Breek hy die brood
 • So waar kom die verstaan? Waar sien hulle? Waar kom die beter interpretasie?
 • As Jesus die brood breek…
 • Die sakrament….
 • Die belewenis van iets konkreet van Jesus
 • Daarin lê die betekenis

Vir my le die les hierin:

Die denke, die rasionele wat jou net sover…

Jy moet jou geloof, vir God met jou hele mens-wees beleef…

Dan sien jy…. dan verstaan jy beter….

Dan interpreteer jy voller…

En om weg te bly van ‘n verkeerde beeld van God… ‘n verkeerde interpretasie…

GEBEUR DIT SAAM met ander…

Sakramente gebeur saam…

Interpretasie gebeur saam….

 

SLOT

 • Ons is tans soos die Emmaus-gangers in ‘n tyd van interpretasie
 • Dit is n krisistyd…. traumaties
 • Ons is onseker…
 • Ons verstaan die opstanding…. maar in ‘n COVID tyd…. vra ons ook vrae soos : Hoe sien ek God in hierdie tyd?
 • Hoe verstaan ek God in hierdie tyd?
 • En ons loop die risiko om ook aannames en foute, verkeerde interpretasies te maak
 • Ons loop die risiko om te dink ons moet nie die werk doen nie… en ander is verkeerd….
 • Ek verstaan God die beste…
 • Maar die Emmaus verhaal leer ons…. om saam met Jesus te stap….
 • Om te luister….
 • Om bewus te wees van hoe ons interpreteer…
 • Om brood te breek… en nie te individueel te dink nie

Hoe breek jy brood?

Maak tyd… vir rituele…

Maak tyd… vir Jesus

Wees oop….

AMEN