Ons droom vir ‘n volhoubare bediening

Ons spandeer tans baie tyd daaraan om na te dink en te droom oor vier baie spesifieke aspekte van kerk-wees: gemeentelewe (“Congregation”), ons gemeente se vingerafdruk binne ons konteks (“Culture”), diensbaarheid (“Compassion”) en volhoubare inkomste-strome om ons bedieninge moontlik te maak (“Commerce”). Ons wil verseker dat ons gemeente kan voortgaan om nie net ons gemeente nie, maar ook ons gemeenskap te dien.  Sodoende kan ons ons roeping uitleef:

Nie ter wille van onsself nie!

Konferensielokaal 1 & 2

Ons fasiliteite speel ‘n kardinale rol in hierdie droom om volhoubaar en holistiese bedieninge moontlik te maak! Ons dink en beplan al meer as 4 jaar aan moontlikhede om ons huidige fasiliteite uit te brei.

Die kerkgebou en fasiliteite word tans sewe dae ‘n week op volle kapasiteit gebruik. Tussen ons skole en gemeente-aktiwiteite moes ons aan nuwe maniere dink om die druk op ons fasiliteite op Sondae te verlig, lokale meer sinvol aan te wend, nuwe opsies vir bedieningspraktyke te skep en om aandag te gee aan die spasie-tekorte gedurende die week. 

Ons het ook besef hoe groot rol ons “ingang” speel in die gasvryheid van ons gemeente.  Dis in daardie area waar mense graag saamkuier en ook nie-lidmate tot ons terrein verwelkom word. Ons het na verskeie oorwegings besluit om juis in daardie spasie nuwe fasiliteite op die suidekant van die kerkperseel teen Henrylaan te bou. Hierdie fasiliteite sluit multifunksionele lokale, ‘n saal, ‘n koffiewinkel, klerebank, nuwe ateljee, badkamers en klaskamers in. 

Die nuwe spasie

650m2

1x saal

6x multifunksionele vertrekke

3x klaskamers (musiek)

1x ateljee

1x koffiewinkel

Plein

Nuwe badkamers

Stoorplek

Klerebank

Nuwe voorkant van die kerk se ingange/heinings/landskap