4 Oktober 2020 – Ds. Wouter van Wyk (Redding-reeks)

04
Okt

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=jQdQOrdxMmE[/embedyt]

Oggenddiens

4 Oktober 2020

Skriflesing: Lukas 10:25 – 37

25 Daar was ’n wetgeleerde wat aan Jesus ’n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: “Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?” 26 Jesus sê vir hom: “Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?” 27 Hy antwoord: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself.”p [p Vgl. Deut. 6:5; Lev. 19:18] 28 “Jy het reg geantwoord,” sê Jesus vir hom. “Doen dit en jy sal die lewe verkry.” 29 Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: “En wie is my naaste?” 30 Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: “Toe ’n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy halfdood bly lê, en toe padgegee. 31 Dit gebeur toe dat daar ’n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. 32 Net so het daar ook ’n Leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. 33 Maar ’n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. 34 Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na ’n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. 35 Die volgende dag haal hy twee muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: ‘Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom.’ 36 “Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het?” 37 Die wetgeleerde antwoord: “Die man wat aan hom medelye bewys het.” Toe sê Jesus vir hom: “Gaan maak jy ook so.”

Die afgelope jaar is geensins wat enige een van ons ons voorgestel het nie. Alhoewel daar ‘n klomp temas is wat ons kon gebruik, staan een ding soos ‘n paal bo water: Ons voel almal verlore – soos wanneer ‘n mens in die middel van ‘n groot oseaan op ‘n skip is wat nou enige oomblik gaan sink en daar is geen redding in sig nie.

Aardse onsekerheid lei dikwels ook tot geestelike onsekerheid omdat jy begin wonder: Maar waar is God dan in hierdie onsekere tyd?

Daarom moet ons praat oor REDDING. Dit is die sentrale spil waar rondom ons geloof draai – dat God tot ons redding kom.

Die Barmhartige Samaritaan is nie die tradisionele reddingsverhaal nie. Dis eerder die verhaal wat sê jy moet omgee vir jou medemens. Maar daar is baie meer aan hierdie verhaal.

Hierdie verhaal is baie spesifiek aan Lukas. Die barmhartige Samaritaan-verhaal kom net in Lukas se weergawe van Jesus se lewe na vore.

Die vraag oor wat is die grootste gebod kom oral voor. In Matteus en Markus is dit net ‘n eenvoudig ‘n strikvraag: Meneer, wat is die grootste gebod in die Wet en Jesus antwoord daarop. In Lukas se weergawe draai Jesus dit om.

Eerste plek: Die man vra nie wat is die grootste gebod in die Wet nie. Hy vra: Wat is dit wat ek moet doen om die ewige lewe te kry. Dit is ‘n ander vraag. Jesus antwoord dit deur te sê: Wat sê die Wet? Jesus gee met ander woorde die vraag vir hom terug en die man antwoord daarop.

Dan wil die man bietjie verder ingaan op hierdie saak. Hy wil weet wie sy naaste is en dan vertel Jesus hierdie storie.

Wat ons nou eerste moet verstaan, is dat wanneer ‘n Jood met ‘n ander Jood ‘n gesprek het en hy vra die vraag: Wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Ons gaan outomaties na dit is wat ek doen om hemel toe te gaan. Dis waar. Maar tussen die Jode was dit baie meer. Die vraag was eintlik: Wie is God se volk?