26 Julie 2020 – Dr. Z van der Westhuizen (Woestynreeks)

26
Jul

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=8fgm0fSV9zU[/embedyt]

26 JULIE 2020

 

WOESTYN-REEKS

WEEK 4

SAULUS

 

 1. Votumgebed

 

Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit: God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? (Romeine 8:31).

 

 1. Inleiding tot die reeks

‘n Woestyn is ‘n uitdagende plek.

 • Dis bedags bloedig warm en snags soms ysigkoud.
 • Daar is die bloedige son, warm winde en hewige sandstorms.
 • In die woestyn is oorlewing moeilik as gevolg van ʼn gebrek aan water en kos.
 • Net die gehardste oorleef daar!

Verskillende dinge kan ‘n woestyngevoel in ons lewens laat wat ons by ons eie woestyne bring. 

 

 • In hierdie verstaan van woestyne dui dit op ‘n plek van swaarkry; van alleenwees; ‘n plek van versoeking om ons eie planne te maak of om moed op te gee.
 • Dit is ‘n plek van verlies, selfs ‘n plek waar ons twyfel oor God se teenwoordigheid.
 • Dis ‘n plek waar ons heeltemal gestroop word van onsself, van al die geraas wat ons doof laat vir die sekerhede waarop ons voorheen staatgemaak het.
 • Hierdie woestyn kan ook ‘n plek wees van refleksie, ontdekking en tyd saam met God en jouself.
 • Dikwels lei woestyntye tot geestelike groei.

 

Die afgelope weke het ons gesels oor:

 • Elia
 • Moses
 • Hagar
 • Vandag sluit ons af met Saulus

 

 1. Inleiding oor Saulus
 • Ons ontmoet Saulus wanneer hy staan en kyk hoe Stefanus in Handelinge 7:54 – 8:1 gestenig word. Saulus is in Tarsus gebore en het as kind geleer om tente te maak en met sy hande te werk (1 Kor. 4:12).
 • Hy was ‘n Griekssprekende Jood en Romeinse burger (volgens Hand. 16:37).
 • In Hebreeus is sy naam as “Saulus”
 • Soos dit die gebruik was, het ‘n Romeinse burger ook ‘n Latynse uitspraak vir sy naam gehad – in sy geval “Paulus”. In Handelinge word daar na sy Latynse naam verwys vandat Saulus begin om sendingwerk onder die Griekssprekendes te doen (Hand. 13:9).
 • Saulus (as ‘n Jood) het sy geloof baie ernstig opgeneem. Hy het van kleinsaf in Jerusalem onder Gamaliël geleer (Hand. 22:3).
 • Hy het volgers van Jesus onder hierdie wettiese en streng opvattings Na Stefanus se dood was dit Saulus wat van sinagoge tot sinagoge en van dorp tot dorp gereis het om teen die evangelie van Jesus te preek. Hy het probeer om die kerk uit te roei.
 • Dit is juis tydens een van hierdie reise dat Jesus aan hom verskyn het. Terwyl hy naby Damaskus op reis was, het hy tot bekering gekom en tydelik blind geword.
 • Ananias het hom ingeneem en versorg. Saulus se oë het oopgegaan en hy het later in Damaskus begin preek.
 • In hierdie tyd het die Jode en die stad se koning, Aretas (2 Kor. 11:32-33), probeer om Saulus te vermoor. Hy het egter ontsnap.
 • In Handelinge 9:26 lees ons dat Saulus Jerusalem toe is.
 • In Galasiers 1:17 lees ons dat Saulus, voor hy Jerusalem toe is, eers in Arabië Hy het eers drie jaar later Jerusalem toe gegaan.
 • Daar was dus ‘n “woestyntyd” in Saulus se lewe voor sy groot sendingreise begin het.
 1. Skriflesing – Galasiërs 1:11-24

 

11 Dit moet julle goed besef, broers: die evangelie wat ek verkondig, is nie deur ’n mens uitgedink nie. 12 Ek het dit ook nie van ’n mens ontvang of by ’n mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in ’n openbaring aan my gegee. 13 Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destyds nog ’n aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei. 14 En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg, want ek was ’n fanatieke yweraar vir die oorgelewerde leer van my voorvaders. 15 Maar God het my al voor my geboorte vir Hom afgesonder, en Hy het my in sy genade geroep. Toe Hy in sy goedheid besluit het 16 om sy Seun aan my te openbaar sodat ek die evangelie oor Hom onder die heidennasies sou verkondig, het ek nie dadelik daarna mense geraadpleeg 17 of Jerusalem toe gegaan na dié wat voor my al apostels was nie. Nee, ek is Arabië toe, en daarvandaan het ek teruggekom Damaskus toe. 18 Eers drie jaar later het ek Jerusalem toe gegaan om met Sefas kennis te maak, en ek het twee weke by hom gebly. 19 Van die ander apostels het ek niemand ontmoet nie behalwe Jakobus, die broer van die Here. 20 Wat ek aan julle skrywe, is nie leuens nie – God is my getuie. 21 Daarna is ek na Sirië en Silisië toe. 22 Die gemeentes van Christus in Judea het my toe nog nie persoonlik geken nie; 23 hulle het net gehoor: “Die man deur wie ons vroeër vervolg is, verkondig nou die geloof wat hy destyds probeer uitroei het.” 24 En hulle het God verheerlik oor my.”

 

 

 1. BOODSKAP – SAULUS

 

Die ingrypende bekering

 

Saulus

 • was nie sommer enige Joodse leier nie – hy was DIE Joodse leier.
 • was hoogs geleerd onder Gamaliel.
 • het die wet en die Joodse verstaan van die “ou godsdiens” streng nagevolg en geleer.
 • het die Christene vervolg met ‘n uiterse haat.

 

 • Dan ontmoet hy Jesus self op die pad na Damaskus in Handelinge 9.
 • En alles verander vir hom.
 • Saulus draai 180grade om.
 • Van die grootste vervolger van Christendom tot die grootste verkondiger van die evangelie.
 • Van die een wat vervolg tot die een wat vervolg word.

 

Wanneer laas het jy hieroor nagedink?

 • Ek wonder of ons besef hoe groot en ingrypend was Saulus se bekering?
 • En wat sê dit vir ons oor
 • Werklike bekering
 • ‘n Werklike ontmoeting met Jesus Christus het ‘n radikale impak op jou lewe.
 • Wanneer jy werklik vir Jesus ontmoet het, kan jy nie anders as om radikaal anders te leef as voorheen nie.

 

Vir ons wat in Christenhuise grootgeword het, is hierdie baie moeilik om te verstaan.

 • Ons kan ons wel indink dat wanneer ‘n Moslem tot bekering kom, dan is dit radikaal.
 • Maar hoe is dit radikaal as jy so halfpad Christen… deur ‘n Afrikaanse skool…. Sondagskool…. kerk….. en nou leef jy so half moreel korrek….. stuur jou kinders nou en dan kerk toe….
 • Maar jy is steeds eintlik ‘n kansvatter met baie goed, jy bid nie eintlik nie, leer nie die Bybel ken nie….
 • Op sosiale media val jy maar in by al die rassisme, en kommentaar oor hoe sleg als is….
 • Jy maak eintlik maar op jouself…

 

Ek het in Pinkster ook gesels oor die betekens van Metanoia.

 • Ten dienste moet jy vir jouself afvra wat is jou
 • Is jy in die eerste plek ‘n Christen of is jy in die eerste plek ‘n Van der Westhuizen, of ‘n bruin Suid Afrikaner of ‘n Engelssprekende.
 • Saulus se bekering het radikaal sy totale identiteit

 

Alan Hirsch – wat beteken Metanoia?

 

 • Ek het in die week ‘n webseminaar bygewoon oor die kerk en die impak van die wêreld wat verander en geluister na ‘n klomp internasionale en plaaslike sprekers
 • Een van die internasionale sprekers – Alan Hirsh – het iets met ons gedeel oor Metanoia
 • Hy sê toe ook hy dink nie ons verstaan werklik wat metanoia beteken in die kerklike omgewing nie:

 

(1) Heroriëntasie

 • Dit is in essensie ‘n totale verandering van ‘n oriëntasie.
 • Jou oriëntasie is voor metanoia op alles behalwe God (wat ookal dit mag wees)
 • Dan ontmoet jy Jesus in jou lewe en waar jy voorheen weggestap het van Hom, stap jy nou na Hom toe….
 • So verander jy jou totale oriëntasie op die hele lewe.
 • En dit is presies wat met Saulus in sy lewe gebeur. Hy moes homself totaal heroriënteer; van iemand wat teen Jesus was tot iemand wat nou vir Jesus is.
 • Dink jouself in hierdie situasie in.
 • Dit het ‘n impak op alles in sy lewe – selfs sy gawes.

 

Die heroriëntasie van jou gawes as jy die Here ontmoet

 

 • Wanneer Saulus tot bekering kom, gebruik die Here sy gawes soos dit nog altyd was.
 • Saulus kry nie skielik ‘n klomp nuwe gawes nie.
 • Saulus was slim, goed beredeneerd, ‘n prediker, ‘n denker.
 • Dit was nog altyd so.
 • Saulus sê dit ook – die Here het eintlik van die begin van my lewe af geweet hoe Hy my gaan gebruik.
 • Al wat gebeur is ‘n heroriëntasie van dieselfde gawes.
 • Waar hy dit voorheen teen die Here gebruik het, gebruik hy dit nou vir die Here.

 

(2) Denke verander / Paradigma skuif

 • Hierdie oriëntasie is nie net in terme van jou roetines of waardes ens nie.
 • Dit is ook ‘n totale verandering in dit wat jy DINK.
 • It is thinking above or beyond our current thinking.
 • It is mindblowing.
 • Cleansing your perceptions.
 • So kan ‘n mens Metanoia ‘n paradigmaskuif noem.
 • ‘ n Totale verandering van hoe jy dink oor die lewe….

 

(3) Learn / unlearn / relearn

 • Wat gebeur met Paulus in sy woestyntyd?
 • Jy het geleer
 • Toe moet jy dit ontleer (Learn / Unlearn)
 • Dan moet jy weer leer.
 • Learn / unlearn / relearn

 

Wat maak Saulus se woestyntyd anders?

 

 • Die een groot verskil vir my tussen ons vorige drie weke se verhale en Saulus se verhaal is hoe Saulus sy woestyntyd waarskynlik gebruik het.
 • Ons weet nie veel van sy woestyntyd af nie, maar ons kan aflei wat met hom in sy woestyntyd gebeur het deur te kyk na wat hy gedoen het na sy woestyntyd.
 • Sy woestyntyd begin wel ook omrede hy
 • Maar sy woestyntyd was nie net ‘n wegkruip of ‘n tyd van depressie of ontvlugting nie.
 • Na alle waarskynlikheid het hy die tyd gebruik vir een baie spesifieke rede:
  • om sy roeping uit te klaar.
  • om homself te heroriënteer.
  • om te kyk wat die Here wil hê hy op moet fokus.
  • om te ontleer, en weer van voor af te leer.

 

 • Hy het hierdie roeping waarskynlik al begin uitleef en “uittoets”.
 • Dit is hoe hy geweet het – sy roeping lê nie meer daarin om vir Jode die evangelie te verkondig nie maar vir die Griekssprekende wêreld.

 

Soms is ‘n woestyntyd in jou lewe nie net ‘n negatiewe tyd nie.

 • Dit is ook soms ‘n tyd om te heroriënteer en jouself uit te sorteer.
 • Dit kan ook nie net ‘n passiewe tyd in jou lewe wees nie.
 • Dit kan ook ‘n tyd wees waarin jy ander werk doen, ander ervarings opdoen wat jou help om jouself te heroriënteer.

 

Wat moet ons hieruit leer?

 

Miskien is daar ‘n paar vrae wat jy jouself kan afvra?

Dalk moet jy in 2020 STOP en jouself eerlik vra:

 

 • Is my oriëntasie op God gerig?
  • As jy nou wonder wanneer is dit ‘n goeie toets om vir jouself hierdie vraag te vra, is dit nou.
  • Kom ons wees eerlik. Dinge gaan nie maklik nie en dinge is deurmekaar.
  • Ons almal is bekommerd oor die land.
  • Ons almal is bekommerd oor wat tans gebeur.
  • Nou is ‘n goeie tyd om werklik eerlik te kyk hoe jy hierop reageer. Stap jy nader aan jouself en vertrou jy op jouself / of is jou oriëntasie op die Here?

 

 • Vra dit andersom: Waar lê jou HOOP?
 • In jouself? In die regering? In die land? In jou werk?
 • Hoe jy reageer, verklap dit eintlik, nie waar nie?
 • Of staan jy vas, soos ‘n boom wat by water geplant is, want jou HOOP is nie hierdie wêreld nie?

 

 • Is ek oop om te leer?
  • Is ek oop om te ontleer / herleer?
  • Hoe vas is ek aan ‘n bepaalde paradigma in my lewe?
  • Ek wonder baie hieroor:
  • Ons idee oor kerkwees / ons idee oor hoe ons samelewing moet werk, ons onbewuste idees oor ons klasse, oor ons identiteite.
  • Is ek nie al so vasgevang oor hoe dit alles moet lyk nie dat ek nêrens vir die Here kans gee om my iets anders te leer nie?
  • Is ek oop vir wat die Here my nuut wil leer?
  • Of is ek so vasgevang in sekere idees oor geloof en kerk en watookal dat ek nie die Here vertrou om my los te maak van dit waaraan ek vaskleef nie.
  • Ek is so bang ek hou eintlik so vas aan hierdie idee / hierdie gemakzone van selfs die institusionele goed in ons geloofslewe dat ek God nie hoor nie.
  • Ek kom dit nie eers agter nie, want ek besef nie wat dit beteken as Paulus in Romeine 12 skryf: laat God my denke vernuwe nie.

 

Dink na oor drie praktyke:

 • Skuldbelydenis (Repentance)
 • Klaagliedere (to lament)
 • Gedragsverandering is die gevolg van hartsverandering

 

Die vraag is nou – moet jy nie weer vir ‘n slag oor metanoia dink nie?

 

Die reeks eindig – hoe help die vier verhale jou?

 

Wat maak jy met hierdie woestynreeks?

 • Ek besef baie mense het die assosiasie met die tema en die inperking bymekaar gebring.
 • Dit is vir sommiges in die gemeente dalk die regte assosiasie.
 • Maar ek wil jou aanmoedig om nie noodwendig die boodskap uit die reeks te neem nie en dat hierdie slegs beperk is tot die inperking nie.

Woestyntye in jou lewe kan ontsettend waardevol wees as jy die betekenis daaragter ontdek.

 • In tye wat dit moeilik gaan of wanneer jy deur moeilike dinge moet werk, is dit ‘n tyd van geboorte.
 • Dit is soms pynlik maar tog lewensveranderend.
 • Daar is tye wanneer jy moet stop.
 • Jy moet uit jou gewone lewe en konteks uitstap en na ‘n plek gaan waar jy ‘n ander ervaring het en ander perspektief kan kry.
 • Jy moet jouself heroriënteer, jou roeping herontdek, jouself en God weer vind.

 

Daarom is woestyntye so belangrik.

Mag jy…

AMEN