web analytics

Woestyn Reeks

WOESTYN

– ‘n fluistering in die windstilte –

Tygerpoort gemeente gaan gedurende Julie saam nadink oor belangrike Bybelfigure tydens woestyntye. Woestyntye is belangrik in die Bybel en ryk aan betekenis. Dit is vandag nog ‘n metafoor vir die moeilike tye in jou lewe. Dit kan ‘n tyd van swaarkry, verlies, groei of afsondering in jou lewe verteenwoordig. Die huidige omstandighede skep die ideale geleentheid om jouself en God opnuut te vind.

Ons wil die hele gemeente in tydelike groepe organiseer wat vir die vier weke digitaal bymekaar kom. Tydens elke groepsbyeenkoms word aanvullende materiaal bespreek wat aansluit by die afgelope Sondag se preektema.

RAAK DEEL VAN DIE JULIE-DIGITALE GROEPSBYEENKOMS!

Ons nooi die hele gemeente uit om gedurende Julie deel van ‘n groep te wees wat geestelik saam kan reis deur ons WOESTYN-tema.  Groepe “vergader” weekliks op ‘n digitale platform waar die inhoud van die week se tema saam oordink en bespreek word. Op hierdie wyse kan ons “saam” kerk wees terwyl ons steeds veilig is en verantwoordelik optree.

 

Hoe raak ek deel van ‘n groep?

Daar is drie opsies:

Bestaande groepe (bv. selgroepe of kleingroepe)

Die leier van die groep registreer as die kontakpersoon en lees namens die hele groep al die lede se name op die webtuiste in.

Lidmate organiseer hulself in ‘n tydelike groep

Die groep wys ‘n leier as kontakpersoon vir die groep aan. Die leier lees namens die hele groep al die lede se name op die webtuiste in.

Individue, paartjies of gesinne wat graag by ‘n tydelike groep ingedeel wil word

Lidmate wat graag deel wil wees van hierdie reeks, maar nie deel is van ‘n groep nie, registreer as individu, paartjies of gesinne op die webtuiste. Die kerkkantoor deel diesulkes dan by ‘n groep in. ‘n Leier wat as kontakpersoon vir die tydelike groep dien, sal vir hierdie groep aangewys word.

Wat word van ‘n groepleier verwag?

  • Die leier:
  • registreer die groep.
  • dien as kontakpersoon vir die groep.
  • organiseer die groeplede om weekliks digitaal te ontmoet op ‘n tyd en platform van hul keuse.
  • fasiliteer die gesprek tydens die byeenkoms aan die hand van die weeklikse materiaal wat voorsien sal word.
  • woon die digitale inligtingsessie oor die reeks by (Sondag 28 Junie om 19:00).
  • kan elke week (Sondag om 19:00) die betrokke predikant se digitale toerustingssesie bywoon om daardie week se materiaal te verstaan en aan te bied.

Wat van diegene wat nie digitaal kan deelneem nie?

Lidmate wat graag die reeks wil volg, maar nie digitaal daartoe in staat is nie, kan die materiaal self deurwerk. Ongelukkig mag daar nog nie fisiese groepsbyeenkomste gehou word nie.

 

Alle groepe moet teen 26 Junie 2020 geregistreer word.

Opsie 1 & 2

Registreer ‘n bestaande groep OF registreer ‘n tydelike nuwe groep wat hulself organiseer.

Opsie 3

Individue, paartjies of gesinne wat graag by ‘n tydelike groep ingedeel wil word.
Die kerkkantoor sal met jou in kontak wees.


HANDLEIDING OM ZOOM TE GEBRUIK

Zoom is ‘n stabiele digitale platform wat min data gebruik. ‘n Gebruiker kan by ‘n Zoomgroepsbyeenkoms aansluit vanaf enige rekenaar met ‘n webcam (mikrofoon en kamera) en luidsprekers. ‘n Skootrekenaar werk goed. Gebruikers kan ook die Zoom-app op slimfone of tablette aflaai.

Week 1 (5-11 Julie)

Laai die week se materiaal hier af