20 September 2020 – Dr. Zander van der Westhuizen

20
Sep

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=gl0__ZB210U[/embedyt]

20 SEPTEMBER 2020

 1. Votumgebed

In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.

 1. BOODSKAP – Die skepping in ons hande?
 • Skriflesing – Psalm 8

Vir die koorleier: met musiek. ’n Psalm van Dawid. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het! Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word u teëstanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring.

As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan U ’n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net ’n bietjie minder as ’n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon, U laat hom heers oor die werk van u hande, U het alles aan hom onderwerp: skape en beeste, alles; selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, en die visse in die see wat die oseane deurkruis. 10 Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!

Inleidende opmerkings

Ons gesels vandag oor die skepping.

 • Twee weke gelede het ek gesels oor sonde en wat sonde beteken…
 • Ons het gelees uit Genesis 2/3 – die Tuinverhaal
 • Vandag lees ons Psalm 8 wat daarby aansluit
 • Ons weet daar is reeds in die Tuinverhaal ‘n paar beginsels oor die mens en die skepping en het al daaroor gesels

Beginsels

 1. Ons het ‘n verantwoordelikheid om na die skepping om te sien
 • Ons weet dit en verstaan dit
 • Dit is in die Genesis verhaal aan ons bekend gemaak
 • Ons lees dit weer in Psalm 8
 1. Die mens se belangrikheid lê nie in onsself nie, maar in relasie tot ander
 • Die mooi van die verhaal in Genesis (soos in Psalm 8) is dat die mens op sigself nie so belangrik is nie, maar dat sy belangrikheid in sy verhouding tot die skepping.
 • Dit beteken dat die mens slegs in verhouding tot iemand anders en iets anders sinvol mens kan wees.
 • Waar mense hulself vanuit hierdie verhoudingsbestaan onttrek, word hulle “on-mens”
 • En waar die mens homself meer belangrik begin maak as die skepping, dan is ons uit verhouding – dit is sonde
 1. Ons arbeid was oorspronlik geskep om die skepping te versorg
 • Die ander groot bedoeling van die mens kom tot uiting in sy arbeid… met ander woorde…. God het ons bedoel om hierdie skepping te bewerk.
 • En dit is ‘n versorgende arbeid.
 • Van versorgende arbeid tot werk as straf (sondeval)
 • “Bekering” en “herstel” en “verlossing” is die terugkeer na ‘n versorgende arbeid in die skepping
 • Ons is geskep om mooi om te sien na die skepping. Dit is hoekom ek en jy werk.
 • Daar is sinvolheid daarin om te versorg.
 • Deesdae dink ons oor werk óf as ‘n straf óf oor ek myself wil verryk – en dit is eintlik sonde.
 • Ware lewe / ware bekering is om jou arbeid te sien as ‘n terugkeer na jou versorgende hart teenoor die skepping

Psalm 8 leer ons dat ons omsien na die skepping en die Here eer

 • Die Here se werk en aansien is sigbaar in die skepping
 • “Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word u teëstanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring”
 • Die skepping wys mense wie die Skepper is
 • En die skepping bring eer aan die Skepper
 • Wanneer die skepping seerkry en onversorg is, het dit ‘n invloed hoe God gesien word.
 • Mense sien God nie raak in ‘n gebroke skepping nie

As ons na hierdie vier beginsels luister, dan moet ek en jy elke nou en dan ernstig nadink oor hoe ons leef.

Wat is die skepping?

 • In my voorbereiding vir vandag het ek nogals baie nagelees
 • En hoe meer ek lees, hoe meer besef ek ek dink eintlik te klein oor wat skepping is
 • Wat bedoel ons met skepping?
 • Wat is die skepping waarvoor ek verantwoordelikheid moet neem

Ons weet dit is die natuur

 • Weet ons wat dit is?
 • Dit is die diere, skepping, natuur, die ekologie
 • Wanneer ons dan oor ons verantwoordelikheid dink, dink ons aan:
  • Aardverwarming
  • Besoedeling
  • Die beskerming van die spesies
  • Herwinning
  • Landbou en organiese plante
 • Dit ken ons goed
 • Maar is dit al?

Ek dink die skepping is wyer as net die natuur

 • Dit is ook alles wat nuut geskep word – dit is ook dit wat ons as die mens skep
 • Want God het die mens inherent na sy Beeld Dit is onder andere ten diepste om te skep
 • As jy die skepping (waarvoor die mens ‘n verantwoordelikheid het) in die wyer defnisie sien, dan moet ek en jy vandag wyer dink as net die natuur
  • Biotegnologie
  • Infotegnologie
  • Wêreld van sosiale, media en die tegnologiese era (die internet)
  • Ons verantwoordelikheid in die manier waarop die wêreld georganiseer word en die invloed daarvan op hulpbronne en mense
  • Ekonomie en die invloed van die ekonomie
  • Organismes en die wyse waarop pandemies veroorsaak word
  • Wat maatskappye doen
  • Wat ons skep deur infrastruktuur
 • Daar is baie meer waaroor ek en jy as Christene moet dink wanneer dit kom by die verantwoordelikheid dat die Here “die skepping in ons hande gesit het om te versorg”

Dus:

 • Ons het ‘n verantwoordelikheid om na die skepping om te sien
 • Ons is geskep om te skep
 • Hierdie skepping is die natuur, maar dit is ook meer as dit.

Wat doen die mens?

Jy ken die antwoord

 • Die plastiek, die besoedeling, die gemors, die oorbevolking, die wangebruik van hulpbronne
 • Die vernietiging van die natuur, ens.
 • Die manier waarop ons eet, verbruik, ens.
 • Die oordadigheid, die geldgierigheid agter industrieë en die vraatsug van die mens
 • Die onverantwoordelike en ongebalanseerde verbruik van hulpbronne tussen ryk en arm
 • Daar is ‘n magdom voorbeelde

Een van die beste bewyse van wat die mens aan die natuur doen, het te voorskyn gekom in die grendeltyd

 • Toe die mens nie daar is nie, kyk net wat gebeur met die natuur
 • Daar was genoeg gesprek om selfs te vra of dit nie juis die wyse is waarop die mens die natuur en die aarde bestuur, wat juis iets soos COVID-19 skep nie en hoe besoedeling ‘n rol speel in ons hantering van die normale prosesse van immuniteit, ens.

Nog ‘n interessante aspek van die gesprek kom in die wyer verstaan van ons verantwoordelikheid teenoor die skepping na vore:

 • Hoe gebruik die mens tegnologie?
 • Daar is tans ‘n film oor die “Social dillemma” op Netflix wat jou oë sal oopmaak oor die etiese implikasies van hoe die wêreld van sosiale media ons lewens oorneem en groter probleme veroorsaak as wat jy besef.
 • Sonder dat jy dit weet, het jy die produk geword wat verkoop word in die jaag na geld en in die proses betaal jy ‘n sielkundige prys waarvan jy nie eers bewus is nie
 • Elke oomblik van jou lewe word in algoritmes opgeneem wat gebruik word om jou op subtiele maniere die produk van ‘n totale nuwe ekonomie te maak
 • En die onmenslike en onetiese verbruik van die tegnologie word gedryf deur geld en natuurlik vraatsug.
 • Ons het die natuurlike wêreld.
 • Ons het die nuwe wêreld van informasietegnologie – wat besig is om die lewens van biljoene mense te beïnvloed (in die handjie van ‘n klein groep mense)
 • Ons het die wêreld van biologiese tegnologie wat op pad is met die idee dat ons biologiese prosesse en samestelling verander en gemanipuleer kan word om uiteindelik soos ‘n produk gebruik te word
 • Prof Yuval Noah Harari is seker een van dié filosowe, historici en bekendste sprekers en skrywers in die wêreld oor die gesprek rondom globale tendense in die 21ste eeu.
 • Hy sê die volgende:

In the past, we have gained the power to manipulate the world around us and to reshape the entire planet, but because we didn’t understand the complexity of the global ecology, the changes we made inadvertently disrupted the entire ecological system and now we face an ecological collapse. In the coming century biotech and infotech will give us the power to manipulate the world inside us and reshape ourselves, but because we don’t understand the complexity of our own minds, the changes we will make might upset our mental system to such an extent that it too might break down.

 • Wat hy basies vir ons leer is dat ons nie naastenby ‘n idee het wat kom nie.
 • Ons het dit reggekry om op baie vlakke sukses te bereik, maar op ander vlakke het die mens dit reggekry om die fisiese wêreld en ekologie totaal te versteur
 • En nou dat ons in ‘n era inbeweeg waarin die tegnologie (wat jy binnekant betree) en die biotegnologie wat die vermoë sal hê om jou emosies te beïnvloed en te verstaan, is die vraag of die mens met aanvanklike goeie intensies nie tog op pad is om ons eie binnewêreld te versteur

Ons verantwoordelikheid is meer as wat ons dink

 • Die Here het ons in ‘n globale sin geskep om na die skepping om te sien
 • Dit gaan gepaard met baie meer as wat jy dink.
  • Dit het met meer te doen as net diere, plante en besoedeling.
  • Dit het met die lewe op hierdie planeet te doen.
 • Orals waar jy en ek ‘n bydrae lewe in die fasette van hierdie skepping in die 21ste eeu – moet jy jouself gedurig afvra…. sal my keuses hierdie woorde van Dawid laat waar word:

10 Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!

 • Die manier waarop ons – die mens – die skepping versorg, het ‘n invloed op mense se lewens, God se eer en ons naderkom aan die hemel
  • Dit beïnvloed die toekoms van werk
  • Dit beïnvloed die beskikbaarheid van hulpbronne
  • Dit beïnvloed die manier waarop jou kinders se psiges sosiale media hanteer
  • Dit beïnvloed of daar genoeg suurstof gaan wees
  • Dit beïnvloed selfs die manier waarop die planeet haarself in politieke en ekonomiese sfere organiseer.
 • Dit is inherent hoekom jy hier is. Ons is primêr vir hierdie doel geskep.

Amen