web analytics

Graad 1 | Kwartaal 1| Les 4 | Noag en die ark

04
Mar
Topic Progress:

 

Kernboodskap

Ek moet doen wat die Here van my vra.

 

Aanvangsaktiwiteit

Wie van julle was al op ‘n boot? Was dit ‘n groot een?
Van wie lees ons in die Bybel wat ‘n groot boot gebou het?
Wat het hulle daardie boot genoem? Dit is reg – die ark!
Kom ons lees nou die verhaal van Noag wat die ark gebou het.

 

Skriflesing

Genesis 6-9 of Die Klassieke Kinderbybel Storieboek bl 30-37.

 

Wat  leer ons hieruit?

God sal altyd by jou wees en vir jou wys en help met wat jy moet doen. God sluit ‘n verbond met Noag en gee die reënboog as teken daarvan. ‘n Verbond is ‘n ooreenkoms/belofte tussen mense. Ons kan uit Noag se verhaal leer dat ons altyd op God kan vertrou, dat ons altyd reg moet leef al leef ander mense nie so nie en dat ons altyd aan God gehoorsaam moet wees.

 

Kom ons bid saam…

Liewe Jesus, dankie dat U die aarde gemaak het. Dankie dat ons elke keer as ons ’n reënboog sien, weet dat U ons beskerm. Amen

 

Slotaktiwiteit

Teken ’n ark en ’n reënboog.

 

Tuisopdrag:

Vra vir Mamma of Pappa wie Abraham was.