5 Julie 2020 – Dr. Zander van der Westhuizen (Woestynreeks)

05
Jul

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=kVwzxeTnDJY[/embedyt]

SONDAG 5 JULIE 2020

 1. Votumgebed – ZW

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.

 1. Inleiding tot die reeks – ZW

‘n Woestyn is ‘n uitdagende plek.

 • Dis bedags bloedig warm en snags soms ysigkoud.
 • Daar is die bloedige son, warm winde en hewige sandstorms.
 • In die woestyn is oorlewing moeilik as gevolg van ʼn gebrek aan water en kos.
 • Net die gehardstes oorleef daar!

Verskillende dinge kan ‘n woestyngevoel in ons lewens laat wat ons by ons eie woestyne bring. 

In hierdie verstaan van woestyne dui dit op ‘n plek van swaarkry; van alleenwees; ‘n plek van versoeking om ons eie planne te maak of om moed op te gee. 

 • Dit is ‘n plek van verlies, selfs ‘n plek waar ons twyfel oor God se teenwoordigheid.
 • Dis ‘n plek waar ons heeltemal gestroop word van onsself, van al die geraas wat ons doof laat vir die sekerhede waarop ons voorheen staatgemaak het.
 • Hierdie woestyn kan ook ‘n plek wees van refleksie, ontdekking en tyd saam met God en jouself.
 • Dikwels lei woestyntye tot geestelike groei.

Inleiding oor Elia

Ons eerste figuur in die Bybel by wie ons stilstaan is Elia

 • Elia was ’n profeet wat in 870 – 850 voor Christus geleef het.
 • Hy was geroep om ‘n profeet in Israel te wees gedurende die tyd toe die goddelose koning Agab die land regeer het.
 • Volgens 1 Konings 17:1 was Elia ’n Tisbiet en op ʼn stadium net ’n bywoner in die land, Israel. Hy was afkomstig van

Agab het meer sonde gedoen as al sy voorgangers (1 Kon. 16:33)

 • Hy het met ’n heidense vrou (Isebel) getrou en ook die afgod Baäl aanbid (Baäl was die vrugbaarheidsgod).
 • Aanbidding van die afgod het met tempelprostitusie gepaard gegaan.
 • Agab het ’n tempel vir Baäl in Samaria laat bou en selfs ’n altaar vir die afgod daar opgerig.
 • Hy het ook ’n gewyde paal laat plant.

Elia dra ‘n boodskap aan Agab oor

 • Die Here se opdrag aan Elia was duidelik: solank Agab voortgaan om sy rug op die Here te draai en die afgod Baäl te dien, sal daar droogte in Israel wees.
 • Nadat Elia hierdie boodskap aan Agab oorgedra het, moes hy vir sy lewe vlug.
 • Hy het in Kritspruit weggekruip.

Elia se eerste woestyntyd

 • Hier het die Here vir hom gesorg.
 • Die kraaie het vir hom brood en vleis gebring, en hy het water uit die spruit gedrink.
 • Toe die water begin opdroog, het die Here hom na ‘n weduwee in Sarfat gestuur om vir hom te sorg.
 • Hier lees ons van die meel in die kruik en die olie in die kan wat nie opgeraak het nie.
 • Na drie jaar het die Here weer vir Elia gestuur om Agab te konfronteer.

Baäl-profete en Isebel

 • Dan gebeur die bekende verhaal waar die hele Israel en die 450 Baäl-profete op die berg Karmel bymekaar kom.
 • Elia daag die Baäl-profete uit om te bid vir vuur. Niks het gebeur nie.
 • Toe het die Here die vuur laat kom en gewys dat Hy almagtig is.
 • Die Baal-profete is toe almal doodgemaak.
 • Die droogte het geëindig en dit het weer begin reën.
 • Isebel was so kwaad oor die moord van al die profete daarna dat Elia weer vir sy lewe moes vlug.
 • Dan lees ons van die tweede woestyntyd in Elia se lewe.
 1. Skriflesing – 1 Konings 19: 4-8; 11-13

Hy self het egter ’n dagreis ver die woestyn in gegaan. Daar het hy onder ’n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê: “Nou is dit genoeg, Here! Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie.” Toe gaan hy lê en hy het daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud ’n engel aan hom en sê: “Word wakker! Eet!” Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en ’n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het ’n tweede keer aan hom geskud en gesê: “Word wakker! Eet! Anders sal die pad vir jou te lank word.” Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy veertig dae en veertig nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God.

11 Maar die Here sê vir hom: “Kom uit, en gaan staan op die berg voor My, die Here, Ek wil verbygaan.” Skielik was daar ’n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar ’n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. 12 Na die aardbewing was daar ’n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar ’n fluistering in die windstilte. 13 Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy ’n stem wat vir hom sê: “Wat maak jy hier, Elia?”

 1. BOODSKAP – ELIA EN STILTE IN DIE WOESTYN
 1. Elia het twee woestyntye
 • Albei hierdie tye gebeur omrede hy bang is.
 • Hy vlug vir sy lewe.
 • Hy gaan kruip weg.
 • In albei hierdie tye sorg die Here vir hom.
 • Die Here gee vir hom kos en water op verskillende maniere.
 • Die kraaie, die weduwee, die engel…
 • En hy oorleef die woestyn se moeilike omstandighede.
 • Albei hierdie tye vat dit lank….
 • Ons praat nie hier van 100 dae nie.
 • Ons praat van jare en maande….. dit is twee lang periodes in sy lewe.
 • In hierdie woestyntye twyfel Elia soms. 
 • Veral in die tweede een…. dan is hy in sak en as.
 • Hy is depressief. Hy wil sy lewe neem.
 • Dit nadat die Here so pas op ‘n berg VUUR gestuur het.
 • Selfs na alles wat die Here gedoen het.
 • Is hy nou weer bang en depressief.

Het jy al ‘n woestyntyd beleef?

Beleef jy nou een?

 • Dalk is jy bang?
 • Dalk wou jy net weggekom het van ‘n situasie?
 • Dalk is jy bekommerd?
 • Finansies?
 • Die jaar.
 • Dalk het jy regtig deur ‘n moeilike tyd Dalk nou?
 • Oor wie jy is, waaroor gaan jou lewe? Waarheen vorentoe?
 • Soms is ‘n mens ook net moeg vir die lewe.
 • Moeg vir alles wat oor jou pad kom.
 • Moeg, soos Elia, om te vlug.
 • Dalk wil jy net retreat, retreat?

Daar is soveel redes. Trek en stootfaktore.

In hierdie tye word jy ook gekonfronteer met dieselfde goed as Elia.

 • Sorg
  • Elia moes ontdek sorg werk nie altyd soos ek dink nie.
  • Sorg is soms baie minimaal.
  • So eenvoudig soos net kos?
  • Sorg kom soms by jou aan deur mense of op maniere waaraan jy nie gedink het nie.
 • Geduld
  • Dink net vir ‘n oomblik oor tyd.
  • Ons wil goed oplos binne maande of weke.
  • Maar jare?
  • Ons is nie gewoond daaraan dat die lewe stadig moet loop terwyl ek sit en ly in ‘n woestyn nie.
  • Hoekom vat die Here so lank?
  • Elia moes dit ontdek – dat dit nie so maklik en vinnig is nie.
 • Vrae en twyfel
  • Dit is normaal om te vra waar is die Here.
  • Hier is Elia en hy betwyfel die Here wat die vuur laat afkom het.
  • Want jy is in ‘n woestyntyd. Ten diepste gekonfronteer met jou mens-wees.
  • Jou broosheid.
  • Jou rou, eerlike self.
  • Dit is goed so – want dit is hier waar die Here werk.
 1. Wat gee uitkoms in Elia se woestyntye

Hoe maak ‘n mens as jy deur woestyntye gaan?

Wat is die betekenis daarvan?

Wat moet ek doen?

Ons gaan oor die volgende weke by baie van hierdie aspekte stilstaan.

Maar kom ons kyk wat leer ons uit Elia se verhaal hieroor.

 1. Roeping
 • Albei Elia se woestyntye eindig met hoop.
 • Hierdie hoop lê in
 • ‘n Doel, ‘n rede, ‘n plek in God se plan.
 • Telkens kom Elia uit die woestyntyd wanneer die Here uiteindelik vir hom ‘n nuwe roeping gee.
 • Eers om Agab te gaan aanvat.
 • En dan om ‘n nuwe koning te gaan salf.
 • Maar Elia se hoop lê in ‘n herontdekking van dit waartoe God hom roep.
 • En ons sien dit die tweede keer. Hy het vergeet wie hy is daarom vra die Here vir hom: WAT MAAK JY HIER?
 • Wat maak jy hier Elia? Hoekom is jy nie waar jy moet wees nie?
 • Jy het vergeet wie jy is.

Miskien vra die Here dit op die oomblik vir jou?

Wat maak jy hier? Hoekom is jy nie waar jy moet wees nie?

Woestyntye is baie keer ‘n tyd om jou roeping te ontdek of te herontdek.

Dit is ‘n tyd om weer te besef wie jy is.

Wanneer laas het jy vir die Here gevra wat is jou roeping?

 • Waar pas jy in?
 • Waar is jou gawes?
 • Hoe gebruik die Here jou?
 • Ons raak so besig met die lewe. Die lewe sluk ons in. Jy verloor jouself in die proses.
 • Jy vergeet wie jy kan wees.
 • Woestyntye help ons om weer onsself te ontdek en terug te keer.

Miskien kan jy hierdie reeks gebruik om weer jou roeping te herontdek

 1. God praat in die woestyn se stilte met ons
 • Die tweede baie belangrike les uit hierdie verhaal van Elia is dat dit oor stilte gaan.
 • Elia gaan Horeb toe.
 • Dit is waar Moses die brandende bos gesien het.
 • Dit is waar die 10 gebooie aan die volk gegee is.
 • Hier het die Here altyd verskyn – in vuur, en wind en groot gedruis.
 • So wil Elia by Horeb die stem van die Here hoor. Soos altyd. Dit is sy verwagting.
 • Maar dan is die Here nie in die wind en vuur en aardbewings nie.
 • Hierdie is super belangrik.
 • Want in Elia se kop kan die Here net op een plek en op een manier werklik praat en werklik teenwoordig wees.
 • En dan kom die fluistering in die windstilte.
 • En daarin kom die Here se stem.
 • “Wat maak jy hier”?
 • Hoekom is jy nie op ‘n ander plek nie?

Wat is die les?

 • Ons soek die Here in ons lewe op dieselfde plekke as wat Hy altyd was en gepraat het.
 • Ons wil hê die Here moet met ons praat soos wat Hy altyd met ons gepraat het.
 • Ons soek dikwels die Here in die vuur en die wind en die geraas.
 • Dan kom verras die Here ons en ontmoet ons in die stilte.

Woestyne is stil plekke

 • Dit is tye van afsondering en alleenwees.
 • Dit is juis weg van die geraas af sodat ‘n mens jouself kan hoor.
 • Dat ‘n mens die Here kan hoor.
 • Maar moet Hom nie verwag soos altyd die geval is nie.

Ons hou nie altyd van stilte nie

 • Ons soek die tekens en die stemme wat duidelik is.
 • Want stilte is moeilik.
 • Om stil te word in jouself is moeilik.
 • Want die oomblik as jy stil is, veral vir lang tye, begin alles rustiger raak en dan word jy gekonfronteer met al die stemme in jou. Al die dinge wat nie uitgesorteer is nie.
 • Dit is moeilik, soms pynvol.
 • Daarom wil ons stilte vermy.
 • Maar dit is juis hier waar jy die Here se stem die beste begin hoor – weg van die geraas af.

Gebruik hierdie reeks om stil te word.

Om werklik die Here sse tem op ander plekke te soek.

SLOT

Roeping en stilte loop hand aan hand

 • In my ervaring gaan roeping en stilte hand aan hand.
 • Om werklik jou roeping te ontdek, het jy nodig om stil te word.
 • In hierdie stilte spandeer jy tyd met jouself en jy begin die Here hoor.
 • Meng dit nou met ‘n woestyn. Daar waar daar niks anders is om jou aandag af te trek nie en jy sal verstaan hoe dit werklik ‘n tyd van groei kan wees.
 • Dikwels ‘n moeilike tyd.

Mag jy hierdie week stil word.

Mag julle in die groepe beleef dat ook saam kan ‘n mens die Here se stem hoor.

AMEN